fbpx

Een kijkje achter de schermen

Als raadslid doe je meer dan alleen een raadsvergadering en een forumvergadering bij wonen. Zo gaan raadsleden naar evenementen in Rijswijk en gaan ze in gesprek met inwoners, verenigingen en bedrijven. Een onderdeel van het raadswerk dat niet vaak aan bod komt zijn de vele presentaties die raadsleden bijwonen. 


Wekelijks worden er één of meerdere presentaties gegeven aan de raad. Tijdens een raadspresentatie wordt een specifiek onderwerp, dossier en/of thema besproken. Een presentatie is voor raadsleden een belangrijk moment om extra informatie op te halen en verdiepende vragen te stellen aan ambtenaren of andere experts die aanwezig zijn. Daarnaast kunnen er ideeën aangedragen  worden voor voorstellen of nota’s. Een presentatie draagt dus mij aan de kennisopbouw op een onderwerp en zorgt ervoor dat een raadslid de juiste informatie heeft om een juiste beslissing. 

 

Dinsdag 14 februari werd de presentatie jeugdzorg gegeven in de raadszaal. “Tijdens deze presentatie werden we over een visiedocument voorgelicht”zegt Irene Jansen die namens Wij. bij de presentatie aanwezig was. “Dit document is nog niet helemaal klaar en konden we als raadsleden nog ideeën aanleveren zodat het straks nog completer is voor het in een forum vergadering besproken wordt en daarna in een raadsvergadering vastgesteld wordt.”