bewegen

Home/Kenmerk: bewegen

De opstart van sport in Rijswijk

Hoe verloopt de opstart van sport in Rijswijk? En hoe gaan we sporten voor volwassenen weer mogelijk maken? Deze en andere vragen bespraken we woensdag jl. met de Rijswijkse sportaanbieders, Sportief Besteed Groep en Sportraad Rijswijk

Aanleiding is de versoepeling van de maatregelen voor sporters van 18 jaar en ouder. In de Gemeente Rijswijk is iedereen hard aan het werk om dit mogelijk te maken. Ook hebben we besproken hoe het tot nu toe loopt met de   jeugdtrainingen.

De ervaringen tot nu toe zijn heel goed en de verenigingen hebben veel positieve reacties van de sporters ontvangen. Iedereen is enthousiast aan de slag gegaan en de opkomst bij de trainingen is hoog. Heel mooi om te zien is hoe de sportverenigingen samenwerken en hoe inventief dit gebeurt. Veel sportclubs stellen hun sportvelden beschikbaar voor andere verenigingen. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld ook binnensporters de kans om buiten te trainen. Onder meer sportpark

Sportpark Prinses Irene biedt dit aan en Rijswijksche Hockey Club stelt hun terrein beschikbaar voor de vechtsportverenigingen.

Bij RWV De Spartaan mogen ook andere wielerverenigingen komen trainen en ook de skeelervereniging heeft zich gemeld.
Veel lof is er ook voor Haaglanden Beweegt die veel activiteiten mogelijk heeft gemaakt.

Het zijn allemaal mooie voorbeelden waar onze wethouder Bjorn Lugthart, sport enorm trots op is.

Sinsds jaren gaat het weer  goed met de Rijswijkse sport!
#toppers #rijswijkbeweegt #juistnu

De opstart van sport in Rijswijk2020-05-14T22:47:34+00:00

Sport in Rijswijk start weer langzaam op

Saamhorigheid binnen de Rijswijkse #sportverenigingen is groot.

 
Wekenlang lagen de sportaccommodaties er stil bij vanwege de maatregelen tegen het #coronavirus. Maar we zien nu het eerste lichtpuntje om de verenigingsactiviteiten weer voorzichtig op te kunnen starten: afgelopen week heeft het kabinet besloten dat jeugd tot en met 12 jaar en ‪van 13 tot en met 18‬ jaar vanaf ‪29 april‬ weer georganiseerd en beheersbaar mag gaan trainen.
 
Bij de #Sportraad en gemeente komen veel vragen binnen rond versoepeling van maatregelen voor sportverenigingen. We begrijpen dat dit opeens heel snel is en veel vraagt van de verenigingen en de vrijwilligers. De Sportraad en gemeente doen er daarom alles aan om de verenigingen hierbij te ondersteunen.
 
Vrijdagavond 24 april organiseerde de Rijswijkse Sportraad daarom samen met de gemeente een digitale vergadering waar 36 Rijswijkse sportaanbieders aan deelnamen.
 
Er waren diverse vragen en er werd veel ingebracht. Het blijkt bijvoorbeeld niet voor iedereen haalbaar om de dag na het protocol weer open te gaan voor 1200 leden. De verwachting is dus niet dat alle verenigingen 28 april de accommodaties al open hebben. Andere vragen betroffen het gebruik van buitensport accommodaties voor binnensport, of binnensporters wel verzekerd zijn, of de ingezaaide sportvelden al gebruikt kunnen worden. Ook waren er vragen hoe er mee om te gaan dat ouders die niet op de sportvelden mogen komen. Of gymleraren ingezet kunnen worden op de sportcomplexen. Hoe om te gaan met kinderen die geen lid van een sportvereniging zijn. Hoe zorgen we er voor dat kinderen tussen 13 en 18 jaar ook buiten de sportvelden de regels in acht nemen? Kan de gemeente facilitair ondersteunen door bijvoorbeeld desinfectiemiddelen te leveren? Kan de gemeente zorgen voor extra vrijwilligers? Deze en meer vragen pakt de gemeente de komende tijd samen met de sportverenigingen op, zodat de Rijswijkse kinderen weer zo snel mogelijk kunnen gaan sporten.
 
Bas Contant, voorzitter van de Sportraad, vroeg aan het einde van de vergadering of er behoefte bestaat aan meer van dergelijke vergaderingen. Dat werd unaniem bevestigd. Binnenkort volgt een nieuwe vergadering.
 
 
Sport in Rijswijk start weer langzaam op2020-04-25T18:21:19+00:00

Steeds meer Rijswijkers vragen zich af wat de stickers met #RijswijkBeweegt betekenen

Wie goed heeft opgelet heeft in Rijswijk de laatste tijd steeds vaker de stickers gezien met de tekst #RijswijkBeweegt. Deze stickers zijn de markeringen van de nieuwe (hard)looproutes die de gemeente Rijswijk aan het aanleggen is.

Officiële opening volgt nog
Wethouder Bjorn Lugthart: “We hadden er graag meer bekendheid aan willen geven, maar toen brak de corona crisis uit. En ja, dan hebben mensen wel wat anders aan hun hoofd. We gaan de routes nog wel feestelijk openen, maar op een later moment. Tot die tijd kun je er, als je toevallig in de buurt bent, wel al gebruik van maken. Wel natuurlijk met genoeg afstand tot elkaar. De routes zijn nog niet helemaal af. Een aantal markeringen ontbreekt nog. Je kunt ook de kaart gebruiken.”

Meer info over de routes
De start van de (hard)looproutes ligt in het Wilhelminapark, nabij ‘De Smeltkroes’, op de splitsing van het Pieter Postmapad en Cananefatenpad. Je kunt hier de keuze maken om de 2km, de 5km of de 10km te volgen. De 10 km route is nu nog niet af. Naar verwachting is deze volgende week klaar. De routes gaan heel Rijswijk door. De markeringen geven de richting aan, maar houden ook de gelopen afstand bij.

Non-stop hardlopen
Lugthart vervolgt: “Het hardloopparcours kent vrijwel geen onderbrekingen en verkeerslichten. Daarnaast is de route verlicht, dus ook veilig in de avonduren of donkere winterdagen. Langs de route zijn op een aantal punten obstakels geplaatst als aanvulling op het parcours. De obstakels liggen bij het startpunt in het Wilhelminapark en als je de 10km route volgt zijn er nog drie plekken waar sporttoestellen staan, namelijk bij het Jaagpad, Van Vredenburchweg en langs de Schaapweg. Deze sporttoestellen zijn ideaal om je hardlooprondje met oefeningen uit te breiden of voor bootcamp trainingen. Uiteindelijk zullen langs de route ook nog 2 watertappunten worden geplaatst in samenwerking met Dunea, zodat iedereen die de route en/of obstakels gebruikt een flesje water kan vullen.”

bron: Rijswijk.tv

Uit ons verkiezingprogramma. “Nieuwe initiatieven die de gezondheid versterken worden samen met de stad ingevuld. Denk hierbij aan mooie hardlooppaden met gymtoestellen.”
Steeds meer Rijswijkers vragen zich af wat de stickers met #RijswijkBeweegt betekenen2020-04-12T19:54:02+00:00

Rijswijk sluit Lokaal Sportakkoord

Sporten met plezier voor iedereen. Met dat doel is op 5 november het Lokaal Sportakkoord in Rijswijk gesloten. Het akkoord is ondertekend door wethouder Sport Björn Lugthart namens de gemeente, Rijswijkse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

Rijswijk – Het Lokaal Sportakkoord Rijswijk sluit aan bij het Nationaal Sportakkoord dat vorig jaar door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met de gemeenten, sportorganisaties en maatschappelijke partners is gesloten. Het Sportakkoord heeft als doel dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of partner. Deze doelstelling is vertaald naar vijf ambities op het gebied van sport en bewegen: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen.

Uitvoering op lokaal niveau

Met het Lokaal Sportakkoord geven de gemeente Rijswijk, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke partners op lokaal niveau hieraan uitvoering. Met elkaar hebben ze afgesproken hoe ze deze ambities binnen hun gemeente willen bereiken. De aftrap van het Lokaal Sportakkoord vond eerder plaats tijdens de bijeenkomst Gezondheid en Sport begin september jl. Ruim 90 vertegenwoordigers van Rijswijkse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties dachten mee over de bovengenoemde ambities uit het Sportakkoord. Deze zijn uitgewerkt in doelstellingen die passen bij de gemeente Rijswijk, zoals een sport- en beweegaanbod dat voor alle inwoners en organisaties helder en overzichtelijk is en een netwerk waarin verschillende bij het Sportakkoord betrokken partijen samenwerken. In het Sportakkoord staan nieuwe ideeën maar ook bestaande initiatieven die de komende tijd verder worden uitgewerkt, zoals het inzetten van een professional om ouderen en kwetsbare inwoners te begeleiden naar een beweeg- of sportaanbod. Een ander voorbeeld is het geven van sportclinics en trainingen op openbare beweegplekken zodat bewegen in de buitenruimte steeds meer vanzelfsprekend wordt.

Veel animo om samen te werken

Wethouder Björn Lugthart is trots op het resultaat. “Het Sportakkoord is tot stand gekomen dankzij de betrokkenheid en inzet van vele partijen, van sportverenigingen tot maatschappelijke organisaties tot zorgaanbieders. Ik ben heel blij met de animo die er in Rijswijk is om samen te werken aan een goed sportklimaat voor iedereen. Samen maken we Rijswijk fitter, gezonder en vitaler!”

Bron: Groot Rijswijk

Rijswijk sluit Lokaal Sportakkoord2019-11-09T14:42:14+00:00

Happy Fit diploma’s voor kinderen Mariaschool

De hele week leerden de kinderen van alles over gezonde voeding en bewegen. Ze brachten dit zelf in de praktijk door eerst chips te eten en daarna rondjes te rennen net zo lang tot de calorieën van de chips waren verbrand. Datzelfde deden ze na het eten van een worteltje. Uit de test bleek dat je er langer over doet om chips te verbranden dan een worteltje. En dat het dus net zo belangrijk is om behalve gezond te eten ook goed te bewegen.

De lessen werden verzorgd door Sportief Advies  http://www.sportiefadvies.nl/ (externe link) en zijn onderdeel van Happy Fit. Happy Fit is een campagne om Rijswijkers te stimuleren gezond en fit te leven. Hiervoor werken Rijswijkse ondernemers, organisaties en instellingen, zoals scholen, sportverenigingen, sportscholen, fysiotherapeuten, diëtisten, personal trainers, zorg- en welzijnsorganisaties samen. www.rijswijk.nl/happyfit

Bron: Rijswijk.nl

Happy Fit diploma’s voor kinderen Mariaschool2019-11-09T21:44:12+00:00

wethouders regio haaglanden zetten zich in voor gehandicaptensport

Zaterdag tekenden negen wethouders uit regio Haaglanden de intentieovereenkomst “Inclusief – Sport & Bewegen Haaglanden”. Namens Rijswijk was wethouder Sport Björn Lugthart aanwezig. Hiermee bevestigen zij dat gemeenten binnen Haaglanden nauwer gaan samenwerken om mensen met een verstandelijke beperking optimaal te ondersteunen bij het sporten en bewegen. Zo zullen de gemeenten het sport- en beweegaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking binnen de regio beter op elkaar afstemmen.

Rijswijk – Voorafgaand aan de ondertekening van de intentieovereenkomst, vond een feestelijke botenparade door de Haagse grachten plaats, waarbij ruim 50 sporters met een verstandelijke beperking van de
Special Olympics Regionale Spelen aandacht vroegen voor de gehandicaptensport. Zij werden op de boten vergezeld door de negen wethouders uit regio Haaglanden, verschillende betrokken partners van de Special Olympics Regionale Spelen en Special Olympics Nationale Spelen en een heus dweilorkest. Ga voor meer informatie naar specialolympics2020.nl.

Intentieovereenkomst “Inclusief – Sport & Bewegen Haaglanden”
Na afloop van de Botenparade ondertekenden de negen wethouders in aanwezigheid van de sporters de intentieovereenkomst ‘Inclusief – Sport & Bewegen Haaglanden’. Hiermee bevestigden zij dat gemeenten binnen Haaglanden nauwer gaan samenwerken om mensen met een verstandelijke beperking optimaal te ondersteunen bij het sporten en bewegen. Wethouder Sport Björn Lugthart: “We willen graag het signaal afgeven dat we ons er hard voor maken dat sporten voor iederéén vanzelfsprekendheid is. Door actief de samenwerking met elkaar aan te gaan, kunnen we ons sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking binnen de regio optimaal op elkaar afstemmen.” Na de ondertekening maakte de Haagse wethouder Sport Richard de Mos de namen bekend van de mascottes van de Special Olympics Nationale Spelen, die in 2020 in Den Haag plaatsvinden: Vuur en Vlam, samen ‘De Vlammetjes’.

De intentieovereenkomst werd getekend door wethouder Pieter Varekamp, gemeente Westland; wethouder Ingeborg ter Laak, gemeente Zoetermeer; wethouder Nadine Stemerdink, gemeente Leidschendam-Voorburg; wethouder Karin Schrederhof, gemeente Delft; wethouder Björn Lugthart, gemeente Rijswijk; wethouder Ankie van Tatenhove, gemeente Lansingerland; plaatsvervangend wethouder Hubert Schokker, gemeente Wassenaar; wethouder Wendy Renzen – van Leeuwen, gemeente Midden Delfland en wethouder Richard de Mos, gemeente Den Haag.

wethouders regio haaglanden zetten zich in voor gehandicaptensport2019-11-09T22:39:10+00:00