fbpx

“Meer groen moet je durven”

Het imago van Rijswijk versterken in plaats van behouden

Vraag een Rijswijker waar hij trots op is in zijn/haar stad en je zult het groen horen. Maar het behoud van natuur staat behoorlijk onder druk. Niet alleen Rijswijk maar ook de omliggende steden hebben een ongebreidelde bouwdrift. Begrijpelijk, want de woningnood is hoog, maar de druk op Rijswijk neemt toe. De leefbaarheid verslechtert. Dat vraagt om een gezond evenwicht.

“Rijswijk mag met recht trots zijn op de landgoederen en parken, maar ook braakliggende stukken grond zijn belangrijk. Het is fantastisch dat we in Rijswijk nog plekken hebben met lepelaars, uilen en parken waar fazanten lopen”, zegt Freek van Bemmelen (raadslid voor Wij. in de vorige collegeperiode en nu één van de lijstduwers). “We kunnen hier simpelweg niet het woningprobleem voor de hele regio oplossen. Er moet een rem op!”

Natuurinclusief bouwen

Met die rem bedoelt Van Bemmelen vooral de buitengebieden. Pasgeld, de parken en de landgoederenzone. “Mooi maken wat nu lelijk is”, daar heeft hij minder moeite mee. “Maar dan wel toekomstbestendig en natuurinclusief”, ligt hij toe. “Hittestress en wateroverlast zijn enkele thema’s waar we een antwoord op moeten vinden. In veel Rijswijkse wijken hebben inwoners last van vochtproblemen. Water moet ergens heen. Hoe meer groen, hoe beter het water weg kan. Zo simpel is het. Ook bij herinrichtingen van straten moeten we vergroenen.”

“Natuurinclusief ontwerpen met aandacht voor groen en biodiversiteit is prachtig op zogenaamde ‘inbreidingslocaties’ waar je sloopt en de stad vernieuwt en vergroent”, vindt Van Bemmelen. “Maar als je bouwt in huidig groen, dan kost het groen, hoe mooi je het ook verkoopt. Ik vind dat Rijswijk wat groen betreft meer moet durven. Versterk het groene imago in plaats van enkel ‘het behoud’ ervan (en dan stiekem toch steeds wat wegsnoepen).”

Oplossingen voor mobiliteit en leefbaarheid

Oplossingen voor de mobiliteit noemt Van Bemmelen als voorwaarde voor woningbouw. “De luchtkwaliteit is hier rampzalig en het verkeer slibt dicht. Wij. Rijswijk heeft in de vorige collegeperiode al een voorstel gedaan om oplossingen voor mobiliteit als voorwaarde te stellen voor nieuwbouw. Dat is aangenomen. We moeten wel zorgen dat het college er ook uitvoering aan geeft.”

“Er zijn overigens veel goede ontwikkelingen. Bij Bogaard Stadscentrum, het Havengebied en rond Rijswijk station verfraaien en vergroenen we de stad. Wat mij betreft kan er nog meer groen bij. Steden en natuur moeten meer in elkaar overvloeien. Er is veel meer mogelijk. Artist impressions van architecten zijn nog altijd groener dan het resultaat!”

Duurzaam onderhoud
Een ander voorbeeld uit de vorige collegeperiode dat Van Bemmelen noemt, is het aangepaste maaibeleid. “De kleurrijke bloemen langs de Churchilllaan. Die fleuren de stad op en zijn goed voor bijen. De meningen waren erover verdeeld. Daarom moet je inwoners wel uitleggen waarom je dat zo doet. En het kan niet overal. Hogere beplanting mag niet ten koste van (een gevoel) van veiligheid. Goed zicht bij kruispunten bijvoorbeeld. Alles hangt samen. Kies je voor groen dan moet je ook investeren in onderhoud. Gelukkig is dat verbeterd. De aanpak van zwerfvuil heeft nog meer aandacht nodig.”

Onze vrijwilligers gaan daarom geregeld zelf op uit om op te ruimen en realiseerden een buurtmoestuin. De gemeente moet dat soort acties belonen en faciliteren. Dat doet Rijswijk ook. Inwoners kunnen hier zelf veel bereiken!”

Pasgeld
Nog een mooi resultaat is het behoud van het historische slagenlandschap. Ook daar was woningbouw bedacht. Daar ging bijna de voltallige raad voor liggen. Het gaat nu niet door omdat we er de waterberging voor de A4 realiseren. Met bredere sloten en natuurlijkere oevers met meer planten. Dit unieke stuk natuur verdient een beschermde status.”

Het slagenlandschap is onderdeel van Pasgeld Oost. Daar ligt ook een groot veld, waar ooit kassen stonden.“Als een terrein zo lang braak ligt, wordt het vanzelf waardevolle natuur. Zeker als je het in een brede context bekijkt: alles eromheen is inmiddels volgebouwd. Het is compleet raar dat we nu klem zitten door afspraken uit 1999. In ruim twee decennia is de stad enorm veranderd. Alles is al volgebouwd. Ontwikkelaars speculeren met grond, maar het kan toch claims opleveren we een bestemmingsplan niet wijzigen.”

“Wij. Rijswijk heeft samen met andere partijen ingezet op een maatschappelijke kosten en batenanalyse van het gebied waar natuurwaarden zijn meegenomen. Het aantal te bouwen woningen in Pasgeld Oost is nu drastisch verminderd. “Wat mij betreft horen daar helemaal geen woningen”, vindt Van Bemmelen. “Maar beperk het in elk geval zoveel mogelijk en behoud te allen tijde het landelijke en groene karakter. Ook wat betreft zichtlijnen vanuit de natuur in Pasgeld. Dat geldt overigens ook voor het Havengebied. Als je langs de Vliet fietst, wil je daar geen wolkenkrabbers. Want laten we eerlijk zijn, wie vindt het EPO-gebouw nou echt mooi? Dat ontwerp zou de lucht weerspiegelen en daardoor niet enorm opvallen. De praktijk is anders.”

Voorzieningen horen bij een stad

“Als we een stad bouwen dan horen daar voorzieningen bij. Winkels, voorzieningen om te sporten, maar ook groen in de buurt om te bewegen en ontspannen. Kwaliteit boven kwantiteit. Dat een groene leefomgeving goed is voor de gezondheid, daar zijn ook deskundigen het over eens. Met groen in de buurt hebben mensen minder stress en bewegen ze meer. Het is ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Groene speel- en schoolpleinen zijn een goede start. En plantsoenen waar je wél mag spelen.”

“Als kind struinde ik wat af in het Hoekpolderpark”, vertelt Van Bemmelen. “Ik gun elk kind zo’n speelplek in de natuur. Hutten bouwen en in bomen klimmen”, dat is in een stad niet vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op een speelplek in de natuur. Zowel formeel met speeltoestellen, als informeel: gewoon lekker het bos of park in!”

Uit het verkiezingsprogramma

  • Aanpak gezonde leefomgeving met voldoende groen en een betere luchtkwaliteit.
  • Groengebieden en parken breiden we uit want alle (nieuwe) inwoners moeten ook kunnen recreëren en ontspannen in de buitenruimte
  • We voegen alleen woningen toe door slimme stadsvernieuwing waarbij de stad kunnen verfraaien en vergroenen.
  • We gaan de woningvoorraad verduurzamen
  • Voordat er gebouwd wordt moeten er oplossingen voor de mobiliteit zijn.
  • Betere kwaliteit van de fiets- en wandelroutes
  • Herinrichting van de stadsparken zodat er meer ruimte is voor sport en bewegen voor alle leeftijden. Denk aan fitnessapparaten buiten en mountainbikeroutes
  • Inzetten op het verder uitbreiden van de beweegroutes en toevoegen van buitensportapparaten

Download verkiezingsprogramma