Sport in Rijswijk start weer langzaam op

Saamhorigheid binnen de Rijswijkse #sportverenigingen is groot.

 
Wekenlang lagen de sportaccommodaties er stil bij vanwege de maatregelen tegen het #coronavirus. Maar we zien nu het eerste lichtpuntje om de verenigingsactiviteiten weer voorzichtig op te kunnen starten: afgelopen week heeft het kabinet besloten dat jeugd tot en met 12 jaar en ‪van 13 tot en met 18‬ jaar vanaf ‪29 april‬ weer georganiseerd en beheersbaar mag gaan trainen.
 
Bij de #Sportraad en gemeente komen veel vragen binnen rond versoepeling van maatregelen voor sportverenigingen. We begrijpen dat dit opeens heel snel is en veel vraagt van de verenigingen en de vrijwilligers. De Sportraad en gemeente doen er daarom alles aan om de verenigingen hierbij te ondersteunen.
 
Vrijdagavond 24 april organiseerde de Rijswijkse Sportraad daarom samen met de gemeente een digitale vergadering waar 36 Rijswijkse sportaanbieders aan deelnamen.
 
Er waren diverse vragen en er werd veel ingebracht. Het blijkt bijvoorbeeld niet voor iedereen haalbaar om de dag na het protocol weer open te gaan voor 1200 leden. De verwachting is dus niet dat alle verenigingen 28 april de accommodaties al open hebben. Andere vragen betroffen het gebruik van buitensport accommodaties voor binnensport, of binnensporters wel verzekerd zijn, of de ingezaaide sportvelden al gebruikt kunnen worden. Ook waren er vragen hoe er mee om te gaan dat ouders die niet op de sportvelden mogen komen. Of gymleraren ingezet kunnen worden op de sportcomplexen. Hoe om te gaan met kinderen die geen lid van een sportvereniging zijn. Hoe zorgen we er voor dat kinderen tussen 13 en 18 jaar ook buiten de sportvelden de regels in acht nemen? Kan de gemeente facilitair ondersteunen door bijvoorbeeld desinfectiemiddelen te leveren? Kan de gemeente zorgen voor extra vrijwilligers? Deze en meer vragen pakt de gemeente de komende tijd samen met de sportverenigingen op, zodat de Rijswijkse kinderen weer zo snel mogelijk kunnen gaan sporten.
 
Bas Contant, voorzitter van de Sportraad, vroeg aan het einde van de vergadering of er behoefte bestaat aan meer van dergelijke vergaderingen. Dat werd unaniem bevestigd. Binnenkort volgt een nieuwe vergadering.