fbpx

Toekomst Marimbahal

Het college van Rijswijk (VVD, BVR, GL & D66) stelt voor om de Marimbahal te behouden. Een heel bijzonder en tegenstrijdig voorstel, omdat Sporthal De Altis is gebouwd ter vervanging van de Van Zweedenzaal en de Marimbahal. “Uiteraard zijn er partijen die graag gebruik van een ruimte willen maken om te ontmoeten”, zegt Tinus Kaffa. “Maar daarvoor ga je natuurlijk geen bakken met geld uitgeven aan een renovatie van een vijftig jaar oude sportzaal.”

In mei 2021 is sportcomplex De Altis gereed gekomen. De verschillende (hoofd-)gebruikers van deze sportcomplexen zijn overgegaan naar het nieuwe sportcomplex, waarmee De Altis op doordeweekse avonden en de weekenden vrijwel volledig in gebruik genomen wordt. “De sportclubs hebben behoefte aan extra zaalruimte, maar betwijfelen of de renovatie de juiste keuze is.”, aldus Kaffa. “De 50 jaar oude zaal heeft vele gebreken en is niet meer geschikt voor sportwedstrijden. Waarom zou je investeren in de renovatie van een oude zaal als je het geld ook in een nieuwe sportruimte kan investeren? Geld kan je maar één keer uitgeven, doe het dan aan een kwalitatief goede hal of zaal die Rijswijk genoeg perspectief biedt voor de toekomst.”

Voor extra ruimte zal er een nieuwe sportzaal worden gebouwd bij de Steenvoordeschool in het eerste kwartaal van 2025. Daarnaast is in het bestemmingsplan van Pasgeld West (RijswijkBuiten) een sporthal opgenomen bij de nieuw te bouwen basisschool in 2027. 

“Sloop van de sporthal biedt mogelijkheden om uitstraling van de wijk te veranderen”, geeft Kaffa aan. “Hier zou ruimte kunnen zijn voor een nieuw wijkcentrum, speeltuin of groen zodat het groene karakter van de wijk nadrukkelijker tot uiting komt. De bewonersorganisatie Muziekbuurt, de buurtpreventie en welzijnsinitiatieven zoals de Speel-o-theek en Krijgdekleertjes Rijswijk hebben behoefte aan een vaste plek, maar daarvoor hebben ze geen sporthal nodig maar een buurthuis.”