Plannen voor Rijswijk 2018-2022

/Plannen voor Rijswijk 2018-2022
Plannen voor Rijswijk 2018-20222019-01-06T11:31:25+00:00

Door op onderstaande plannen te klikken kun je ze downloaden. Feedback is van harte welkom.

Plannen van de Stad

Wat de nieuwe beweging Wij. uniek maakt? Dat inwoners (en belanghebbenden) meer dan ooit mogen meebepalen. Niet meer het clubje “wijze mannen” dat bepaalt over wat in Rijswijk moet veranderen… Nee, dat doet de stad zelf! Iedereen hoort erbij en we gaan samen op weg naar een Rijswijk om nog trotser op te  zijn. Wij. heeft er dan ook niet voor gekozen een klassiek verkiezingsprogramma te schrijven maar heeft gekozen voor ‘de De Wij. Stadsalliantie’ de plannen van de stad.     

Hoofdlijnenakkoord 2018-2022

Het hoofdlijnenakkoord is het resultaat van drie weken onderhandelen tijdens de formatie voor een collegevan Burgemeester en wethouders 2018-2022 in Rijswijk. GroenLinks, VVD, D66 en Wij. hebben op woensdagavond 25 april het hoofdlijnenakkoord getekend. Het heet “Rijswijk maken we Samen!” en legt de basis voor het  het College Werk Programma.

College Werk Programma (CWP) 2018-2022

In dit akkoord zijn de belangrijkste ambities verwoord. In de afgelopen maanden vroeg het college de samenleving uitgebreid om inbreng: tijdens een bijeenkomst in de Broodfabriek, via een online enquête en tijdens drie stadsbijeenkomsten, waarbij inwoners zich uitspraken over bestuurlijke dilemma’s. Ook de gemeenteraad heeft haar visie op het hoofdlijnenakkoord gegeven.

Deze inbreng uit de stad heeft het college meegenomen in de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. Het resultaat is dit collegewerkprogramma, vol acties en ideeën ter uitvoering voor de komende vier jaar. Het college wil daarbij zowel de basis op orde brengen – onder meer van de infrastructuur in Rijswijk, het sociaal domein en de gemeentelijke dienstverlening – als vernieuwen. Door de inbreng van velen ligt er nu een collegewerkprogramma dat beduidend méér is dan de som der delen. Want Rijswijk maken we samen.