fbpx

Natuurlijk kapitaal versus sluitende begroting

Een meer dan 20 jaar lopend dossier over het bebouwen van Pasgeld

Pasgeld Oost is één van de laatste groene buffers tussen Delft en Rijswijk. De gemeenteraad staat voor een ingewikkeld en belangrijk besluit over het al dan niet bebouwen ervan. Dinsdagavond 15 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging op het raadsvoorstel over de participatie van inwoners. Daarmee kijken we serieus naar lange-termijn gevolgen en telt niet alleen het financiële belang. “Als we inwoners vragen mee te denken, moet je hun daartoe ook serieus de kans bieden”, vindt Wij. Rijswijk.

De inwoners van Pasgeld vragen samen met meerdere natuurbeschermingsorganisaties om het behoud van het laatste stuk groen tussen de Vliet, het Elsenburger Bos en de Lange Kleiweg. En niet voor niets. Cheryl Mauer, fractievoorzitter (Wij.): “Rijswijk verstedelijkt steeds meer en er is steeds minder ruimte voor natuur en recreatie. We zijn er trots op dat we als raad het historische Slagenlandschap hebben kunnen behouden, maar daarmee zijn we er nog niet.” 

“We hebben in Rijswijk al een bovengemiddeld grote bijdrage aan de woningbouwopgave in de regio geleverd. We kunnen niet blijven bijbouwen als dit ten koste gaat van natuur en daarmee de leefbaarheid van Rijswijkers.”

Serieuze participatie
“De gemeente betrekt inwoners steeds meer en steeds beter bij belangrijke beslissingen. Wij. Rijswijk maakt zich hier sinds de oprichting hard voor.”, aldus Mauer. “Het oorspronkelijke raadsvoorstel over de participatie vonden we te beperkend. Als je inwoners vraagt om mee te denken, dat moet je hen ook uitermate serieus nemen. De werkgroep met inwoners is nog bezig met het uitwerken van alternatieven die we een kans moeten geven.” 

Geen blanco cheque
“Eenvoudig is het echter niet. In 1999 zijn er afspraken gemaakt met een projectontwikkelaar over Pasgeld-Oost. Ondanks dat het meer dan twintig jaar geleden is en Rijswijk ondertussen een stuk voller, kunnen deze afspraken niet zomaar van tafel. Waarschijnlijk kost het Rijswijk ook geld als we niet bouwen en ook met de financiën moeten we zorgvuldig omgaan”, legt Danny van Dam uit. “Maar dat besluit nemen we niet voordat alternatieven goed zijn onderzocht.”

Meer onderzoek

De gemeenteraad heeft dinsdag ingestemd met een voorstel van D66 en Wij. Rijswijk, met brede steun van de raad, om een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren. Dit is een hulpmiddel  om verschillende plannen te verkennen. De voor-en nadelen van niet of gedeeltelijk bebouwen, vergelijken we met het originele besluit (inclusief juridische risico’s).

Mauer: “Daarbij wordt ook uitgebreid gekeken naar kansen op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, natuurwaarde, luchtkwaliteit, geluid en mobiliteit. Dat is de basis voor een gedragen besluit in de Raad later dit jaar, waarbij ideeën van inwoners nog alle ruimte hebben.”

Natuurlijk kapitaal versus sluitende begroting2021-06-21T18:39:30+00:00

Rijswijk pakt woningnood aan

De crisis op de woningmarkt vraagt om een daadkrachtige en vernieuwende aanpak. Daarom gaat de gemeente Rijswijk 100 huurwoningen bouwen voor mensen met een modaal inkomen. Dit is uniek in Nederland en broodnodig gezien de woningcrisis.

Cheryl Mauer, fractievoorzitter van Wij. Rijswijk: “Wij zijn van mening dat je in Rijswijk met elke portemonnee moet kunnen wonen. Daarom zijn we verheugd dat er nu betaalbare woningen komen voor mensen met een modaal inkomen. Het betreft woningen voor mensen zoals onderwijzers, politieagenten en zorgmedewerkers. We willen graag dat ook deze mensen in Rijswijk kunnen wonen.

Middeninkomens vallen nu tussen wal en schip op de woningmarkt. Dat komt doordat deze mensen teveel verdienen om in aanmerking te komen voor sociale huurwoning en er te weinig huur- en koopwoningen beschikbaar zijn in het middensegment.

Woonfonds
Danny van Dam van Wij. Rijswijk: “De uitdagingen op de woningmarkt zijn al langer een groeiend probleem. Daarom heeft Wij. Rijswijk samen met het CDA in 2019 hoe de gemeente betaalbare huurwoningen voor het middensegment kan realiseren. Afgelopen maanden is dit onderzoek uitgevoerd. Hieruit is het woonfonds voortgekomen. De gemeente neemt samen met andere partijen deel als participant. Daarbij worden afspraken gemaakt over de huurvoorwaarden. Op die manier blijven de woningen betaalbaar. De woningen worden gebouwd in de duurzame nieuwbouwwijk ‘RijswijkBuiten’. Het gaat om 100 vrije sector woningen, eengezinswoningen en appartementen.”

Innovatie
Het is geen alledaagse oplossing om als gemeente zelf woningen te bouwen en te verhuren.
In deze tijd van woningnood moet je buiten de gebaande paden denken om oplossingen te vinden voor uitdagende problemen. “Deze pilot is een goede start. Wat Wij. Rijswijk betreft gaan we ook op zoek naar meer oplossingen om de woningnood aan te pakken. Wij. Rijswijk heeft dit het gemeentebestuur gevraagd en we zijn dan ook blij dat de wethouder onze mening deelt en meerdere instrumenten voor ‘het aanpakken van de woningnood’ gaat onderzoeken”, aldus Mauer.

Donderdag 17 juni j.l. stemde de gemeenteraad met grote meerderheid in met het voorstel. Naar verwachting gaat eind 2021 de schep de grond in.

Rijswijk pakt woningnood aan2021-06-19T13:31:59+00:00

Cheryl Mauer van WIJ: “Leuk om nieuw avontuur aan te gaan”

Na 4 jaar hard werken als vrijwilliger in ons campagne-, communicatieteam én bestuur is Cheryl Mauer beëdigd als raadslid én fractievoorzitter. Aan ambitie heeft ze geen gebrek! “Inwoners meer inspraak geven in de besluitvorming, politiek laagdrempeliger maken en ervoor zorgen dat er geen grote kloof tussen de raad en de inwoners bestaat.” Dat is waar Cheryl zich bij Wij. voor inzet! Het Rijswijks Dagblad publiceerde het onderstaande interview.

Opeens stond ze daar, afgelopen 2 februari, beëdigd en geïnstalleerd als raadslid, met een bos bloemen in haar handen. Een beetje nerveus, maar vooral trots. Cheryl Mauer (31) mag voor de buitenwereld misschien nog een onbekende politica zijn, maar bij haar partij WIJ.Rijswijk is de nieuwe fractievoorzitter dat bepaald niet. De opvolgster van Marja Pelzer is sinds de oprichting in 2017 actief binnen de lokale politieke beweging en stond bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op nummer 7 van de kieslijst. Een kennismaking met een jonge, creatieve, ondernemende vrouw met passie voor entertainment. “Mijn focus ligt nu op de gemeenteraad en mijn bedrijf, maar in de toekomst een tv-programma presenteren zoals ‘RTL Boulevard’ zou ik ook wel leuk vinden” zegt Mauer lachend.

Cheryl Mauer: “Ik ben in Den Haag geboren, maar in Rijswijk opgegroeid, in Nieuw-Rijswijk, Steenvoorde-Zuid, bij de Petrusschool, dat is echt mijn wijkje. Ik heb in Rotterdam gestudeerd aan de HBO-opleiding ‘Media en Entertainment Management’ richting film, televisie en bladen maken. Deze studie is een mix tussen management, commerciële economie en communicatie. Na mijn studie heb ik veel redactie- en productiewerk gedaan en op een gegeven moment ben ik ook vóór de schermen beland. Ik had al de nodige ervaring opgebouwd dankzij mijn modellenwerk en toen er een presentatrice uitviel en ze bij RTL met hun handen in het haar zaten, werd ik gevraagd om in te vallen. Dat leek me hartstikke leuk! Vervolgens presenteerde ik veel voor dit dagprogramma. Na twaalf jaar freelance werk, zowel vóór als achter de schermen, ben ik mijn eigen videomarketing-bedrijf gestart ‘CFJ Productions’. Dat was twee weken voor de coronacrisis, dus het was wel wat je noemt uitdagend! Maar juist ook nu zijn er heel veel kansen, het vergt veel van je creativiteit. Met mijn bedrijf help ik organisaties hoe zij video in kunnen zetten in hun marketing- en communicatiestrategie, zo produceren we o.a. traditionele bedrijfsvideo’s maar ook social media campagnes als bedrijven wat meer online zichtbaar willen zijn, wat natuurlijk nu in deze coronatijd handig is. Ook presenteer ik nog steeds voor bedrijven, zij kunnen mij inhuren als dagvoorzitter en heb ik ook nog mijn modellenwerk. Mijn bedrijf is nog een eenmanszaak, ik werk met een vast team van freelancers, wie weet dat ik later mensen in loondienst neem, dat zou een volgende stap kunnen zijn”.

Model

“Ik ben dankzij mijn HBO-studie en modellenwerk in Hilversum terecht gekomen. Ik zat op de HAVO in Delft en fietste door Sion, nu Rijswijk Buiten, naar huis toen ik werd aangesproken door een fotograaf. Hij gaf mij zijn kaartje en vroeg mij of ik het misschien leuk zou vinden om een fotoshoot te doen. Dat vond ik in het begin als 17 jarige natuurlijk wel een beetje eng, een man die mij aanspreekt voor een fotoshoot. Tegelijkertijd vond ik het ook wel een compliment en leek een fotoshoot me hartstikke leuk. Samen met mijn moeder heb ik daar foto’s laten maken en die fotograaf heeft mij toen attent gemikt op missverkiezingen en modellenbureaus. Entertainment heeft altijd wel in mij gezeten, ik heb op Trias lessen gevolgd, ik heb gedrumd, piano gespeeld en musicalklas gedaan. Ik had altijd passie om naar de toneelschool te gaan, maar ik kon niet zo goed zingen. Toen koos ik toch voor de hbo-opleiding media- en entertainment management. Het is dezelfde branche, maar dan achter de schermen. Omdat ik tijdens mijn studie ook al modellenwerk deed, kon ik mijn netwerk in dit wereldje al vroeg opbouwen. Ik werk echt op mijn netwerk. Als het balletje eenmaal rolt, blijft die ook wel lekker rollen”.

Bron: RijswijksDagblad

Cheryl Mauer van WIJ: “Leuk om nieuw avontuur aan te gaan”2021-05-29T09:13:48+00:00

Bouw niet alleen huizen, maar een stad

Een gezonde leefomgeving met alle voorzieningen die daarbij horen

Woningzoekenden kunnen nauwelijks nog in Rijswijk terecht. Starters maar ook ouderen zitten klem op de woningmarkt. Dat is een groot probleem waar oplossingen voor moeten komen. Wij. Rijswijk vraagt tegelijkertijd aandacht om de laatste stukken groen in Rijswijk zoveel mogelijk te behouden. Dat is een uitdagende combinatie.

Door het woningtekort moeten er in de regio veel huizen worden bijgebouwd. Rijswijk heeft daartoe al een flinke bijdrage geleverd. Woningen die vanwege het regionale verdeelmodel niet alleen voor Rijswijkers zijn. Wij.Rijswijk vindt daarom dat de regio een evenredige bijdrage moet leveren. Het is niet de bedoeling dat we hier blijven bouwen voor de hele provincie en dat de leefbaarheid voor Rijswijkers daardoor verder verslechtert.

Groene leefbare stad
Door slimme stadsvernieuwing moeten we zorgen dat nieuwe woningen niet, of zo min mogelijk, ten koste gaan van groen, luchtkwaliteit en mobiliteit. Dat betekent niet alleen huizen bouwen, maar een groene en leefbare stad die we samen met inwoners vormgeven; dat is en blijft onze ambitie.

Hoe meer we bijbouwen hoe meer er ook behoefte zal zijn aan leefruimte. Een wijk bestaat namelijk uit meer dan alleen woningen: ook groen en andere voorzieningen dragen bij aan een brede welvaart voor Rijswijkers. Daar moeten we in onze woonvisie op inspelen: de stad vernieuwen en verfraaien waar dat kan. In de Bogaard, het Havenkwartier en de Plaspoelpolder bieden daartoe mogelijkheden. Maar het is essentieel dat Rijswijkers in hun vrije tijd nog van groen kunnen genieten.

Wij. Rijswijk stelde bovendien al eerder dat oplossingen voor mobiliteit een voorwaarde moeten zijn voor woningbouw. Met andere woorden: alleen bouwen met de garantie dat het verkeer niet verder dichtslibt. Zo moet de regio mee investeren in een tunnel onder de Beatrixlaan om Rijswijk bereikbaar te houden.

Maatwerk
Wij. Rijswijk wil het woonperspectief voor alle doelgroepen verbeteren. Met kwalitatieve woningen die passen bij de wensen en mogelijkheden voor starters en doorstromers en gericht op veranderende woon- of zorgbehoeften. Wij. Rijswijk vindt ook dat we de kwaliteit van de Rijswijkse (sociale) huurwoningen moeten verbeteren én niet alleen moeten denken aan bijbouwen. Kwaliteit voor kwantiteit dus.

De oplossing ligt volgens de partij in maatwerk zoals het bouwen van woon-zorg-concepten, units voor flex- en noodwonen, studio’s voor starters, city lofts, kluswoningen en 55+ flats met flatcoaches. Vervolgens moeten we dan ook de doorstroming nu echt een keer op gang brengen door de juiste mensen in de juiste woningen te krijgen. Daarvoor kan het ook helpen om meer voor middeninkomens te bouwen. Daar gaan corporaties aan meewerken, maar dat kan ook door private partijen. Meer onderzoek is nodig zodat we goed weten welke woonvormen het meest bijdragen aan het dichten van het gat in de woningmarkt. Samen werken we aan een completere en aantrekkelijke stad met een goede mix in het woningaanbod en bijpassende voorzieningen. Voor een Rijswijk om trots op te zijn én blijven!

Bouw niet alleen huizen, maar een stad2021-05-11T22:51:37+00:00

Wij. Rijswijk kijkt uit naar de ontwikkeling van het Havenkwartier!

We gaan het Rijswijkse Havengebied transformeren van een verpauperde bedrijvenlocatie naar een aantrekkelijke plek waar werken en wonen samen gaan. Het ontwikkelingskader werd dinsdag 2 maart vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin staat  hoe werken, wonen, natuur en alle benodigde voorzieningen hier een plek gaan krijgen.
“Wij vinden het belangrijk om de bestaande bebouwde omgeving maximaal te ontwikkelen en te benutten, voordat we besluiten nieuwe wijken aan te leggen. Zo kan leegstand van gebouwen en verpaupering van bebouwde gebieden teruggedrongen worden.” Stelt fractievoorzitter Cheryl Mauer. “Daarnaast is het fantastisch dat we van Rijswijk weer een bruisende stad kunnen maken, waar ook ondernemers graag zaken doen en zich willen vestigen.”
De afgelopen jaren deed de gemeente veel onderzoek en investeerde  tijd om gesprekken te voeren met ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden. Op deze manier kwam het ontwikkelingskader van het Havenkwartier tot stand. “Wij moedigen deze participatie dan ook aan en kijken graag uit naar de vervolgstappen in deze ontwikkeling!” aldus de fractievoorzitter van Wij. Rijswijk.
Wij. Rijswijk kijkt uit naar de ontwikkeling van het Havenkwartier!2021-03-05T14:30:47+00:00

Wie geef jij met Valentijn een roos cadeau?

Wil jij iemand verrassen, bedanken of een hart onder de riem steken deze Valentijnsdag? De Wij. Rijswijk Cupido-Express bezorgt gratis een blauwe roos met jouw speciale valentijnsboodschap. 

Of je nu iemand de liefde wilt betuigen, wilt bedanken, of een glimlach wilt bezorgen: Wij. Rijswijk gaat voor jou op pad en bezorgt een beetje liefde aan huis. In Rijswijk is er zo liefde voor iedereen!  

Aanvragen doe je hier. Bestel snel want op=op!

Dit jaar maak je ook nog een kans op een romantische valentijnsbrunch. Uit alle valentijnsboodschappen kiezen we de  beste. Dat kan een lieve, leuke , of originele boodschap zijn.  De winnaar ontvangt  een  heuse valentijnsbrunchbox van Hageman Catering.

Wil je zeker zijn van zo’n heerlijke brunchbox met Valentijnsdag? De box bestel je hier:

* Voorwaarden: bezorgadres is in Rijswijk, één bestelling per afzender, op=op.

Wie geef jij met Valentijn een roos cadeau?2021-02-04T15:32:48+00:00

Cheryl Mauer en Jeffrey Karremans beëdigd en geïnstalleerd als raadsleden

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 2 februari zijn Cheryl Mauer en Jeffrey Karremans beëdigd en geïnstalleerd als raadsleden voor Wij. Rijswijk.

Nieuw bij Wij. zijn Karremans en Mauer niet. Cheryl Mauer is vanaf het begin betrokken bij Wij. Rijswijk. Zij stond als nummer 7 op de kieslijst en heeft naast haar werk als model en als presentatrice bij RTL 4, haar eigen videomarketing bedrijf CFJ Productions. Bij Wij. Rijswijk is zij onder andere organisator en presentatrice van de Actief Oud is Goud Awards en actief in het communicatieteam.

Cheryl Mauer: “Voor mijn werk moest ik altijd veel reizen, maar Rijswijk voelt na een werkdag echt als thuiskomen. Het is de stad waar ik ben opgegroeid. Rijswijk zit in mijn bloed en ik vind het fantastisch om Wij. Rijswijk als raadslid te mogen vertegenwoordigen. Ik hoop dat ik samen met anderen, met en voor Rijswijkers, veel moois voor elkaar kan krijgen.”
Jeffrey Karremans maakte tot eind 2019 deel uit van de fractie. Hij moest door familieomstandigheden zijn politieke taken stilleggen om zich te richten op het familiebedrijf. Sindsdien heeft hij het raadswerk gemist en bleef hij zich langs de zijlijn inzetten. Meer dan een jaar later gunnen zijn collega’s het hem van harte om weer te doen waar zijn passie ligt. “Na een lastige periode heb ik er ontzettend veel zin in om weer aan de slag te gaan in de gemeenteraad”, zegt Karremans. “Mijn werk is nog niet klaar!”

Cheryl Mauer en Jeffrey Karremans beëdigd en geïnstalleerd als raadsleden2021-02-02T22:48:32+00:00

Een terugblik op 2020

Op de laatste dag van het jaar is het de tijd van terugblikken en vooruitkijken. Wat bracht 2020 Wij. Rijswijk en wat zal het nieuwe jaar brengen?

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. In maart werden we geconfronteerd met het Coronavirus en toen werd echt alles anders. Het thuiswerken, digitaal vergaderen en het contact met vrienden, kennissen en familie.

Onze gebruikelijke Wij. Rijswijk activiteiten zoals Wij. de stad in, waarin we iedere maand een wijk bezoeken, konden niet meer plaatsvinden. Ook voor onze maandelijkse politieke avond, de ledenvergadering en de werkgroepen was het niet meer mogelijk fysiek bij elkaar te komen. Gelukkig konden onze zomerborrel en jaarlijkse barbeque nog doorgaan, want de meeste ledenactiviteiten waren van de baan.

Uiteraard zorgden we dat we op andere manieren contact hielden. Zo organiseerden we een digitale Woningsdagquiz met Koningsdag en vergaderden we via Teams.

Wat waren de hoogtepunten?

Ook de gemeenteraad ging over tot een nieuwe werkwijze, alles via het scherm.

Politiek gezien was het een succesvol jaar waarin een aantal grote besluiten zijn genomen. De gemeenteraad besloot om door te gaan met de renovatie van het Huis van de Stad. Er zijn verbeteringen aangebracht in het parkeersysteem.  De verkoop van de aandelen Eneco leverde de gemeente meer dan 70 miljoen euro op. Het bestemmingsplan van de HBG locatie werd vastgesteld waardoor nu echt gestart kan gaan worden met de bouw. Er werd een mooie deal gesloten met het ministerie van I&W waardoor er meer dan 32 miljoen geïnvesteerd wordt in het gebied rondom de A4.  Zo komen er groene viaducten met ruimte voor de fiets en wordt er 2,25 miljoen geïnvesteerd in verbeteringen voor de Beatrixlaan.

Om de schoolroute over de Geestbrugweg verkeersveiliger te maken zijn er aanpassingen aan de weg gedaan. Ook is besloten om het tunneltje onder de Haagweg te verwijderen waardoor het gebied verkeersveiliger en aantrekkelijker kan worden ingericht.

In goed overleg met de sportverenigingen wordt er gewerkt aan de herstructering van sportpark Elsenburg. Voor Wij. Rijswijk is het betrekken van belanghebbenden randvoorwaardelijk bij besluiten. We zijn dan ook erg blij dat er participatiebeleid is vastgesteld waardoor bij alle besluiten de omgeving wordt betrokken.

Tot slot is de Brede welzijnsnota vastgesteld, de gemeente investeert de komende jaren fors in het welzijn van Rijswijkers.

Wat kan volgens Wij. beter?

Inwoners en ondernemers betrekken! Dat is voor ons essentieel en willen we veel nog beter doen. Wij. Rijswijk is van mening dat de samenwerking met bewoners nog beter kan en zal zich daar in 2021 hard voor maken.

Met de geplande bouw van nieuwe woningen in het Bogaard-gebied,  Rijswijk-Buiten en het Havenkwartier heeft Rijswijk genoeg gebouwd. Het is essentieel dat Rijswijkers in hun vrije tijd nog van groen kunnen genieten, dat de verkeersdrukte niet verder toeneemt en de luchtkwaliteit niet verder verslechtert. We moeten dan ook zorgen voor oplossingen zodat het verkeer niet verder dichtslibt. We moeten bewerkstelligen dat de regio gaat mee investeren in een tunnel onder de Beatrixlaan voordat we nog meer woningen of torenflats toevoegen.

Waar kijkt Wij. naar uit in 2021?

Allereerst een Coronavrij nieuw jaar. Een jaar waarin we weer ‘normaal’ kunnen doen. Daarnaast staan er op het gebied van sport fantastische ontwikkelingen op ons te wachten. Het nieuwe sportcomplex de Altis zal geopend worden en als de gemeenteraad een positief besluit neemt zal sportpark Elsenburg een flinke impuls krijgen.

Onze leden zijn hard aan de slag geweest om aandacht te vragen voor een speeltuin voor iedereen, waar ook kinderen met een beperking terecht kunnen. De speeltuin is toegezegd en we kijken uit naar de realisatie.

Volgend jaar dragen raadsleden Marja Pelzer en Freek van Bemmelen hun stokjes over aan Jeffrey Karremans en Cheryl Mauer en gaan we het laatste jaar van deze collegeperiode in.

Wil je meer lezen over 2020, dat kan in onze Stadskrant!

Een terugblik op 20202020-12-31T17:13:45+00:00

Fractiewissel

Raadsleden Marja Pelzer en Freek van Bemmelen dragen hun stokjes over aan Jeffrey Karremans en Cheryl Mauer.

Nieuw bij Wij. zijn Karremans en Mauer niet. Cheryl Mauer is vanaf het begin betrokken bij Wij. Rijswijk. Zij stond als nummer 7 op de kieslijst en heeft naast haar werk als model en als presentatrice bij RTL 4, haar eigen videomarketing bedrijf CFJ Productions. Bij Wij. Rijswijk is zij onder andere organisator en presentatrice van de Actief Oud is Goud Awards en actief in het Communicatieteam.

Cheryl Mauer

Mauer: “Voor mijn werk moest ik altijd veel reizen, maar Rijswijk voelt na een werkdag echt als thuiskomen. Het is de stad waar ik ben opgegroeid. Rijswijk zit in mijn bloed en ik vind het fantastisch om Wij. Rijswijk als raadslid te mogen vertegenwoordigen. Ik hoop dat ik samen met anderen, met en voor Rijswijkers, veel moois voor elkaar kan krijgen.”

Jeffrey Karremans

Karremans maakte tot vorig jaar deel uit van de fractie. Hij moest door familieomstandigheden zijn politieke taken stilleggen om zich te richten op het familiebedrijf. Sindsdien heeft hij het raadswerk gemist en bleef hij zich langs de zijlijn inzetten. Meer dan een jaar later gunnen zijn collega’s het hem van harte om weer te doen waar zijn passie ligt. “Na een lastige periode heb ik er ontzettend veel zin in om weer aan de slag te gaan in de gemeenteraad”, zegt Karremans. “Mijn werk is nog niet klaar!”

Marja Pelzer

Vertrekkend raadslid Marja Pelzer: “Ik ben het avontuur met een nieuwe lokale partij aangegaan omdat ik vond dat de Rijswijkse politiek anders moest. Inwoners en ondernemers betrekken bij beslissingen en mee laten beslissen was daarbij een belangrijk speerpunt. Bij aanvang van deze raadsperiode was het de hoogste tijd dat de politiek de inwoners en ondernemers weer serieus ging nemen. Met mijn jarenlange ervaring als raadslid was ik ervan overtuigd dat ik Wij. Rijswijk als nieuwe partij kon positioneren in de altijd onstuimige gemeentepolitiek. Dat lijkt gelukt. Inwoners en de gemeenteraadsleden weten waar Wij. Rijswijk voor staat. Daarnaast hebben we een stempel gedrukt op de thema’s die voor stemmers van Wij. Rijswijk belangrijk zijn. Hoe inwoners en ondernemers betrokken worden bij belangrijke beslissingen van de gemeente is uitgewerkt in het nieuwe Participatiebeleid.

Freek van Bemmelen

Van Bemmelen: “Het mooie aan Wij. is dat we echt als team werken. Dat betekent ook dat we realistisch kijken wie het meeste tijd heeft om zich in de gemeenteraad voor Rijswijk in te zetten. Voor mij is dat momenteel een uitdaging gezien mijn drukke baan,eigen communicatiebureau en werk als didgeridoodocent/ademcoach. Ik heb het raadslidmaatschap tijdelijk het veel plezier vervuld vanwege de privéomstandigheden van Karremans. Nu hij er weer klaar voor is, kan ik mij weer volledig richten op mijn andere ambities. Zo is dat destijds ook afgesproken.”

“Natuurlijk zal ik Wij. Rijswijk blijven ondersteunen in mijn rol als communicatieadviseur, dat doe ik al drie jaar vanaf dag 1 van onze beweging met de ontwikkeling van de campagne. ”

Fractieleden 2021

Fractiewissel2020-12-21T19:16:19+00:00

Winnaar van kerstactie in de Bogaard bekend

De winnaar van onze #kerstactie is bekend! Maar wie is het?

Degene waarvan de dochter op de foto in het dienblad staat heeft een diner bij Restaurant Made in Italy gewonnen!

Dus ben jij diegene of weet jij van wie dit de dochter is? Stuur ons een berichtje met contactgegevens via info@wijrijswijk.nl, zodat we de prijs kunnen overhandigen.

Alle deelnemers bedankt!

Winnaar van kerstactie in de Bogaard bekend2019-12-28T19:48:03+00:00
Ga naar de bovenkant