fbpx

Wijkschoonmaak RijswijkBuiten

Niks niet op zondag uitslapen! In Rijswijk Buiten stonden zondagmorgen tientallen ouders met kinderen klaar om de handen uit de mouwen te steken.

Vanuit de Menagerie midden in Rijswijk Buiten vertrok iedereen gewapend met vuilgrijper en vuilniszak. De oogst was behoorlijk. Van colablikjes en stapels foldermateriaal tot een campingtafel die in een berm was gedumpt.

Marinka Koornneef  (links op de foto) van Wij. Rijswijk heeft samen met een bewoner van Rijswijk Buiten het initiatief genomen voor deze actie.

De gemeente stelde vuilniszakken en grijpers te beschikking. De groep vulde in tweeëneenhalf uur ruim 15 vuilniszakken.

Bron: RijswijkteKijk

Kom jij ook in actie?

De wijkvertegenwoordigers van Wij. melden locaties waar veel zwerfvuil ligt bij de gemeente. Ook zullen ze zelf meerdere opruimacties organiseren. Wil je een keer meehelpen? Meld je dan aan via wijkvertegenwoordiger@wijrijswijk.nl voor hulp bij een volgende WOW. Als je zelf een actie wilt houden, dan helpen we je ook graag bij de organisatie.

Wijkschoonmaak RijswijkBuiten2020-11-22T18:36:39+00:00

Mooie kansen voor Rijswijk

Hoe Rijswijk door slim onderhandelen miljoenen krijgt voor groen en aanpak files rond bredere A4

Gloednieuwe ‘groene’ viaducten gaan gescheiden delen van de stad verbinden én er komt geld voor maatregelen tegen de files op de Prinses Beatrixlaan. Het zijn de trofeeën van Rijswijk rond de verbrede A4.

Voetgan­gers, fietsers, maar ook de dieren die er leven zoals egels, vlinders, marters, salaman­ders en vleermui­zen gaan makkelij­ker oversteken

Björn Lugthart

,,Hiermee slaan we twee vliegen in één klap”, zegt Lugthart. ,,We vergroenen, omdat de parken aan beide kanten van de weg hiermee met elkaar worden verbonden en een substantieel aantal vierkante meter groen aan de stad wordt toegevoegd. Ecologisch belangrijk. Egels, vlinders, marters, salamanders en vleermuizen die er leven, steken dan ook makkelijker over. Plus dat de verbreding van de viaducten een impuls is voor het fietsnetwerk en de leefbaarheid.”

,,Bovendien is het al een langgekoesterde wens van de inwoners van Rijswijk om de twee delen van de stad beter te verbinden.” Zodat mensen die in het nieuwe deel, Rijswijk Buiten, wonen makkelijker in het Rijswijk van winkelcentrum In de Bogaard, het gemeentehuis en de Rijswijkse Schouwburg komen.

Troef in handen

Rijswijk had zelf ook een troef in handen: het terrein aan de Lange Kleiweg langs de A4 . Daar staat nu het asielzoekerscentrum. Maar het azc gaat augustus volgend jaar – na vijf jaar – sluiten. Laat dat vrijkomende terrein precies de ideale locatie zijn om als bouwplaats te dienen voor de bouw van een nieuw spoorviaduct dat nodig is omdat het treinspoor daar breder wordt gemaakt.

Dat ziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook en betaalt voor het gebruik van het terrein 7 miljoen. Deze overeenkomst staat weliswaar los van de afspraken voor de groene viaducten, maar na optellen van diverse geldstromen en aftrekken van de eigen bijdrage van Rijswijk aan de projecten, houdt het met deze package deal ruim 2 miljoen euro over om vrij te besteden.

Precies het bedrag dat we tekort kwamen om de Prins Beatrix­laan

,,Precies het bedrag dat we tekort kwamen om de Prins Beatrixlaan, de weg langs In de Bogaard waarvan met name ook veel Hagenaars gebruikmaken om richting A4 te rijden, bovengronds te veranderen. Daardoor gaat het verkeer beter doorstromen en kunnen er woningen komen langs de laan.”

Tunnel blijft mogelijk

Zelfs een tunnel onder de Prinses Beatrixlaan, de perfecte maar onbetaalbare oplossing voor het fileprobleem, blijft onderwerp van gesprek met het ministerie en Rijkswaterstaat. ,,Er worden vervolgafspraken en werkbezoeken gepland.” Zo’n tunnel kan later ónder de nieuwe bovengrondse aanpassingen worden gegraven.

bron: AD

Mooie kansen voor Rijswijk2020-07-18T11:28:24+00:00

Wandeling Pasgeld

Zaterdag maakten Wij. Rijswijk raadsleden Freek van Bemmelen en Marja Pelzer op initiatief van  werkgroep Pasgeld een prachtige wandeling met leden van de gemeenteraad door het groene gebied.

De wandeling ging langs  het historisch slagenlandschap. De gemeenteraadsleden zagen nesten van spechten en helaas ook eikenprocessierupsen.

De fractie van Wij. Rijswijk is van mening dat het belangrijk is om dit mooie stuk Rijswijk groen te houden. De Gemeente Rijswijk is al van grens tot grens volgebouwd. Inwoners verdienen eerlijke en gelijkwaardige participatie om samen met alle partijen tot een optimale en zo groen mogelijke invulling van dit gebied te komen.

Wandeling Pasgeld2020-06-14T17:21:18+00:00

Pasgeld bebouwen? Jouw mening telt!

Pasgeld is een uniek gebied in Rijswijk. Wij. Rijswijk is dan ook kritisch en afhoudend als het gaat om woningbouw.

Samen met de werkgroep Pasgeld werken we aan plannen die recht doen aan het unieke groene karakter van het gebied langs de Rijswijkse Vliet. Zelfs het historische landschap in Pasgeld dreigt namelijk verloren te gaan door woningbouw, terwijl zoveel Rijswijkers trots zijn op het groen in de stad.

Wij. Rijswijk staat voor een Rijswijk waarin inwoners (meer dan ooit) zelf mogen meebeslissen!Hoe zie jij de toekomst van dit mooie stukje Rijswijk? Laat het weten

het gebied

presentatie bewonersavond (28-11-2019)

Pasgeld bebouwen? Jouw mening telt!2020-05-17T12:40:47+00:00
Ga naar de bovenkant