bjorn lugthart

/Tag: bjorn lugthart

Goede dienstverlening begint met een frisse blik

Vorige week is het nieuwe college van Rijswijk gestart. Vier nieuwe wethouders mogen aan de slag. Een oude bekende is Björn Lugthart, die we nog kennen als wethouder in het vorige college.

Hoe kijkt hij terug op de verkiezingen en de coalitievorming?
“Ik ben er heel trots op dat Wij. Rijswijk vanuit het niets naar bijna vier zetels is gegaan als tweede lokale partij. Dit is mogelijk gebleken doordat de leden van Wij. Rijswijk hele betrokken Rijswijkers zijn die zich belangeloos voor de stad inzetten. En dat is door de kiezers gewaardeerd. Ik ben blij dat een lokale partij onderdeel is geworden van het nieuwe college.”

Wat vind Björn ervan dat hij wethouder blijft in Rijswijk?
“Vanuit de functie die ik heb kan ik veel voor de stad kan betekenen en dat wil ik ook graag doen. Ik voel me daarbij ook gesteund door mijn fractie. Zij wilden met name dat ik dit ging doen.”

Wat wordt zijn nieuwe portefeuille?
“Ik ga me inzetten voor de portefeuille Mobiliteit, Gezondheid, Organisatie, Dienstverlening & Ondernemerschap en daar heb ik enorm veel zin. De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier gewerkt voor het sociaal domein. Daar is veel gebeurd en er zijn veel mooie dingen neergezet. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger Jorke van der Pol de portefeuille met een frisse blik weer verder brengt. Zelf hoop ik met diezelfde frisse blik naar mijn nieuwe portefeuille te kunnen kijken. Daarbij zie ik ook een heel duidelijke overlap tussen het sociaal domein en wat ik nu ga doen. Dat zit hem vooral in de dienstverlening. Het raakt mensen direct, of het nou om parkeervergunningen of paspoorten gaat. Iedereen heeft er mee te maken. Ik wil gewoon dat Rijswijkers online kunnen volgen wat er met hun aanvraag gebeurd. Of als ze iets melden over de openbare ruimte, dat de gemeente terugkoppelt wat daar mee gebeurd. Niet voor niets was mijn verkiezingsbelofte een excellente dienstverlening. Die belofte ga ik waarmaken!”

Bron: Rijswijkse Krant

Goede dienstverlening begint met een frisse blik2018-06-06T14:45:42+00:00

Rijswijk heeft nieuw college met vier partijen

RIJSWIJK – GroenLinks, VVD, D66 en Wij. Rijswijk hebben donderdag hun handtekeningen gezet onder een hoofdlijnenakkoord. Dat vormt de basis voor een nieuw college in de gemeente Rijswijk.

De partijen hadden drie weken onderhandelen nodig om tot het akkoord met de titel ‘Rijswijk maken we samen!’ te komen. De afspraken worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad, de inwoners en de maatschappelijke instellingen. Zij kunnen de komende tijd nog hun inbreng doen.

‘Ik wil mijn complimenten overbrengen aan de onderhandelaars van de partijen’, vertelt verkenner Sjaak van der Tak. ‘De partijen zijn met open vizier het proces ingegaan. Ze hebben elkaar de ruimte gegeven om samen een andere bestuursstijl te ontwikkelen, waardoor de raad en de samenleving meer betrokken zullen worden. Deze constructieve wijze van onderhandelen heeft ertoe bijgedragen dat de formatie in Rijswijk binnen drie weken rond is.’

Portefeuilles verdeeld

In het hoofdlijnenakkoord hebben de partijen ook de portefeuilles verdeeld en zijn er kandidaat-wethouders voorgedragen. Het gaat om Marloes Borsboom-Turabaz (GroenLinks) op onder meer Duurzame stadsontwikkelingen en Cultuur, Bjorn Lugthart (Wij.Rijswijk) op Volksgezondheid, Sport en Verkeer, Jorke van der Pol (VVD) op Sociaal domein, Subsidiebeleid en Financiën, en Armand van de Laar (D66) op Economische bedrijvigheid, Wonen en Onderwijs.

Bron: Omroep West

Rijswijk heeft nieuw college met vier partijen2018-05-01T21:54:12+00:00

Lijsttrekker aan het woord

Nog even en het is zover: de Gemeenteraadsverkiezingen. Groot Rijswijk interviewt wekelijks een lijsttrekker. In deze laatste week is het woord aan Björn Lugthart van WIJ.

Waarom Wij. in plaats van SP? “Het lidmaatschap van de SP werd beëindigd in december 2016. Daarmee zou ik ook moeten stoppen met de politiek na deze periode. Ik had daar ook vrede mee, ondanks dat ik met veel enthousiasme wethouder ben. Veel Rijswijkers benaderden mij of er niet een manier was waarop ik toch door kon gaan. Zij wilden dat de beweging die in gang was gezet niet zou stoppen met mijn vertrek. Die mensen hebben zich verenigd en zo is Wij. ontstaan.”

Hoe heeft de partij zich ontwikkeld? “Wij. groeit snel. Wij. trekt mensen aan die actief zijn in Rijswijk. Mensen willen iets betekenen en zelf iets doen en dat heeft een aanzuigende werking. En vanuit die actie kijkt Wij. wat ze nodig heeft. Dat kan ook de gemeente zijn en dan moet je als beweging ook vertegenwoordigd willen zijn in de gemeenteraad. ‘WIJ mensen’ zijn dus Rijswijkers die niet allemaal een politieke ambitie hebben, ze willen samen aan de slag en dan kijken waar de gemeente nodig is. Uiteindelijk maken de inwoners de stad, niet de gemeente. De Wij-leden zitten overal. Ze zijn buurtcoördinator, betrokken ouders, bestuurslid van een sport- of jeugdvereniging, enzovoort. Dus overal zit wel iemand van Wij.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen 4 jaar? Waar ben je als wethouder het meest trots op? “Ik heb stappen kunnen maken op het gebied van armoede, zorg en werk. Mensen in Rijswijk kunnen beter rondkomen, de transitie zorg is in Rijswijk goed gegaan. We hebben het dan over overhevelen van zorgtaken van het rijk naar de gemeente. Het meest trots ben ik op de enorme betrokkenheid van de Rijswijkers die ik de afgelopen jaren heb mogen ervaren. Mensen zijn echt begaan met hun stad en willen daar ook iets aan bijdragen. Dat is ook de gedachte achter Wij.”

Wat is je persoonlijke ambitie? “Om van Wij. de grootste te maken en samen met elkaar Rijswijk de komende vier jaar te maken tot een stad waar het nog prettiger leven, wonen en werken is en waar iedereen mee kan doen.”

Hoe moet het nieuwe college eruitzien? “Mijn wens zou een coalitie zijn met raadsbrede steun. Met een bestuur dat waarmaakt wat ze belooft! Wel moeten beloften reëel zijn. Je kan natuurlijk roepen dat je een huisartsenpost in Rijswijk wil realiseren, maar onderzoek en onderbouw dan eerst goed of zoiets haalbaar is.”

Hoe dichten jullie de kloof tussen burgers en politiek en tussen bestuur en ambtenaren? “Door uit te gaan van “Kan niet, bestaat niet!”. We zullen gaan werken aan een cultuur om te denken vanuit de ondernemer, de bewoner, de vragensteller! Als wethouder ben ik de afgelopen vier jaar uit de ivoren toren gebleven, vooral onder de inwoners blijven. Makkelijk te benaderen en zichtbaar en actief in wijken van Rijswijk zijn. Ook de gemeenteambtenaren zullen deze lijn moeten gaan volgen. Een vergunningaanvraag behandelen zonder je bureaustoel te verlaten moet verleden tijd zijn”.

Stel: Björn Lugthart heeft het volledig voor het zeggen in Rijswijk, dan zal ik …

Zorgen voor uitstekende service vanuit het stadhuis en bewoners zeggenschap geven over ieder belangrijk besluit dat er genomen wordt.

Bron: Groot Rijswijk

Lijsttrekker aan het woord2018-04-04T23:06:32+00:00

‘Er zijn geen politici en niet-politici’

Smaakmakers| Björn Lugthart (38), lijsttrekker van de nieuwe partij Wij wil het hele politieke proces op de schop gooien. Plannen beginnen bij inwoners en niet op het stadhuis, is het idee. ,,Meebeslissen vóóraf, niet achteraf.”

Björn Lugthart doet meteen een trendbrekend voorstel voor de opzet van deze pagina: niet in zijn eigen keuken afspreken, maar in die van restaurant De Wits in de Rijswijkse Herenstraat. ,,Dat is een open keuken waar iedereen op de vingers van de koks kan kijken. Een foto daar laat zien dat ook bij mij als wethouder iedereen op mijn vingers kijkt. En net als bij de koks vindt de een goed wat ik doe en de ander niet.” Niet doen? Ook prima! Het was maar een ideetje. Open keuken, symbool voor openheid, transparantie in de politiek. Kwikzilverig als hij is, is dat Lugthart ten voeten uit. Creatief meedenken, zaken toegankelijk maken. Niet zo moeilijk, toch?! Schaterende lach.

Veel Rijswijkers die hij in acht jaar politiek is tegengekomen, kennen hem nog ‘uit de kinderwagen’. Als geboren – ‘Nou ja, dat was in het Diakonessehuis in Voorburg omdat Rijswijk geen ziekenhuis heeft’- en getogen Rijswijker is hij bezig een periode van vier jaar wethouderschap af te sluiten, waarin hij werkweken van 120 uur heeft gemaakt. ,,Er zitten 168 uur in een week. Daarin kan je heel wat doen.” Weer die schaterende lach. Ernstig: ,,Ik wil soms te snel, te veel.”

Eerst vier jaar in de gemeenteraad voor de SP, vervolgens vier jaar in het gemeentebestuur. Hij is in die periode uit de SP gestapt en als partijloze wethouder doorgegaan. Ondertussen heeft Lugthart de basis gelegd voor de nieuwe partij Wij. Omdat hij zich bij geen enkele bestaande partij thuisvoelt. Wij is in alles het tegenovergestelde van een ‘gewone’ lokale – partij, zegt hij.

Initiatiefvoorstellen

,,Wij zijn er honderd procent van overtuigd dat de mensen in de stad het veel beter weten dan de mensen in het stadhuis.” Dat vraagt een heel nieuwe manier van gezamenlijk met die inwoners plannen maken op een eerder moment dan nu het geval is. Voortdurend in gesprek zijn met inwoners, zelf met initiatiefvoorstellen komen, een ambtenarenapparaat dat dienstbaar is aan de ideeën van inwoners.

Voorbeeldje. ,,In de Aletta Jacobsstraat kunnen bewoners kiezen uit twee ontwerpen speeltuin. Maar ik denk dat als je de mensen van tevoren had gevraagd wat ze op die plek wilden hebben er helemaal geen speeltuin uit was gekomen, maar een buurthuiskamer.”

Er zijn geen politici en niet-politici. Politici zijn ver­te­gen­woor­di­gers

Björn Lugthart

Van andere partijen heeft Lugthart al begrepen dat ‘het niet kan’ om inwoners zo intensief vóóraf te betrekken. Vooral omdat die manier van politiek bedrijven te veel tijd gaat kosten. ,,Het begint met willen. Bovendien vraagt deze manier van mensen betrekken niet meer tijd, maar tijd op een ánder moment. Aan de voorkant in plaats van bij de inspraak aan het einde.” Je zal volgens hem zien dat er dan helemaal geen kloof is tussen de inwoners en de politiek. ,,Er zijn geen politici en niet-politici. Politici zijn vertegenwoordigers.”

Eigenlijk zoals hij op z’n tiende een jeugdcompetitie opzette bij tennisvereniging Hofstede. ,,De combinatie van organiseren en het vertegenwoordigen van leeftijdgenoten beviel me toen al.”

Bron: AD Den Haag

‘Er zijn geen politici en niet-politici’2018-04-04T22:48:32+00:00