fbpx

Tram over de Geestbrugweg?

Eerst nut en noodzaak aantonen

Wij. Rijswijk roept de wethouder op om nut en noodzaak aan te tonen van een tram over de Geestbrugweg, alvorens een intentieovereenkomst te tekenen. Karremans: “We zeggen al 1,5 jaar dat er voldoende alternatieven zijn. Toch kiest de wethouder voor een voorbarige afspraak met de gemeente Den Haag in plaats van voor de eigen inwoners die terecht bezwaar maken. En dat in verband met woningbouw in de Binckhorst.”

“Bereikbaarheid is een belangrijk thema, maar dan moeten we het gesprek voeren over een integrale aanpak in de regio en daarover een overeenkomst sluiten (denk bijvoorbeeld ook aan de ondertunneling van de Beatrixlaan). De Rijswijkse politiek moet allereerst de belangen van Rijswijkers behartigen.”

“De gemeenteraad heeft eerder ingestemd met ons voorstel om oplossingen voor de mobiliteit als voorwaarde te stellen voor nieuwbouw. Dat wil zeggen voor autoverkeer en het openbaar vervoer. Van een oplossing is voor Rijswijkse nieuwbouw nog geen sprake. De wethouder lost blijkbaar liever eerst een Haags probleem op, terwijl Den Haag een tram vanuit de Binckhorst ook naar Den Haag CS kan leggen of kan kiezen voor een bus door de tunnel. Hij zadelt Rijswijk met een probleem op voordat alternatieven goed zijn onderzocht. En van een integrale oplossing met oog voor Rijswijkse problemen door toenemend Haags verkeer is nog geen sprake.”

“Bovendien zijn onze inwoners furieus omdat ze heel veel tijd besteden aan participatie en er niks met hun input lijkt te worden gedaan. Participatie mag nooit een wassen neus zijn!”

BewonersCollectief-Broeksloot is glashelder: ”De Broekslootkade is nu een rustige, groene woonstraat in een 30 km/uur zone met uitsluitend bestemmingsverkeer, een school, en geen openbaar vervoer. Het groen vormt een ecologische verbindingszone.”

“Met het HOV verdwijnt de ecologische verbindingszone voor meer dan de helft, verdwijnen tientallen parkeerplaatsen, komt de verkeersveiligheid in gevaar, komt er een verhoogd aangelegde dure hefbrug over de Trekvliet met pilaren van 25 meter hoog en een talud in de Broekslootkade op enkele meters van boven- en benedenwoningen. Daarmee verdwijnt de leefbaarheid en de sociale veiligheid in die helft van de Broekslootkade volledig, met impact op de hele Broekslootkade en de beide aangrenzende wijken.”