De Wij. Ondernemen & Banen Alliantie

In Rijswijk zijn er ongeveer 4.500 bedrijven. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de lokale economie.

Ze zorgen voor werkgelegenheid, welvaart en een levendige gemeente. Wij. vindt dit belangrijk!

De ondernemers achter deze bedrijven, zijn de mensen die banen creëren en initiatieven in gang zetten. Wij. wil hen ondersteunen omdat zij de drijfveer zijn achter een gezonde economie.

Inwoners, ondernemers, milieugroepen, maatschappelijke partners en andere belangengroepen krijgen de kans om mee te beslissen in een ondernemen- en banenalliantie. Hierin benoemen zij welke ambities ze hebben voor de economie in Rijswijk en hoe ze die samen willen waarmaken. Ze kunnen daarbij op vergaande steun van de gemeente rekenen.

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in zo een alliantie aangepakt wil zien:

  • In het onlangs gesloten Lokaal Sociaal Akkoord staat beschreven hoe de gemeente werkgevers wil ondersteunen bij het invullen van de landelijke banenafspraken. Ook wordt er ingezoomd op de gemeentelijke dienstverlening vanuit het Werkgeversservicepunt Rijswijk én de wijze waarop de gemeente de Social Return on Investment (SROI) vorm gaat geven. Wij. wil dit akkoord compleet uitgewerkt zien samen met ondernemers en maatschappelijke partners in de volgende bestuursperiode. Zo creëren we meer baankansen voor werkzoekenden;
  • Deze aanpak kan niet op zichzelf staan. We moeten het voor ondernemers makkelijker maken om juist in Rijswijk hun bedrijf te starten (acquisitiebeleid) én voor ondernemers die al in Rijswijk gevestigd zijn moet het aantrekkelijk blijven om hun bedrijf te continueren (relatiebeheer). Hiervoor moet er geïnvesteerd worden in onze economische centra (winkelcentra In de Bogaard en Oud-Rijswijk en de bedrijventerreinen Broekpolder en Plaspoelpolder). Dit is een blijvende investering in de openbare ruimte en de revitalisering van deze gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan de investeringen op het Bogaardplein, het klaarmaken voor nieuwe ontwikkelingen in de Plaspoelpolder en een opwaardering van de openbare ruimte in de Herenstraat;
  • Het belangrijkste is dat de ondernemers aangeven op welke wijze zij denken, dat de gemeente kan bijdragen aan een florerend economisch klimaat in onze stad. WIJ. wil hiervoor hernieuwde afspraken maken in een Lokaal bedrijvigheidsakkoord om Rijswijk weer de economische motor van de regio te maken;
  • Wij. wil Economie & Werk bij één bestuurder onderbrengen. Om het optimale voor Rijswijkers te bereiken zal de hele opgave Economie & Werk in samenhang moeten worden aangestuurd.