Behaalde resultaten

Onze beweging heeft de nodige verjonging, maar zeker ook de benodigde ervaring om Rijswijk goed te besturen.
Als Wethouder Sociale Zaken, Zorg & Volksgezondheid heeft onze lijsttrekker, Björn Lugthart, veel resultaten behaald:

Doelstellingen periode 2014-1018

  • Bestrijd de armoede in onze stad #Armoedebestrijding
  • Zorg dat meer mensen werk vinden #WerkenaanWerk
  • Vraag aandacht voor een gezonde leefstijl #HappyFit
  • Innoveer de zorg #innovatie
  • Ontlast en waardeer inwoners die voor stadsgenoten zorgen #Mantelzorg

Daarnaast was Björn #wijkwethouder voor heel Steenvoorde en de Strijp.

Björn: “Wethouder zijn doe je nooit alleen. Je betrekt bijvoorbeeld collega’s, ambtenaren, professionals, maar vooral de inwoners. Ik heb de eerste stappen gezet naar bestuurlijke vernieuwing door nieuw beleid samen met alle belanghebbenden te ontwikkelen. Het is iets waar ik als wethouder graag mee door zou willen gaan na de verkiezingen #De30vanBjörn. Maar dat kan niet zonder uw stem op 21 maart!”

Werkgeversservicepunt Rijswijk

#WerkenaanWerk

Samen met Rijswijkse werkgevers creeëren we kansen voor mensen om werk te vinden

Weggeefwinkel

#Armoedebestrijding

Toen Nellie Hoegen bij me kwam met het idee dat ze een weggeefwinkel voor Rijswijkers wilde beginnen, heb ik kunnen helpen met het vinden van geld en een locatie

IkPas Rijswijk

#HappyFit

Vanaf 2015 doe actief met IkPas, gesteund door ambassadeurs brengen we alcoholgebruik onder de aandacht

Wijkinitiatieven

#wijkwethouder

Als wijkwethouder heb ik de wijk kunnen helpen om samen met de Rabobank en ABA jeu de boules-banen in Steenvoorde te realiseren.

Resto van Harte

#innovatie

Paulien van Stijn en Ben Lachab de mogelijkheid geboden een Resto van Harte in Rijswijk te starten. #

Schoolspullenpas

#armoedebestrijding

Met kindregelingen zoals de schoolspullenpas en de schoolkostenregeling kunnen alle  kinderen meedoen op school.

Nieuw beschut werk

#Werkenaanwerk

Nieuw beschut werk realiseren, zodat ook in de toekomst er voor mensen met een beperking een plekje is op de arbeidsmarkt

Aanwezigheid bewonersvergaderingen

#wijkwethouder

De bewonersvergaderingen van VBS bezoeken om de link wijk – stadhuis te leggen, waar ik ook de wijkagenten en wijkcoördinatoren trof.

Afschaffing eigen bijdrage

#armoedebestrijding

Mensen met een laag inkomen hoeven geen bijdrage meer te betalen voor de gemeentelijke zorgvoorzieningen

Iedereen aan het bewegen.

#HappyFit

Iedereen aan het bewegen. Rijswijk kan nu genieten van de hip hop van oma’s Granny HipHop Crew

Mantelzorglunches

#Mantelzorg

Door mantelzorglunches veel  aandacht voor mantelzorgers gehad en zaken boven water gehaald die belangrijk zijn.

Meerdere zorgverzekeraars voor collectieve verzekering

#Armoedebestrijding

Meerdere zorgverzekeraars gecontracteerd voor de collectieve verzekering, zodat inwoners kunnen kiezen wat bij hun past.

Jongeren in de lift

#WerkenaanWerk

2 jaar geleden begonnen met jongeren leren solliciteren en pitchen. Het project heet Jongeren in de Lift. Mooi project om de jeugdwerkloosheid aan te pakken

Aandacht voor lokale initiatieven

#Mantelzorg

Aandacht vragen voor lokale initiatieven zoals de inzameling voor het Syndroom van de Lach! Zo trots op de stoere Marinka Koorneef

Convenant huisuitzettingen

#armoedebestrijding

Samen met de woningbouw convenant gesloten op het voorkomen van huisuitzettingen

Flatcoach pilot project

#innovatie zorg

Door een Flatcoach aan te stellen kunnen mensen langer en vooral gezelliger thuis blijven wonen.

Armoedepact Rijswijk

#armoedebestrijding

Met allemaal partijen in de stad een armoedepact sluiten, om de armoede echt aan te pakken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

#Werkenaanwerk

Door aan te sluiten bij Werkwaardig kunnen Rijswijkse ondernemers zich verdiepen in maatschappelijke verantwoord ondernemen

Stoptober

#HappyFit

Met ambassadeurs actief meedoen met Stoptober om stoppen met roken onder de aandacht te brengen

Our House

#innovatie

Linken gelegd tussen Rijswijk Buiten en stichting Our-House voor een woonvoorziening voor jongeren met een beperking

Ondersteuning Voedselbank

#Armoedebestrijding

Samen met het college ons ingezet voor de voedselbankactie van Omroep West

Samenwerking Haagse Hogeschool

#Innovatie

De denkkracht van studenten van de Haagse Hogeschool gebruikt om de innovatie in de zorg verder vorm te geven

Banen bij de Gemeente

#Werkenaanwerk

Zorgen dat de gemeente ook voldoet aan de banenafspraak om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plekje te geven.

Spreekuren

#armoedebestrijding #mantelzorg #werkenaanwerk

Spreekuren voor Rijswijkers die even klem zijn komen te zitten in hun leven.

Kans Rijswijk

#WerkenmetWerk

Met het Kans-project hebben veel werkzoekende Rijswijkers een nieuwe draai aan hun carrière kunnen geven.

Happy Fit Rijswijk

#HappyFit

Met sportorganisaties van Rijswijk hebben wij Rijswijkers aan het bewegen gekregen.

Crew in de Bogaard

#WerkenaanWerk

Jongeren van het speciaal onderwijs zijn aan het werk geholpen met In de Bogaard-crew

Logeervoorziening mantelzorgers

#Mantelzorg

We hebben een logeervoorziening gemaakt voor zorgbehoevende Rijswijkers aan het strand.

Tegemoetkoming zorgkosten

#Armoedebestrijding

Er is een speciale regeling gekomen als tegemoetkoming voor mensen met hoge zorgkosten.

Stichting Urgente noden

#armoedebestrijding

Mensen kunnen in situaties terecht komen waarbij extra financiële hulp nodig is. Er zijn dan niet altijd regelingen waarop zij een beroep kunnen doen. Voor deze mensen is er nu de particuliere Stichting Urgente Noden (SUN) Rijswijk.

Whatsapp spreekuren

#innovatie

Tijdens het whatsapp spreekuur geeft de gemeente/ de wethouder toelichting of antwoorden op  vragen

Ondersteuning Jobrunners

Ondersteuning van de  unieke “MEET & GREET” van Netwerkorganisatie 40+ JobRunners. Een geweldige project om werkzoekenden en werkgevers tot elkaar te brengen.

Innovatie sociaal domein

#innovatie

Het programma “innovatie sociaal domein” is in 2015 van start gegaan. Met als doel om innovatie in het sociaal domein  vorm te geven. Bij de innovatie van het sociaal domein werken maatschappelijke partners, inwoners en gemeente met elkaar samen in concrete innovatieprojecten. In elk van deze projecten is ruimte voor het leren van praktijkervaring.

Dementie vriendelijke regio

#zorg

Voor de gezamenlijke inspanningen op het beleid voor mensen met dementie, hebben de partners in H4 het vignet Dementievriendelijke regio gekregen. Daarmee is onze regio, de eerste regio in Nederland die dit predicaat mag voeren. Op 1 februari 2018 namen de wethouders zorg van de vier gemeenten en de directeur van DSW een certificaat en de bijbehorende vlag in ontvangst van de organisatie Samen dementievriendelijk.

Schuldenaanpak

#innovatie

Op maandag 21 november 2017 is een officiële gestart met het innovatieproject ‘Samen tegen schulden’. Humanitas, STEK, Welzijn Rijswijk, sociale wijkteams en de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente werken intensief met elkaar samenwerken om mensen met schulden een goede oplossing te bieden.

Werkgevers servicepunt Rijswijk

#werkenaanwerk

In overleg met de werkgevers en BBR is een WSP opgericht. WSP Rijswijk maakt werk van het matchen van werkgever en werkzoekende. Het biedt werkgevers én kandidaten volop kansen door de perfecte mix van expertise, een open houding en het juiste netwerk.

Convenant verdringing

#werk

Als eerste gemeenten in Nederland hebben Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland in 2016 met vakbond FNV een Verdringingsprotocol ondertekend. In het Verdringingsprotocol staan afspraken om verdringing en werken zonder loon te voorkomen. Ook worden werknemers voortaan betaald volgens geldende cao-afspraken en tegen tenminste het minimumloon.

Ondersteuning ondernemers

#werk

De gemeente Rijswijk en het IMK hebben een overeenkomst om samen te werken om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Met het initiatief ‘155-red-een-bedrijf’ kunnen ondernemers uit Rijswijk die een moeilijke periode kennen kosteloos terecht bij het IMK voor ondersteuning.

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers zijn van grote waarde. Voor de naasten die zij verzorgen, maar ook voor de samenleving. In Rijswijk hebben we een palet aan ondersteuning voor mantelzorgers ontwikkeld.

Our House

#innovatie

ondersteuning bij  onderzoek en de realisatie OUR House om voor een groep jong-volwassenen met een verstandelijke beperking een woonvoorziening mogelijk te maken.

Het woonconcept behelst 14 zelfstandige woonstudio’s onderverdeeld in drie zorggroepen, elk met een gemeenschappelijke ruimte.

Lokaal Sociaal Akkoord

#werkenaanwerk

Concrete afspraken en acties met werkgevers om baankansen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.