fbpx

Rijswijkers zijn duidelijk over toekomst van Rijnweg

85% van de inwoners die de enquête van Wij. Rijswijk heeft ingevuld, is voor het openhouden van de Van Rijnweg. De vragenlijst is binnen anderhalve week ruim 850 keer ingevuld. Inwoners verklaarden waarom zij voor of tegen waren en spraken zich uit over de optie om alleen bestemmingsverkeer toe te laten. Wij. Rijswijk publiceert de resultaten vandaag.

 

De verkeersdrukte op de Prinses Beatrixlaan is één van de redenen die zwaar meeweegt in de keuze om de Van Rijnweg, tenminste tijdelijk, open te houden. “Er wordt aangegeven dat de  Prinses Beatrixlaan voor veel Rijswijkers geen alternatief is voor de Van Rijnweg,” zegt Tinus Kaffa, raadslid van Wij. Rijswijk. “De reis kan 20 tot 40 minuten langer duren als je over de Beatrixlaan moet rijden. Inwoners zien daarom niet in waarom de Van Rijnweg met zo’n haast afgesloten moet worden.” Naast de overvolle Prinses Beatrixlaan geven inwoners aan dat de wijk Sion al afgesloten lijkt te zijn van Rijswijk en dat het afsluiten van de Van Rijnweg alleen maar bijdraagt aan het gevoel dat de wijk niet meer bij Rijswijk hoort. 

 

Voorstanders van het afsluiten van de Van Rijnweg geven aan dat de weg onveilig is. De drukte op de weg, met name het versmalde gedeelte aan de kant van Sion, wordt als onoverzichtelijk ervaren. “Veel inwoners zien hard rijdende auto’s op een weg waar ook fietsers gebruik van maken,” zegt Kaffa. “Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen, zeker als automobilisten haast hebben en er kinderen deelnemen aan het verkeer.”

Een kleine meerderheid van de Rijswijkers is voor een optie waarin alleen bestemmingsverkeer gebruik mag maken van de Van Rijnweg. Opvallend is dat bijna twee derde van de inwoners die voor sluiting zijn, zich wel kunnen vinden in een optie voor bestemmingsverkeer. “Door alleen bestemmingsverkeer toe te laten wordt het minder druk op de Van Rijnweg,” zegt Kaffa. “Het is wel lastig om te bepalen wie dan als bestemmingsverkeer kan worden aangemerkt. Het lijkt ons goed om hier verder onderzoek naar te laten doen.” 

 

 “Op basis van ons onderzoek komen we tot een duidelijke conclusie,” zegt Kaffa. “Het voorstel van het college (Beter voor Rijswijk, Groenlinks, D66, VVD en Pvda) om de Van Rijnweg te sluiten is er een die op weinig begrip bij inwoners kan rekenen. Duidelijk is dat er iets moet worden gedaan aan de veiligheid van de weg.” 

In de raadsvergadering van 21 september neemt de gemeenteraad een beslissing over het al dan niet afsluiten van de Van Rijnweg. De volledige analyse van de enquête is te vinden op de website van Wij. Rijswijk. Ga naar www.wijrijswijk.nl/afsluiting-van-rijnweg/ om de analyse te downloaden.