fbpx

Begroting 2023

Tijdens het begrotingsdebat op 8 november pleit Wij. Rijswijk voor meer betrokkenheid bij de stad. “Het is tijd dat we Rijswijkers meer laten doen dan alleen mee praten, het gaat om meebeslissen. Het politiek vertrouwen is laag, we moeten juist laten zien dat we er zijn voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen”, aldus Danny van Dam.

“We betalen tegenwoordig een fortuin voor de wekelijkse boodschappen en door de energiecrisis is de verwarming aanzetten niet meer zo vanzelfsprekend. “We moeten daarom anders omgaan met ons geld, want hoewel de begroting van Rijswijk er goed voor staat, geldt dat niet voor veel van onze inwoners”, constateert Van Dam. “De bereikbaarheid van onze stad, de leefbaarheid, het groenonderhoud en de woningcrisis zijn enkele onderwerpen die onder druk staan. Daar moet wat aan gebeuren!”

Wij. Rijswijk vroeg deze begroting ook aandacht voor zwerfvuil in de stad. Door de motie worden er meer prullenbakken geplaatst op plekken waar veel overlast is. Ook de plaatsing van prullenbakken wordt inzichtelijker gemaakt. Ook vroeg de fractie aandacht voor alle vrijwilligers in Rijswijk. Het college gaat opnieuw inzichtelijk maken welke Rijswijkers zich inzetten voor onze stad zodat deze bedankt kunnen worden.  

Eén van de onderwerpen die bij de begroting naar voren kwam was het evenementenbeleid van de gemeente. In Rijswijk wordt onder andere het Strandwalfestival en het Dickens Festival georganiseerd. Het amendement dat unaniem werd aangenomen vroeg om de ophoging van het budget. “We zijn onwijs trots op de Rijswijkse evenementen. Wel willen we in de toekomst kijken of we ook evenementen kunnen organiseren in delen van Rijswijk waar nu nog weinig gebeurt”, geeft van Dam aan. De wethouder deed de toezegging dit te gaan onderzoeken.

 

Hiernaast tekende Wij. mee met een motie waarmee er geregeld wordt dat Rijswijkers met een chronische of progressieve aandoening een langdurige WMO indicatie kunnen aanvragen.