fbpx

‘Er wordt genoeg georganiseerd, maar de communicatie kan wat beter’

Bron: Groot Rijswijk

‘Er wordt genoeg georganiseerd, maar de communicatie kan wat beter’2021-10-24T09:20:53+00:00

Wel of geen hondenlosloopgebied?

De gemeente Rijswijk stelt een nieuwe indeling van losloop- en verbodsgebieden voor honden in de Landgoederenzone, het Wilhelminapark en in de nieuwbouwwijken Eikelenburg en RijswijkBuiten voor. Dat kan rekenen op voor- en tegenstanders in Rijswijk.

Er wordt een nieuwe hondenkaart opgesteld. Daarop is te zien waar honden los mogen lopen, waar ze aangelijnd moeten zijn en waar ze niet mogen komen. “De meningen over dit onderwerp zijn verdeeld, zegt Danny van Dam van Wij. Rijswijk.

De afgelopen weken heeft van Dam talloze gesprekken gevoerd met voor- en tegenstanders. “Tegenstanders willen vooral veilige en rustgevende gebieden voor kinderen en recreatie. Voorstanders willen ruimte om honden te laten spelen en vinden vooral de landgoederenzone een centrale plek voor hun trouwe viervoeters.”

Logica ontbreekt
Wat bij veel mensen ergernis oproept is de logica van de gemeente, die lijkt te ontbreken. Het argument voor een aanlijnplicht vanwege de zogenaamde ecologische zone, terwijl er al van oudsher honden los liepen, gaat veel hondenbezitters te ver.”

Jon Hageman, hondenbezitter: ”Ik loop al sinds ik in Rijswijk woon met de hond in park Overvoorde. Dat moet volgens de gemeente Rijswijk nu veranderen vanwege de ecologische zone. Ik vind dat de gemeente met betere argumenten moet komen. Zo niet laat het park dan zoals het was.”

Sociale media
Ook op sociale media is er veel discussie. Voor- en tegenstanders steken hun mening niet onder stoelen of banken. Er is zelfs een petitie gestart om het loslopen van honden in Park Overvoorde te behouden.

Gemeente vraagt om mening
Het betreft een voorstel en dit is hét moment om de gemeente Rijswijk suggesties mee te geven. Tot 24 augustus is er de mogelijkheid om de gemeente van advies te voorzien. Het plan is namelijk nog niet definitief. Ingediende ideeën en suggesties worden gewogen voorzien van een reactie.

Van Dam: “ik roep iedereen op die suggesties heeft om die te e-mailen, zodat die mening wordt meegewogen bij het opstellen van de (definitieve) nieuwe hondenkaart.” Wijzigingen voor de hondenkaart kunnen per e-mail worden gestuurd naar: stadhuis@rijswijk.nl met als onderwerp: ‘zienswijze hondenkaart’. In de tekst geef je aan om welk gebied het gaat en wat jouw advies of voorstel is aan de gemeente met daarbij natuurlijk de reden(en).

Hondenkaart raadplegen
De hondenkaart is hier te raadplegen!

Wel of geen hondenlosloopgebied?2021-08-17T12:40:41+00:00

Minder betalen voor afval, het kan!

De afvalstoffenbelasting in Rijswijk kan fors omlaag. Dat stelt Danny van Dam van Wij.Rijswijk. “In Rijswijk betalen we de hoogste afvalstoffenheffing van Nederland en we krijgen er weinig voor terug”. 

Wij. Rijswijk  ontvangt regelmatig klachten over de afvaldienst: niet alleen over de hoge kosten, ook over de overvolle en rommelige afvalcontainers, het niet ophalen van grofvuil en de lange wachtrijen bij de milieustraat. De afvalstoffenheffing is fors gestegen om deze kostendekkend te houden en ik begrijp goed dat veel Rijswijkers dat graag anders zien. Omgaan met restafval kan en  moet anders.”

Volgens van Dam kan dat ook. De grote hoeveelheid restafval brengt namelijk hoge kosten met zich mee. Dat komt omdat veel Rijswijkers slecht scheiden. Elke kilo afval die niet gescheiden wordt ingezameld  moet worden verbrand en dat kost veel geld, heel veel geld! Deze hoge verbrandingskosten worden doorgerekend aan Rijswijkse inwoners. “Als we in Rijswijk beter gaan scheiden kunnen we de rekening omlaag krijgen” zegt van Dam. 

“Van bijna alle producten die met bronscheiding worden opgehaald, kunnen grondstoffen worden hergebruikt en dat levert geld op. We zijn niet tegen het zogenoemde ‘nieuwe inzamelen’ en ook niet tegen nascheiden, maar wel tegen geld onnodig weggooien voordat nascheiding in onze regio optimaal is georganiseerd. Met een combinatie van bron- en nascheiding kunnen we het hergebruikspercentage vervolgens nog verder opkrikken.”

“Er zijn in Rijswijk ook inwoners die hun afval goed scheiden. Als we zorgen dat zij daarvoor beloond worden, is dat een goede stimulans.”

Voldoende aanbod van containers op de juiste plek en het tijdig legen,  zal  helpen om de de service te verbeteren”, volgens van Dam.

Minder betalen voor afval, het kan!2021-07-30T10:37:14+00:00

Ruimte voor Rijswijkse binnensport

Rijswijk groeit en daarmee ook de behoefte aan sportaccommodaties. Zelfs met de onlangs gerealiseerde nieuwe sporthal, is er in de wintermaanden een groot tekort aan zaalruimte. Op aandringen van politieke beweging Wij. Rijswijk, gaat het college snel op zoek naar een oplossing. Dat is dinsdag, 6 juli, besloten in de gemeenteraadsvergadering. De partij draagt zelf al verschillende oplossingen aan, zoals een opblaasbare sporthal.

“Veel Rijswijkse verenigingen spelen hun thuiswedstrijden in de wintermaanden vaak noodgedwongen buiten Rijswijk”, zegt van Danny van Dam (Wij.). “Dat kan niet de bedoeling zijn!” De verenigingen gaan dan namelijk van de buitenvelden naar de zalen. Alle goede ontwikkelingen zoals de bouw van Sporthal de Altis, Sportpark Elsenburg, de aanleg van hardlooproutes en nieuwe sportvelden ten spijt, is er nog steeds sprake van ruimtegebrek.

Thuiswedstrijden horen ook echt thuis te zijn
“Rijswijkse clubs horen in Rijswijk te kunnen spelen”, zegt Van Dam. Daarom bedacht hij samen met de sportverenigingen een plan om op de korte termijn in de behoefte van verenigingen te voorzien. Een zogenaamde ballonhal of luchthal, is volgens hem dé oplossing. “Zo’n opblaasbare hal wordt alleen in de wintermaanden opgezet. De verenigingen hebben zelfs al nagedacht over hoe ze die ruimte optimaal kunnen verdelen.”

Voor zo’n hal er komt, is allereerst meer onderzoek nodig naar wat haalbaar en realistisch is. Van Dam: “Ook het opknappen van de Van Zweedenzaal en Marimbahal worden onderzocht én de nieuwbouw van een extra hal in Rijswijk Buiten. “Want als je besluit zoveel woningen bij te bouwen, dan moet je ook zorgen voor voldoende faciliteiten”, aldus Van Dam. “Dat wil zeggen voldoende velden, zaalruimte én voldoende groen in de omgeving voor de individuele sporter.”

Ruimte voor Rijswijkse binnensport2021-07-15T15:04:17+00:00

Rijswijk pakt woningnood aan

De crisis op de woningmarkt vraagt om een daadkrachtige en vernieuwende aanpak. Daarom gaat de gemeente Rijswijk 100 huurwoningen bouwen voor mensen met een modaal inkomen. Dit is uniek in Nederland en broodnodig gezien de woningcrisis.

Cheryl Mauer, fractievoorzitter van Wij. Rijswijk: “Wij zijn van mening dat je in Rijswijk met elke portemonnee moet kunnen wonen. Daarom zijn we verheugd dat er nu betaalbare woningen komen voor mensen met een modaal inkomen. Het betreft woningen voor mensen zoals onderwijzers, politieagenten en zorgmedewerkers. We willen graag dat ook deze mensen in Rijswijk kunnen wonen.

Middeninkomens vallen nu tussen wal en schip op de woningmarkt. Dat komt doordat deze mensen teveel verdienen om in aanmerking te komen voor sociale huurwoning en er te weinig huur- en koopwoningen beschikbaar zijn in het middensegment.

Woonfonds
Danny van Dam van Wij. Rijswijk: “De uitdagingen op de woningmarkt zijn al langer een groeiend probleem. Daarom heeft Wij. Rijswijk samen met het CDA in 2019 hoe de gemeente betaalbare huurwoningen voor het middensegment kan realiseren. Afgelopen maanden is dit onderzoek uitgevoerd. Hieruit is het woonfonds voortgekomen. De gemeente neemt samen met andere partijen deel als participant. Daarbij worden afspraken gemaakt over de huurvoorwaarden. Op die manier blijven de woningen betaalbaar. De woningen worden gebouwd in de duurzame nieuwbouwwijk ‘RijswijkBuiten’. Het gaat om 100 vrije sector woningen, eengezinswoningen en appartementen.”

Innovatie
Het is geen alledaagse oplossing om als gemeente zelf woningen te bouwen en te verhuren.
In deze tijd van woningnood moet je buiten de gebaande paden denken om oplossingen te vinden voor uitdagende problemen. “Deze pilot is een goede start. Wat Wij. Rijswijk betreft gaan we ook op zoek naar meer oplossingen om de woningnood aan te pakken. Wij. Rijswijk heeft dit het gemeentebestuur gevraagd en we zijn dan ook blij dat de wethouder onze mening deelt en meerdere instrumenten voor ‘het aanpakken van de woningnood’ gaat onderzoeken”, aldus Mauer.

Donderdag 17 juni j.l. stemde de gemeenteraad met grote meerderheid in met het voorstel. Naar verwachting gaat eind 2021 de schep de grond in.

Rijswijk pakt woningnood aan2021-06-19T13:31:59+00:00

Bouw niet alleen huizen, maar een stad

Een gezonde leefomgeving met alle voorzieningen die daarbij horen

Woningzoekenden kunnen nauwelijks nog in Rijswijk terecht. Starters maar ook ouderen zitten klem op de woningmarkt. Dat is een groot probleem waar oplossingen voor moeten komen. Wij. Rijswijk vraagt tegelijkertijd aandacht om de laatste stukken groen in Rijswijk zoveel mogelijk te behouden. Dat is een uitdagende combinatie.

Door het woningtekort moeten er in de regio veel huizen worden bijgebouwd. Rijswijk heeft daartoe al een flinke bijdrage geleverd. Woningen die vanwege het regionale verdeelmodel niet alleen voor Rijswijkers zijn. Wij.Rijswijk vindt daarom dat de regio een evenredige bijdrage moet leveren. Het is niet de bedoeling dat we hier blijven bouwen voor de hele provincie en dat de leefbaarheid voor Rijswijkers daardoor verder verslechtert.

Groene leefbare stad
Door slimme stadsvernieuwing moeten we zorgen dat nieuwe woningen niet, of zo min mogelijk, ten koste gaan van groen, luchtkwaliteit en mobiliteit. Dat betekent niet alleen huizen bouwen, maar een groene en leefbare stad die we samen met inwoners vormgeven; dat is en blijft onze ambitie.

Hoe meer we bijbouwen hoe meer er ook behoefte zal zijn aan leefruimte. Een wijk bestaat namelijk uit meer dan alleen woningen: ook groen en andere voorzieningen dragen bij aan een brede welvaart voor Rijswijkers. Daar moeten we in onze woonvisie op inspelen: de stad vernieuwen en verfraaien waar dat kan. In de Bogaard, het Havenkwartier en de Plaspoelpolder bieden daartoe mogelijkheden. Maar het is essentieel dat Rijswijkers in hun vrije tijd nog van groen kunnen genieten.

Wij. Rijswijk stelde bovendien al eerder dat oplossingen voor mobiliteit een voorwaarde moeten zijn voor woningbouw. Met andere woorden: alleen bouwen met de garantie dat het verkeer niet verder dichtslibt. Zo moet de regio mee investeren in een tunnel onder de Beatrixlaan om Rijswijk bereikbaar te houden.

Maatwerk
Wij. Rijswijk wil het woonperspectief voor alle doelgroepen verbeteren. Met kwalitatieve woningen die passen bij de wensen en mogelijkheden voor starters en doorstromers en gericht op veranderende woon- of zorgbehoeften. Wij. Rijswijk vindt ook dat we de kwaliteit van de Rijswijkse (sociale) huurwoningen moeten verbeteren én niet alleen moeten denken aan bijbouwen. Kwaliteit voor kwantiteit dus.

De oplossing ligt volgens de partij in maatwerk zoals het bouwen van woon-zorg-concepten, units voor flex- en noodwonen, studio’s voor starters, city lofts, kluswoningen en 55+ flats met flatcoaches. Vervolgens moeten we dan ook de doorstroming nu echt een keer op gang brengen door de juiste mensen in de juiste woningen te krijgen. Daarvoor kan het ook helpen om meer voor middeninkomens te bouwen. Daar gaan corporaties aan meewerken, maar dat kan ook door private partijen. Meer onderzoek is nodig zodat we goed weten welke woonvormen het meest bijdragen aan het dichten van het gat in de woningmarkt. Samen werken we aan een completere en aantrekkelijke stad met een goede mix in het woningaanbod en bijpassende voorzieningen. Voor een Rijswijk om trots op te zijn én blijven!

Bouw niet alleen huizen, maar een stad2021-05-11T22:51:37+00:00

Grote ergernis zwerfafval aanpakken 

Zwerfafval staat in de top drie van ergernissen in Nederland. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost veel geld. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens. “Met de lente voor de deur maken veel Rijswijkers gebruik van de parken en bossen die Rijswijk rijk is. Maar wat duidelijk te zien is, is dat Rijswijkers de prullenbakken moeizaam kunnen vinden,” stelt Danny van Dam van Wij. Rijswijk. 

“Wij ontvangen veel klachten dat er weinig prullenbakken zijn in de parken en wijken.”  Van Dam vraagt namens Wij. Rijswijk – niet voor het eerst – om aandacht voor de verdeling van prullenbakken. “Met de juiste bak op de juiste plek zorgen we ervoor dat er minder afval op straat of in de natuur achterblijft. Of beter gezegd: we maken het de mensen gemakkelijk om hun afval wel gewoon even in de bak te gooien. De rest is en blijft mentaliteit.”

Marinka Koornneef, wijkvertegenwoordiger RijswijkBuiten, ziet in veel wijken dat buurtbewoners overlast ervaren. “Ik organiseer daarom regelmatig schoonmaakacties in de Rijswijkse buurten. “Je ziet dat veel buurtbewoners en vrijwilligers van Wij. Rijswijk graag meehelpen om hun buurt een stukje schoner te maken. Wij combineren ontmoeten, bewegen en opruimen. Inmiddels heeft onze maandelijkse actie ook een naam gekregen, WOW. Dit staat voor Wandelen en Opruimen in de Wijk (WOW)”, zegt Marinka trots. 

Tijdens een WOW in de Muziekbuurt viel het wijkvertegenwoordiger Stefan Boom (Wij.) op dat er bij de bankjes geen prullenbakken staan. “We hebben in de Muziekbuurt al jaren een mooie mozaïekbank op de kruising Harpsingel met de Admiraal Helfrichsingel. Regelmatig zie ik mensen lunchen op dit bankje. Ook is er veelvuldig zwerfafval te vinden. Een prullenbak op deze plek kan dat wellicht voorkomen.” 

De gemeente Rijswijk heeft aangeven een afvalbakkenplan op te stellen. Wij. Rijswijk hoopt dat het plan nog voor de zomer wordt uitgevoerd. Eerder vroeg de partij al om meer bakken in de parken.

Grote ergernis zwerfafval aanpakken 2021-04-11T13:59:32+00:00

Wie geef jij met Valentijn een roos cadeau?

Wil jij iemand verrassen, bedanken of een hart onder de riem steken deze Valentijnsdag? De Wij. Rijswijk Cupido-Express bezorgt gratis een blauwe roos met jouw speciale valentijnsboodschap. 

Of je nu iemand de liefde wilt betuigen, wilt bedanken, of een glimlach wilt bezorgen: Wij. Rijswijk gaat voor jou op pad en bezorgt een beetje liefde aan huis. In Rijswijk is er zo liefde voor iedereen!  

Aanvragen doe je hier. Bestel snel want op=op!

Dit jaar maak je ook nog een kans op een romantische valentijnsbrunch. Uit alle valentijnsboodschappen kiezen we de  beste. Dat kan een lieve, leuke , of originele boodschap zijn.  De winnaar ontvangt  een  heuse valentijnsbrunchbox van Hageman Catering.

Wil je zeker zijn van zo’n heerlijke brunchbox met Valentijnsdag? De box bestel je hier:

* Voorwaarden: bezorgadres is in Rijswijk, één bestelling per afzender, op=op.

Wie geef jij met Valentijn een roos cadeau?2021-02-04T15:32:48+00:00

Het succes van bewaakte stallingen in Rijswijk

Met een bewaakte stalling 75% minder diefstal

Afgelopen week is naast het station een  gratis bewaakte fietsenstalling geopend. Dit tot groot genoegen van Wij. Rijswijk die daar meerdere jaren op aandrong.  “In winkelcentrum In de Bogaard hebben we gezien dat het aantal fietsendiefstallen met 75% is gedaald sinds de stalling bewaakt is”, zegt Danny van Dam (Wij.).  De partij roept dan ook op om in Oud Rijswijk een derde stalling te realiseren.

“We zijn verheugd dat de tweede gratis bewaakte  stalling is gerealiseerd op het Eisenhowerplein”, aldus Van Dam. “Tevens is er een PostNL Afhaalpunt en een openbaar toilet. Deze extra voorzieningen zijn een waardevolle aanvulling voor reizigers.”

Meer bewaakte stallingen

“Van bewoners ontvingen wij talloze positieve berichten op de opening van de stalling op het Eisenhowerplein. Daarnaast is er een brede vraag naar een gratis bewaakte stalling in winkelcentrum Oud Rijswijk. We hebben het college van burgemeester en wethouders daarom verzocht of  het college bereid is ook in Oud Rijswijk een stalling te realiseren. “Door goede fietsenstallingen te realiseren, stimuleert Rijswijk het gebruik van de fiets. In Rijswijk het meest ideale vervoermiddel gezien de korte afstanden”, besluit Van Dam.

Het succes van bewaakte stallingen in Rijswijk2020-11-22T17:51:50+00:00

Meer vuilnisbakken in hondenlosloopgebied Wilhelminapark

De gemeente Rijswijk gaat naar aanleiding van vragen van de politieke beweging Wij. Rijswijk het zwerfafval in het Wilhelminapark aanpakken. Zo komen er meer vuilnisbakken in hondenlosloopgebied Wilhelminapark. “Dat is de plaats waar het meeste zwerfafval ligt”, aldus Freek van Bemmelen, raadslid van Wij. Rijswijk. “Inwoners geven aan dat er niet voldoende bakken staan.”

Doorn in oog bewoners
“Het is een doorn in het oog van veel inwoners: rondzwervend vuil in de Rijswijkse parken”, vult Danny van Dam, fractieassistent Wij. Rijswijk aan. “Afgelopen zomer kregen wij via social media en gesprekken met inwoners veel klachten over zwerfafval in de Rijswijkse parken. In het bijzonder over het hondenlosloopgebied in het Wilhelminapark.”

Meer zwerfafval door Corona
De gemeente merkt dat er sinds de coronaperiode merkbaar meer gebruik wordt gemaakt van de parken. Een gevolg hiervan zijn grote hoeveelheden zwerfafval, maar ook huishoudelijk afval. “Afval dat bestaat uit barbecues en bijbehorend vuil, tassen met lege flessen, etensresten en veel meer. Wanneer dit afval niet achtergelaten wordt, hoeft het ook niet opgeruimd te worden en blijven de parken schoon”, aldus de gemeente.

bron: rijswijk.tv

Meer vuilnisbakken in hondenlosloopgebied Wilhelminapark2020-10-17T11:36:14+00:00
Ga naar de bovenkant