fbpx

Rijswijk bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig

Dit is er nodig om de wegen en het verkeer veiliger en schoner te maken: ‘En goed bereikbaar blijven’

Wegen, fietspaden en openbaar vervoer in Rijswijk worden de komende jaren flink verbeterd en uitgebreid. Ook Hagenaars die door Rijswijk komen gaan daarvan profiteren. Zo beslist Rijswijk dinsdag al over het opzij leggen van 30 miljoen euro voor de nu steeds vastlopende Prinses Beatrixlaan, een eerste stap naar een graag gewilde tunnel. 

Die tunnel van 240 miljoen, waaraan ook anderen moeten meebetalen waaronder de gemeente Den Haag, is onderdeel van een pakket maatregelen die Rijswijk beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder moeten maken. Dat is nodig, zeker nu er tot 2040 door nieuwbouw van woningen en het ombouwen van leegstaande kantoren tot appartementen 8000 tot 10.000 wooneenheden bijkomen in Rijswijk. Dat heeft nu ruim 50.000 inwoners. Daarnaast komen er naar verwachting zo’n 4000 banen bij.

Als er niks gebeurt, dan verslechte­ren de verkeers­vei­lig­heid, de luchtkwali­teit en de geluidshin­der nog verder

– Björn Lugthart

Alle reden om nu al plannen te maken voor zaken waarop Rijswijk nu slecht scoort. Rijswijk heeft de op één na slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Ook staat de randgemeente van Den Haag derde op de lijst van meeste verkeersslachtoffers per inwoner, gerekend in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Bovendien rijden er op sommige plekken in de stad zoveel auto’s en vrachtwagens dat de geluidsnorm overschreden wordt.

,,Als er niks gebeurt, dan verslechteren de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de geluidshinder nog verder”, zegt Björn Lugthart, wethouder mobiliteit.

Intercitystation Rijswijk

De ideale verkeerssituatie in 2040 ziet Lugthart wel voor zich. ,,Via een Intercitystation Rijswijk Centraal, een station in Rijswijk Buiten en een fijnmazig openbaarvervoernetwerk is heel Rijswijk uitstekend verbonden met de regio en Rotterdam The Hague Airport. Er zijn meer veilige, comfortabele fietsvoorzieningen waardoor mensen vaker de fiets pakken.”

,,Lange-afstandsroutes verbinden Rijswijk met de regio en korte-­afstandsroutes verbeteren de verbindingen in de stad. Fietsers parkeren veilig en comfortabel bij huis, winkels, recreatieplaatsen en het openbaar vervoer. De Prinses Beatrixlaan is zodanig ingericht dat ze geen barrière meer vormt en bijdraagt aan de leefbaarheid en samenhang in het Bogaard-gebied. Hiermee is een aantrekkelijke, groene verbinding ontstaan, die plaats biedt aan diverse recreatieve en horecafuncties.”

Het door het gemeentebestuur geformuleerde mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 gaat behalve over goede openbaar-vervoerverbindingen en de aanleg van looproutes en fietspaden over het faciliteren van deelauto’s en deelfietsen. Volgens Rijswijk biedt de opkomst van nieuwe vervoermiddelen zoals e-bikes, elektrische auto’s en deelauto’s en andere deelvoertuigen nieuwe mogelijkheden om efficiënt te reizen.

Slimme verkeerslichten

Om de verkeersveiligheid te vergroten wil Rijswijk op meer wegen de maximumsnelheid verlagen naar 30 km/uur. Door meer data te verzamelen over hoe we ons verplaatsen moeten knelpunten worden aangepakt, bijvoorbeeld door aanpassingen van de weg, slimme verkeerslichten en reisadvies in apps.

Willen we die schone, leefbare en veilige stad, dan is daarvoor nodig dat we anders over mobiliteit gaan denken

–  Björn Lugthart

De ideeën, waaraan is meegedacht door inwoners, bedrijven en organisaties, worden nogmaals met hen doorgesproken om vervolgens eind dit jaar naar de gemeenteraad te gaan voor echte politieke beslissingen.

,,Willen we die schone, leefbare en veilige stad, dan is daarvoor nodig dat we anders over mobiliteit gaan denken”, zegt Björn Lugthart. ,,Zodat we, als ik in 2040 de vraag krijg hoe bereikbaar Rijswijk is, nog steeds volmondig kan roepen: goed.”

Over kosten is nu nog niets gezegd

Bron: AD 

Rijswijk bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig2021-09-14T14:01:13+00:00

Deelscooters in Rijswijk

Sinds kort zijn in Rijswijk groene scooters in het straatbeeld te zien. Het zijn de elektrische deelscooters van Felyx en Go Sharing. Deze bedrijven hebben onlangs hun gebied uitgebreid naar Rijswijk. Dit is onderdeel van een pilot, waarbij de gemeente deelvervoer wil stimuleren.

Het zal hier en daar even wennen zijn aan de aanblik van de geparkeerde groene scooters op straat. Samen met de aanbieders van deelscooters Felyx en GO Sharing zijn in heel Rijswijk gebieden aangewezen waarbinnen deelscooters aan- en afgemeld kunnen worden. Inwoners van Rijswijk kunnen hier een deelscooter pakken om te gebruiken of na gebruik, achterlaten. De gemeente wil met de introductie van deelscooters een extra mogelijkheid bieden voor vervoer op korte afstand.

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart ziet het gebruik van deelscooters als een goede ontwikkeling voor het verkeer en vervoer in Rijswijk: “Het wordt steeds drukker op de weg. Extra maatregelen zijn daarom nodig om Rijswijk ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden. Deelscooters zijn een goede aanvulling op de manieren waarop je kunt reizen. Naast auto, openbaar vervoer en fiets is reizen met een deelscooter een extra mogelijkheid om je op korte afstand te verplaatsen. Daarnaast is het een hele duurzame manier van verplaatsen.”

Robert Gjini, regiomanager Go Sharing: “We zijn gestart met 25 scooters in Rijswijk. We zien in omliggende steden dat het heel erg goed gaat, dat steeds meer mensen de auto laten staan en kiezen voor een elektrische groene scooter. Op het moment dat wij zien dat het gebruik in Rijswijk ook toeneemt zullen we hier ook gaan uitbreiden.”

Paul Vaessen, City manager Felyx: “Het werkt vrij simpel. Je downloadt onze app, je vult je klantgegevens in en je kunt een scooter pakken via de app. Op de kaart zie je waar je een scooter kunt reserveren en deze kun je vervolgens met de app weer openen en erop gaan rijden.”

Als het aan wethouder Lugthart ligt wordt de pilot een succes. “Dat hangt wel mede af van de manier waarop de gebruikers het voertuig in de openbare ruimte achterlaten. Met de aanbieders zijn afspraken gemaakt om te voorkomen dat er overlast ontstaat. Als het nodig is, passen we de afspraken aan. Dit doen we in gezamenlijk overleg. Samen houden we Rijswijk bereikbaar, veilig en leefbaar!”

Rijswijkse inwoners kunnen zelf ook overlast melden bij Felyx en Go Sharing. Dat kan via de contactgegevens op de scooters.

Deelscooters in Rijswijk2020-10-26T17:02:30+00:00

Opening bewaakte fietsenstalling station Rijswijk

Sinds deze week is naast het station een tweede gratis bewaakte fietsenstalling geopend. Behalve ruimte om fietsen te stallen is er ook een PostNL Afhaalpunt en een openbaar toilet. Deze extra voorzieningen naast het station zijn een waardevolle aanvulling voor de reizigers.

In winkelcentrum In de Bogaard was al eerder een bewaakte fietsenstalling geopend.  Dit is een samenwerking tussen de gemeente Rijswijk en de Martinifabriek, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen, met als doel uitstroom naar een baan. Van deze stalling wordt veel gebruikt gemaakt door bezoekers van het winkelcentrum. Sinds de stalling bewaakt is, is het aantal fietsendiefstallen in winkelcentrum In de Bogaard met 75% gedaald. Wegens dit succes is besloten om een tweede stalling naast het station te openen.

Werkervaring

Roderick van den Berg, directeur De Martinifabriek:  “De Fietsenwacht is een project van de  Martinifabriek. Wij willen mensen die vaak in een uitzichtloze uitkeringssituatie zitten, een zinvolle dag invulling bieden, waardoor men weer zelfrespect krijgt en bovendien waardevolle werkervaring opdoet. Met die ervaring  de nodige coaching en begeleiding vergroten mensen  hun kansen op het vinden van betaald werk. “

Fietsverkeer faciliteren

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: “Door goede fietsenstallingen te realiseren stimuleren we het gebruik van de fiets. Rijswijk is een stad waar fietsen een perfecte manier is om je te verplaatsen. Door de korte afstanden binnen de stad is dit een ideaal vervoermiddel. Daarom faciliteren we vanuit de gemeente het fietsverkeer. Dat doen we onder meer door goede fietspaden aan te leggen en door faciliteiten als de bewaakte fietsenstallingen. Zo houden we Rijswijk goed bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar!”

Opening bewaakte fietsenstalling station Rijswijk2020-10-17T11:23:54+00:00
Ga naar de bovenkant