fbpx

“ja/ja-stickers” een goed idee?

De tekst in het raadsvoorstel:

“Per jaar ontvangen Rijswijkse inwoners gemiddeld 30 kilo per huishouden aan ongevraagd en ongeadresseerd reclamedrukwerk. Vaak verdwijnt dit ook weer ongelezen in de container.  Elke inwoner produceert gemiddeld 289 kilo aan fijn en grof restafval. Door een “Ja-Ja-Sticker” in te voeren, hoeft iets wat niet wordt gelezen, ook niet te worden weggegooid. Op deze manier kunnen we verspilling voorkomen”

“ja/ja-stickers” een goed idee?2021-09-01T14:40:13+00:00

Minder betalen voor afval, het kan!

De afvalstoffenbelasting in Rijswijk kan fors omlaag. Dat stelt Danny van Dam van Wij.Rijswijk. “In Rijswijk betalen we de hoogste afvalstoffenheffing van Nederland en we krijgen er weinig voor terug”. 

Wij. Rijswijk  ontvangt regelmatig klachten over de afvaldienst: niet alleen over de hoge kosten, ook over de overvolle en rommelige afvalcontainers, het niet ophalen van grofvuil en de lange wachtrijen bij de milieustraat. De afvalstoffenheffing is fors gestegen om deze kostendekkend te houden en ik begrijp goed dat veel Rijswijkers dat graag anders zien. Omgaan met restafval kan en  moet anders.”

Volgens van Dam kan dat ook. De grote hoeveelheid restafval brengt namelijk hoge kosten met zich mee. Dat komt omdat veel Rijswijkers slecht scheiden. Elke kilo afval die niet gescheiden wordt ingezameld  moet worden verbrand en dat kost veel geld, heel veel geld! Deze hoge verbrandingskosten worden doorgerekend aan Rijswijkse inwoners. “Als we in Rijswijk beter gaan scheiden kunnen we de rekening omlaag krijgen” zegt van Dam. 

“Van bijna alle producten die met bronscheiding worden opgehaald, kunnen grondstoffen worden hergebruikt en dat levert geld op. We zijn niet tegen het zogenoemde ‘nieuwe inzamelen’ en ook niet tegen nascheiden, maar wel tegen geld onnodig weggooien voordat nascheiding in onze regio optimaal is georganiseerd. Met een combinatie van bron- en nascheiding kunnen we het hergebruikspercentage vervolgens nog verder opkrikken.”

“Er zijn in Rijswijk ook inwoners die hun afval goed scheiden. Als we zorgen dat zij daarvoor beloond worden, is dat een goede stimulans.”

Voldoende aanbod van containers op de juiste plek en het tijdig legen,  zal  helpen om de de service te verbeteren”, volgens van Dam.

Minder betalen voor afval, het kan!2021-07-30T10:37:14+00:00

Grote ergernis zwerfafval aanpakken 

Zwerfafval staat in de top drie van ergernissen in Nederland. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost veel geld. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens. “Met de lente voor de deur maken veel Rijswijkers gebruik van de parken en bossen die Rijswijk rijk is. Maar wat duidelijk te zien is, is dat Rijswijkers de prullenbakken moeizaam kunnen vinden,” stelt Danny van Dam van Wij. Rijswijk. 

“Wij ontvangen veel klachten dat er weinig prullenbakken zijn in de parken en wijken.”  Van Dam vraagt namens Wij. Rijswijk – niet voor het eerst – om aandacht voor de verdeling van prullenbakken. “Met de juiste bak op de juiste plek zorgen we ervoor dat er minder afval op straat of in de natuur achterblijft. Of beter gezegd: we maken het de mensen gemakkelijk om hun afval wel gewoon even in de bak te gooien. De rest is en blijft mentaliteit.”

Marinka Koornneef, wijkvertegenwoordiger RijswijkBuiten, ziet in veel wijken dat buurtbewoners overlast ervaren. “Ik organiseer daarom regelmatig schoonmaakacties in de Rijswijkse buurten. “Je ziet dat veel buurtbewoners en vrijwilligers van Wij. Rijswijk graag meehelpen om hun buurt een stukje schoner te maken. Wij combineren ontmoeten, bewegen en opruimen. Inmiddels heeft onze maandelijkse actie ook een naam gekregen, WOW. Dit staat voor Wandelen en Opruimen in de Wijk (WOW)”, zegt Marinka trots. 

Tijdens een WOW in de Muziekbuurt viel het wijkvertegenwoordiger Stefan Boom (Wij.) op dat er bij de bankjes geen prullenbakken staan. “We hebben in de Muziekbuurt al jaren een mooie mozaïekbank op de kruising Harpsingel met de Admiraal Helfrichsingel. Regelmatig zie ik mensen lunchen op dit bankje. Ook is er veelvuldig zwerfafval te vinden. Een prullenbak op deze plek kan dat wellicht voorkomen.” 

De gemeente Rijswijk heeft aangeven een afvalbakkenplan op te stellen. Wij. Rijswijk hoopt dat het plan nog voor de zomer wordt uitgevoerd. Eerder vroeg de partij al om meer bakken in de parken.

Grote ergernis zwerfafval aanpakken 2021-04-11T13:59:32+00:00

Wijkschoonmaak RijswijkBuiten

Niks niet op zondag uitslapen! In Rijswijk Buiten stonden zondagmorgen tientallen ouders met kinderen klaar om de handen uit de mouwen te steken.

Vanuit de Menagerie midden in Rijswijk Buiten vertrok iedereen gewapend met vuilgrijper en vuilniszak. De oogst was behoorlijk. Van colablikjes en stapels foldermateriaal tot een campingtafel die in een berm was gedumpt.

Marinka Koornneef  (links op de foto) van Wij. Rijswijk heeft samen met een bewoner van Rijswijk Buiten het initiatief genomen voor deze actie.

De gemeente stelde vuilniszakken en grijpers te beschikking. De groep vulde in tweeëneenhalf uur ruim 15 vuilniszakken.

Bron: RijswijkteKijk

Kom jij ook in actie?

De wijkvertegenwoordigers van Wij. melden locaties waar veel zwerfvuil ligt bij de gemeente. Ook zullen ze zelf meerdere opruimacties organiseren. Wil je een keer meehelpen? Meld je dan aan via wijkvertegenwoordiger@wijrijswijk.nl voor hulp bij een volgende WOW. Als je zelf een actie wilt houden, dan helpen we je ook graag bij de organisatie.

Wijkschoonmaak RijswijkBuiten2020-11-22T18:36:39+00:00

Meer vuilnisbakken in hondenlosloopgebied Wilhelminapark

De gemeente Rijswijk gaat naar aanleiding van vragen van de politieke beweging Wij. Rijswijk het zwerfafval in het Wilhelminapark aanpakken. Zo komen er meer vuilnisbakken in hondenlosloopgebied Wilhelminapark. “Dat is de plaats waar het meeste zwerfafval ligt”, aldus Freek van Bemmelen, raadslid van Wij. Rijswijk. “Inwoners geven aan dat er niet voldoende bakken staan.”

Doorn in oog bewoners
“Het is een doorn in het oog van veel inwoners: rondzwervend vuil in de Rijswijkse parken”, vult Danny van Dam, fractieassistent Wij. Rijswijk aan. “Afgelopen zomer kregen wij via social media en gesprekken met inwoners veel klachten over zwerfafval in de Rijswijkse parken. In het bijzonder over het hondenlosloopgebied in het Wilhelminapark.”

Meer zwerfafval door Corona
De gemeente merkt dat er sinds de coronaperiode merkbaar meer gebruik wordt gemaakt van de parken. Een gevolg hiervan zijn grote hoeveelheden zwerfafval, maar ook huishoudelijk afval. “Afval dat bestaat uit barbecues en bijbehorend vuil, tassen met lege flessen, etensresten en veel meer. Wanneer dit afval niet achtergelaten wordt, hoeft het ook niet opgeruimd te worden en blijven de parken schoon”, aldus de gemeente.

bron: rijswijk.tv

Meer vuilnisbakken in hondenlosloopgebied Wilhelminapark2020-10-17T11:36:14+00:00

Rijswijk stelt nieuwe eisen aan Avalex

Het afvalbeleid kon geruime tijd rekenen op discussie in de Rijswijkse gemeenteraad. Met name Wij. Rijswijk en de VVD stonden daarin lijnrecht tegenover elkaar waar het gaat om de keuze tussen voor- en nascheiding. Daarop is Wij. met de VVD in gesprek gegaan om samen tot een oplossing te komen. Het resultaat is een gezamenlijk voorstel dat bijdraagt aan meer gemak voor inwoners, minder kosten en bovendien een beter milieu. De motie is mede-ondertekend door D66, GBR, CDA, PVDA, OR, BVR en Rijswijks Belang en is vandaag unaniem aangenomen.

Avalex is momenteel bezig met het uitwerken van de aanbesteding voor een nieuwe afvalverwerker die ons restafval vanaf 2022 gaat verwerken. Wij. Rijswijk en de VVD willen daarbij als eis opnemen dat deze in staat is om zowel voor- als nascheiding van plastic aan te bieden en daarnaast een prikkel opneemt om de hoeveelheid te verbranden afval zo laag mogelijk te houden.

Voorscheiding GFT
Marja Pelzer, Wij. Rijswijk: “Voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD) bestaan inmiddels goede nascheidingsmogelijkheden. Daarnaast willen we actiegericht onderzoek naar betere voorscheiding van GFT om de enorme hoeveelheid die hiervan wordt verbrand terug te dringen. Dat vinden we belangrijk omdat we hiermee betalen om water en zand te verbranden. Die kosten komen onnodig voor rekening van de belastingbetaler.”

Rijswijk stelt nieuwe eisen aan Avalex2020-03-07T12:40:16+00:00
Ga naar de bovenkant