fbpx

Een terugblik op 2020

Op de laatste dag van het jaar is het de tijd van terugblikken en vooruitkijken. Wat bracht 2020 Wij. Rijswijk en wat zal het nieuwe jaar brengen?

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. In maart werden we geconfronteerd met het Coronavirus en toen werd echt alles anders. Het thuiswerken, digitaal vergaderen en het contact met vrienden, kennissen en familie.

Onze gebruikelijke Wij. Rijswijk activiteiten zoals Wij. de stad in, waarin we iedere maand een wijk bezoeken, konden niet meer plaatsvinden. Ook voor onze maandelijkse politieke avond, de ledenvergadering en de werkgroepen was het niet meer mogelijk fysiek bij elkaar te komen. Gelukkig konden onze zomerborrel en jaarlijkse barbeque nog doorgaan, want de meeste ledenactiviteiten waren van de baan.

Uiteraard zorgden we dat we op andere manieren contact hielden. Zo organiseerden we een digitale Woningsdagquiz met Koningsdag en vergaderden we via Teams.

Wat waren de hoogtepunten?

Ook de gemeenteraad ging over tot een nieuwe werkwijze, alles via het scherm.

Politiek gezien was het een succesvol jaar waarin een aantal grote besluiten zijn genomen. De gemeenteraad besloot om door te gaan met de renovatie van het Huis van de Stad. Er zijn verbeteringen aangebracht in het parkeersysteem.  De verkoop van de aandelen Eneco leverde de gemeente meer dan 70 miljoen euro op. Het bestemmingsplan van de HBG locatie werd vastgesteld waardoor nu echt gestart kan gaan worden met de bouw. Er werd een mooie deal gesloten met het ministerie van I&W waardoor er meer dan 32 miljoen geïnvesteerd wordt in het gebied rondom de A4.  Zo komen er groene viaducten met ruimte voor de fiets en wordt er 2,25 miljoen geïnvesteerd in verbeteringen voor de Beatrixlaan.

Om de schoolroute over de Geestbrugweg verkeersveiliger te maken zijn er aanpassingen aan de weg gedaan. Ook is besloten om het tunneltje onder de Haagweg te verwijderen waardoor het gebied verkeersveiliger en aantrekkelijker kan worden ingericht.

In goed overleg met de sportverenigingen wordt er gewerkt aan de herstructering van sportpark Elsenburg. Voor Wij. Rijswijk is het betrekken van belanghebbenden randvoorwaardelijk bij besluiten. We zijn dan ook erg blij dat er participatiebeleid is vastgesteld waardoor bij alle besluiten de omgeving wordt betrokken.

Tot slot is de Brede welzijnsnota vastgesteld, de gemeente investeert de komende jaren fors in het welzijn van Rijswijkers.

Wat kan volgens Wij. beter?

Inwoners en ondernemers betrekken! Dat is voor ons essentieel en willen we veel nog beter doen. Wij. Rijswijk is van mening dat de samenwerking met bewoners nog beter kan en zal zich daar in 2021 hard voor maken.

Met de geplande bouw van nieuwe woningen in het Bogaard-gebied,  Rijswijk-Buiten en het Havenkwartier heeft Rijswijk genoeg gebouwd. Het is essentieel dat Rijswijkers in hun vrije tijd nog van groen kunnen genieten, dat de verkeersdrukte niet verder toeneemt en de luchtkwaliteit niet verder verslechtert. We moeten dan ook zorgen voor oplossingen zodat het verkeer niet verder dichtslibt. We moeten bewerkstelligen dat de regio gaat mee investeren in een tunnel onder de Beatrixlaan voordat we nog meer woningen of torenflats toevoegen.

Waar kijkt Wij. naar uit in 2021?

Allereerst een Coronavrij nieuw jaar. Een jaar waarin we weer ‘normaal’ kunnen doen. Daarnaast staan er op het gebied van sport fantastische ontwikkelingen op ons te wachten. Het nieuwe sportcomplex de Altis zal geopend worden en als de gemeenteraad een positief besluit neemt zal sportpark Elsenburg een flinke impuls krijgen.

Onze leden zijn hard aan de slag geweest om aandacht te vragen voor een speeltuin voor iedereen, waar ook kinderen met een beperking terecht kunnen. De speeltuin is toegezegd en we kijken uit naar de realisatie.

Volgend jaar dragen raadsleden Marja Pelzer en Freek van Bemmelen hun stokjes over aan Jeffrey Karremans en Cheryl Mauer en gaan we het laatste jaar van deze collegeperiode in.

Wil je meer lezen over 2020, dat kan in onze Stadskrant!

Een terugblik op 20202020-12-31T17:13:45+00:00

Fractiewissel

Raadsleden Marja Pelzer en Freek van Bemmelen dragen hun stokjes over aan Jeffrey Karremans en Cheryl Mauer.

Nieuw bij Wij. zijn Karremans en Mauer niet. Cheryl Mauer is vanaf het begin betrokken bij Wij. Rijswijk. Zij stond als nummer 7 op de kieslijst en heeft naast haar werk als model en als presentatrice bij RTL 4, haar eigen videomarketing bedrijf CFJ Productions. Bij Wij. Rijswijk is zij onder andere organisator en presentatrice van de Actief Oud is Goud Awards en actief in het Communicatieteam.

Cheryl Mauer

Mauer: “Voor mijn werk moest ik altijd veel reizen, maar Rijswijk voelt na een werkdag echt als thuiskomen. Het is de stad waar ik ben opgegroeid. Rijswijk zit in mijn bloed en ik vind het fantastisch om Wij. Rijswijk als raadslid te mogen vertegenwoordigen. Ik hoop dat ik samen met anderen, met en voor Rijswijkers, veel moois voor elkaar kan krijgen.”

Jeffrey Karremans

Karremans maakte tot vorig jaar deel uit van de fractie. Hij moest door familieomstandigheden zijn politieke taken stilleggen om zich te richten op het familiebedrijf. Sindsdien heeft hij het raadswerk gemist en bleef hij zich langs de zijlijn inzetten. Meer dan een jaar later gunnen zijn collega’s het hem van harte om weer te doen waar zijn passie ligt. “Na een lastige periode heb ik er ontzettend veel zin in om weer aan de slag te gaan in de gemeenteraad”, zegt Karremans. “Mijn werk is nog niet klaar!”

Marja Pelzer

Vertrekkend raadslid Marja Pelzer: “Ik ben het avontuur met een nieuwe lokale partij aangegaan omdat ik vond dat de Rijswijkse politiek anders moest. Inwoners en ondernemers betrekken bij beslissingen en mee laten beslissen was daarbij een belangrijk speerpunt. Bij aanvang van deze raadsperiode was het de hoogste tijd dat de politiek de inwoners en ondernemers weer serieus ging nemen. Met mijn jarenlange ervaring als raadslid was ik ervan overtuigd dat ik Wij. Rijswijk als nieuwe partij kon positioneren in de altijd onstuimige gemeentepolitiek. Dat lijkt gelukt. Inwoners en de gemeenteraadsleden weten waar Wij. Rijswijk voor staat. Daarnaast hebben we een stempel gedrukt op de thema’s die voor stemmers van Wij. Rijswijk belangrijk zijn. Hoe inwoners en ondernemers betrokken worden bij belangrijke beslissingen van de gemeente is uitgewerkt in het nieuwe Participatiebeleid.

Freek van Bemmelen

Van Bemmelen: “Het mooie aan Wij. is dat we echt als team werken. Dat betekent ook dat we realistisch kijken wie het meeste tijd heeft om zich in de gemeenteraad voor Rijswijk in te zetten. Voor mij is dat momenteel een uitdaging gezien mijn drukke baan,eigen communicatiebureau en werk als didgeridoodocent/ademcoach. Ik heb het raadslidmaatschap tijdelijk het veel plezier vervuld vanwege de privéomstandigheden van Karremans. Nu hij er weer klaar voor is, kan ik mij weer volledig richten op mijn andere ambities. Zo is dat destijds ook afgesproken.”

“Natuurlijk zal ik Wij. Rijswijk blijven ondersteunen in mijn rol als communicatieadviseur, dat doe ik al drie jaar vanaf dag 1 van onze beweging met de ontwikkeling van de campagne. ”

Fractieleden 2021

Fractiewissel2020-12-21T19:16:19+00:00

Meer vuilnisbakken in hondenlosloopgebied Wilhelminapark

De gemeente Rijswijk gaat naar aanleiding van vragen van de politieke beweging Wij. Rijswijk het zwerfafval in het Wilhelminapark aanpakken. Zo komen er meer vuilnisbakken in hondenlosloopgebied Wilhelminapark. “Dat is de plaats waar het meeste zwerfafval ligt”, aldus Freek van Bemmelen, raadslid van Wij. Rijswijk. “Inwoners geven aan dat er niet voldoende bakken staan.”

Doorn in oog bewoners
“Het is een doorn in het oog van veel inwoners: rondzwervend vuil in de Rijswijkse parken”, vult Danny van Dam, fractieassistent Wij. Rijswijk aan. “Afgelopen zomer kregen wij via social media en gesprekken met inwoners veel klachten over zwerfafval in de Rijswijkse parken. In het bijzonder over het hondenlosloopgebied in het Wilhelminapark.”

Meer zwerfafval door Corona
De gemeente merkt dat er sinds de coronaperiode merkbaar meer gebruik wordt gemaakt van de parken. Een gevolg hiervan zijn grote hoeveelheden zwerfafval, maar ook huishoudelijk afval. “Afval dat bestaat uit barbecues en bijbehorend vuil, tassen met lege flessen, etensresten en veel meer. Wanneer dit afval niet achtergelaten wordt, hoeft het ook niet opgeruimd te worden en blijven de parken schoon”, aldus de gemeente.

bron: rijswijk.tv

Meer vuilnisbakken in hondenlosloopgebied Wilhelminapark2020-10-17T11:36:14+00:00
Ga naar de bovenkant