fbpx

De klokkentoren is weer als nieuw

Inmiddels is de klokkentoren weer als nieuw! De toren is gerenoveerd en het carillon en de klok werken weer als vanouds. Ook de bouwwerkzaamheden aan het hoofdgebouw Huis van de Stad verlopen voorspoedig.

Na 15 jaar leegstand krijgt het voormalig stadhuis in Rijswijk een nieuwe functie als het Huis van de Stad. Het monumentale pand verenigt de gemeentelijke organisatie en welzijnsvoorzieningen met een muziekschool, een bibliotheek en horecavoorzieningen.

Het Huis van de Stad moet een plaats worden waar inwoners en bezoekers zich veilig, thuis en welkom voelen. Gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. Door de ruimte slim in te richten kan de hele gemeentelijke organisatie hier worden gehuisvest. Het Huis van de Stad biedt ook nog ruimte voor maatschappelijke instellingen.

Het voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan is in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd. Om te kunnen voldoen aan de eisen van nu, word het pand gerenoveerd. Dit gebeurt zonder dat er sprake is van een lastenverhoging voor de Rijswijkers.

 

De klokkentoren is weer als nieuw2020-12-18T21:28:22+00:00

Renovatie Huis van de stad gaat door

Een stad moet leven, mag veranderen, maar moet ook wel een plek blijven waar je aan bent gewend, waar je je in herkent, waar je positieve associaties en herinneringen hebt. Alleen dan kun je je thuis voelen!

Goedkopere alternatieven zullen er best zijn en zijn ook al eerder geopperd. Het stadhuis en Trias slopen, nog meer flats bouwen om geld te verdienen en alles huisvesten in de Plaspoelpolder. Of gelijk alles samenvoegen en in Delft gaan zitten? Want wat maakt Rijswijk nog Rijswijk, als we toch alles slopen en volbouwen met flats?

Het gaat voor Wij. dus niet alleen over geld maar over de identiteit en ambities van Rijswijk.
We hebben het met Trias, Centrum voor de Kunsten, Bibliotheek Rijswijk en Welzijn Rijswijk bovendien wel over instituten die belangrijk zijn voor mensen, voor kinderen. Voor educatie, persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Die verdienen een plek waar die daar recht aan doet.

Natuurlijk kijken we bij Wij. Rijswijk naar meer dan sentiment. De kosten voor asbest hebben we ook als we de boel platgooien. Dan heb je een lege portemonnee en verder niets. Het Huis van de Stad blijft op langere termijn ook nog steeds vele malen goedkoper dan de optie ‘blijven in Hoogvoorde’.

Renovatie Huis van de stad gaat door2020-11-11T20:41:57+00:00

Huis van de Stad: icoon behouden!

of sloop en niets meer dan een lege portemonnee?

Donderdag 15 oktober sprak de gemeenteraad over de voortgang van het Huis van de Stad. De raad werd bijgepraat over het aangetroffen asbest en de slechtvalken in de stadhuistoren. Wij. is groot voorstander van het Huis van de Stad, maar niet tegen elke prijs. Het asbestprobleem moest dan ook tot de bodem worden uitgezocht voordat de renovatie verder kan. Als de gemeenteraad ermee instemt, kan het iconische gebouw behouden blijven. De nieuwe opleveringsdatum zou eind januari 2022 zijn.

Allereerst rijst de vraag over de gezondheid van medewerkers in het stadhuis en later de inwoners van Ad Hoc. Gezondheid gaat voor Wij. boven geld. Door een eerdere sanering is asbest door het gebouw verspreid. Uit metingen blijkt gelukkig geen verhoogde grenswaarde.

Kosten
Door het extra asbest kost het Huis van de Stad in de slechtste raming bijna zeven miljoen extra. Overigens zou het asbest ook bij sloop verwijderd moeten worden. Deze extra kosten maken we dus altijd. De kosten om het project te stoppen bedragen circa 13,5 miljoen. Dan heb je niets meer dan een lege portemonnee.

Bovendien heeft ook de jarenlange leegstand de gemeente Rijswijk 600.000 euro per jaar gekost, gedurende 17 jaar. Inclusief overige kosten gaat het om minstens 10 tot 15 miljoen door een beslissing over het pand steeds maar uit te stellen.

De onderste steen boven
Wij. Rijswijk is van mening dat de wethouder een goed besluit heeft genomen door een 99% controle te laten uitvoeren. Alleen door alle risico’s in beeld te hebben, kan goed beoordeeld worden of het project, met extra kosten, nog binnen de ‘business case’ blijft.

Essentieel is dat de totale kosten van het huis van de stad lager zijn dan de kosten voor huisvesting van de gemeente, Trias, Welzijn Rijswijk en de bibliotheek. Deze partijen nemen hun intrek in het Huis van de Stad.

Huis van de Stad blijft goedkoper
Terugverhuizen naar het Huis van de Stad is ook met de extra asbestkosten nog steeds vele malen goedkoper dan blijven in het huidige stadhuis. Veel inwoners hebben daarnaast warme herinneringen bij het oude stadhuis en willen het graag behouden. Wij. Rijswijk vindt het belangrijk dat inwoners zich thuis (blijven) voelen in hun stad en dat een markant gebouw als het stadhuis blijft bestaan.

De muziekschool, bibliotheek en welzijn willen bovendien graag verhuizen. Het Huis van de Stad wordt een prachtig pand waar weer veel mensen gebruik van maken na 17 jaar dure leegstand. Wat Wij. betreft maken we dat mogelijk, want dit is wat Rijswijk verdient!

Huis van de Stad: icoon behouden!2020-10-17T11:35:23+00:00

College wil door met Huis van de Stad

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor door te gaan met de bouw van het Huis van de stad. Dat is de strekking van het voorstel dat nu voorligt aan de gemeenteraad. De renovatie van het voormalige stadhuisgebouw aan de Generaal Spoorlaan, het toekomstige Huis van de Stad, liep dit voorjaar vertraging op. Oorzaak was de onverwachte vondst van meer asbest in het gebouw dan bekend was. Direct na de vondst is een onderzoek ingesteld. Dat is nu afgerond. Op basis van de onderzoeksresultaten trekt het gemeentebestuur de conclusie dat de renovatie van het gebouw doorgang kan vinden.

In maart dit jaar werd in het voormalige stadhuisgebouw tijdens renovatiewerkzaamheden asbesthoudend materiaal aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet bekend was bij de gemeente. Direct na de vondst  heeft de gemeente een onderzoek gestart om te achterhalen waarom de aangetroffen asbest, ondanks eerdere asbestinventarisaties, niet bekend was en in hoeverre dit voorzien hadden kunnen worden. Hiertoe heeft de gemeente de eerder uitgevoerde onderzoeken en asbestinventarisaties uit 2007 en 2015 opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. De eerdere onderzoeken blijken destijds conform de wet- en regelgeving te zijn uitgevoerd. Aanvullend heeft de gemeente een contra expertise laten uitvoeren door een onafhankelijk bedrijf. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de eerdere conclusie van de gemeente.

Onderzoek

Naar aanleiding van de asbestvondst heeft de gemeente het hele gebouw opnieuw laten inventariseren op de aanwezigheid van asbest en zijn voorbereidingen gestart voor de sanering van de aanwezige asbest. Daarnaast is door en onafhankelijke partij een risico analyse uitgevoerd om inzichtelijk te maken of het voortzetten van de bouw nog steeds reëel is. Op basis van deze inventarisatie zijn geen onvoorziene risico’s aan het licht gekomen.

Vervolg

De vertraging van de bouwwerkzaamheden, de asbestsanering en de aanvullende onderzoeken brengen extra kosten met zich mee. Deze bedragen 6,9  miljoen euro. Naar aanleiding van de opgelopen kosten heeft het college een aantal scenario’s uitgewerkt hoe hier mee om te gaan. Deze variëren van doorgaan tot het geheel stoppen met het project. Stoppen met het project zou betekenen dat de gemeentelijke organisatie op de huidige locatie Hoogvoorde blijft en dat de toekomstige bewoners van het Huis van de Stad: de  Bibliotheek, Trias en Welzijn Rijswijk, eveneens op hun huidige locaties blijven. Het college heeft de kosten voor doorgaan met het project afgezet tegen de kosten voor stoppen. Voor een goede vergelijking tussen verhuizen naar Huis van de Stad of blijven in Hoogvoorde is gekeken naar de totale huisvestingslasten van

Trias, Bibliotheek, Welzijn Rijswijk en de gemeentelijke organisatie opgeteld voor een periode van 40 jaar. Ook met de extra kosten van 6,9 miljoen blijft het financieel voordeliger om te verhuizen naar het Huis van de Stad.  Het verschil tussen verhuizen of blijven bedraagt circa 15miljoen euro in het voordeel van het Huis van de Stad. De conclusie van het college is dan ook dat doorgaan met het project de beste keuze is.

Verder met Huis van de Stad

Wethouder Björn Lugthart: “We hebben grondig in kaart gebracht hoe we er voor staan en wat we nog kunnen verwachten. Daarmee hebben we goed zicht gekregen op de situatie. Op basis hiervan hebben we een weloverwogen afweging kunnen maken hoe verder met het Huis van de Stad. Doorgaan blijft nog steeds de beste optie. Ondanks de financiële tegenvaller blijft de business case nog steeds overeind en zijn we financieel gunstiger af door te verhuizen. Wat mij betreft kunnen we verder met het verwezenlijken van het Huis van de Stad.”

Het college legt de keuze om door te gaan met het Huis van de Stad vandaag voor aan de gemeenteraad. In november neemt de raad hierover een besluit.

College wil door met Huis van de Stad2020-10-10T14:54:17+00:00

Geduld voorstanders eindelijk beloond

Bouw Huis van de Stad gaat starten

De dag waarvan je wist dat die komen zou. Wethouder Björn Lugthart en zijn voorganger Ronald van der Meij troffen elkaar zaterdag op het bordes van het oude stadhuis. Ook zij grepen de kans het iconische pand nog één keer in haar huidige staat te zien, voor de verbouwing begint. Bij deze gelegenheid overhandigden zij meteen de sleutels aan de aannemers. Wethouder Lugthart verwacht die sleutels over 18 maanden weer terug. “Dan doen bibliotheek, Trias en Welzijn Rijswijk hun intrede in het Huis van de Stad dat zich daarna kan ontwikkelen tot dé ontmoetingsplek van ­Rijswijk.”

RIJSWIJK – Oud-wethouder Van der Meij heeft zelf weinig herinneringen aan het oude pand. “Ik ben hier ooit als fractieassistent begonnen, kort voordat de gemeente in 2003 naar Hoogvoorde vertrok. Toch voelde ik mij van meet af aan aangetrokken tot dit meest besproken stadhuis van Nederland en heb ik mij altijd ingezet voor het behoud ervan.”

Hoewel iets jonger dan Van der Meij gaan de herinneringen van Björn Lugthart veel verder terug. “Ik kwam hier al als kind met mijn ouders als er weer een nieuw paspoort of rijbewijs moest komen. En natuurlijk bij de intocht van de Avondvierdaagse. Ik herinner mij het stadhuis als een deprimerend gebouw. Die knop ging om toen hier in 2005 ­billboards verschenen waarop de bouw van twee wolkenkrabbers stond aangekondigd. Dat nooit, dacht ik toen.”

Die woontorens werden afgeblazen, evenals eerdere plannen voor een ambassade, hotel en centrum voor artistieke ouderen. Het leegstaande gebouw werd een speelbal van de politiek. “Mensen vonden het fantastisch of afstotelijk”, herinnert Lugthart zich. “De voorstanders van sloop kregen nooit de meerderheid. Tegen die stroom in vocht een groep voorstanders voor herstel van de oude functie. Onder Van der Meij is het pad hiervoor geplaveid. Bij de start van het huidige college was er inmiddels voldoende draagvlak om de knoop door te hakken. Tot blijdschap van iedereen die warme herinneringen koestert aan dit bijzondere pand.”

De ingebruikname straks vindt Van der Meij veel meer dan een simpele terugverhuizing. “Dit gebouw krijgt met de komst van onze maatschappelijke partners een totaal andere beleving dan dat van een stadhuis alleen. Vandaar ook de naam Huis van de Stad. Zo´n concept is niet uniek, maar dat Rijswijk een moderne multifunctionaliteit hier zo mooi samensmelt met een gekoesterd stuk historie wordt nergens geëvenaard. En dit alles keurig binnen de financiële kaders die wij met z’n allen hebben vastgesteld.”

“Landgoederenzone, stadhuis, ontmoetingsplek.” Voor wethouder Lugthart vallen alle puzzelstukjes nu samen. “Fase 1 wordt in 2021 afgerond en dan vinden de bibliotheek, ­Trias en Welzijn Rijswijk hier alvast hun nieuwe plek. Daarna volgt fase 2 en verhuist ook de gemeentelijke organisatie naar dit pand. Op dat moment is het hart van Rijswijk eindelijk teruggekeerd naar de plek die hiervoor al decennia geleden is voorbestemd.”

Bron: Groot Rijswijk

Geduld voorstanders eindelijk beloond2019-12-05T19:22:44+00:00

Renovatie Huis van de Stad van start

Wij. Rijswijk heeft zich sinds de oprichting hard gemaakt voor het behoud van het oude stadhuis en de ombouw tot Huis van de Stad. De renovatie gaat naar verwachting begin december beginnen.

Wethouder Björn Lugthart: “Velen hebben dierbare herinneringen aan het oude stadhuis. Met het Huis van de Stad worden dat er alleen maar meer. Het wordt de plek waar jong en oud terecht kunnen voor advies, kennis, ondersteuning en ontspanning. De plek waar je de geboorte van je kind aangeeft, je eerste rijbewijs ophaalt, of een instrument leert bespelen. Maar ook waar je samen kunt afspreken en een kop koffie of borrel drinkt.”

Het souterrain en de begane grond zijn het eerste aan de beurt, daarna volgt de glazen overkapping van de binnenplaats. Trias, Bibliotheek aan de Vliet en Welzijn Rijswijk nemen in het eerste kwartaal van 2021 hun intrek. Vanaf dat moment kan er ook weer op deze locatie getrouwd worden!

Open dag Om iedereen in de gelegenheid te stellen nog eenmaal het ‘oude stadhuis’ in zijn huidige staat te zien, is er op zaterdag 30 november een open dag. Dan wordt ook het officiële startsein gegeven voor de bouwwerkzaamheden

Renovatie Huis van de Stad van start2020-01-10T20:05:50+00:00

Meerderheid raad voor verhuizing naar Huis van de stad

Meerderheid raad vóór verhuizing

It giet oan, zouden de Friesen zeggen. Het gaat gebeuren, zeggen wij in Rijswijk. Na jarenlange discussies is de knoop nu eindelijk doorgehakt. Sinds de raadsvergadering vorige week staat de definitieve komst van het Huis van de Stad niet veel meer in de weg.

RIJSWIJK – Het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan staat leeg sinds 2003, het jaar waarin de ambtenaren verhuisden naar het Boogaardplein. Het in 1967 gebouwde stadhuis was verouderd en te klein geworden voor de toen ook al snelgroeiende gemeente.

Het markante gebouw kwam dus leeg te staan. In 2005 dreigde even de sloop en zou het pand plaats maken voor twee 100 meter hoge wolkenkrabbers. Tot ontsteltenis van de omwonenden. Door de crisis werd dit nieuwbouwplan Garden of Delights echter afgeblazen. De gemeente zocht verder naar een nieuwe bestemming. Gedacht werd aan de VS ambassade, een hotel, een verzorgingstehuis. En intussen bleef het pand met zijn mooie marmeren hal een geliefde locatie voor de opnames van veel bekende televisieseries.

De filmmakers moeten echter op zoek naar een ander plekje. Het oude stadhuis wordt de komende jaren omgebouwd tot Huis van de Stad. Omdat er anno 2019 minder ambtenaren een eigen werkplek nodig hebben, is er nu ruimte om ook de bibliotheek, Trias, Welzijn Rijswijk in hetzelfde pand te huisvesten. Deze partijen kunnen hiermee hun samenwerking verder intensiveren om zo de inwoners van Rijswijk nog beter van dienst te zijn.

Aannemers worden vanaf nu uitgenodigd hun offertes in te dienen. Begin oktober 2019 moet duidelijk zijn welke bouwer de klus binnen het beschikbare budget mag klaren. De verbouwing gebeurt in twee fasen. In deze eerste fase worden het souterrain en de begane grond aangepakt, inclusief de overkapping van de binnentuin. Ook wordt de volledige buitenkant van het gebouw onder handen genomen en worden de trouwzaal en een horecagelegenheid gerealiseerd. Deze werkzaamheden duren tot december 2020. Kort daarna verhuizen de bieb, Trias en Welzijn naar het Huis van de Stad. De eerste ambtenaren volgen pas in 2022, na afronding van fase twee. Dat laatste heeft ook te maken met het nog lopende huurcontract voor het pand aan het Bogaardplein.

En de Rijswijkse inwoner? Die is nog altijd verdeeld. Je bent voor het Huis van de Stad of je kiest de sloopkogel. De gemeenteraad was afgelopen dinsdag echter glashelder. De raadsleden van VVD en OR bleken nog steeds niet gerust op de financiële gevolgen en stemden tegen de verhuizing. De overige raadsleden stemden, na ook overeenstemming te hebben bereikt over de dreigende parkeerproblematiek, nadrukkelijk vóór. De komst van het Huis van de Stad lijkt hiermee definitief. Tot grote blijdschap van verantwoordelijk wethouder Björn Lugthart: “Dit is een belangrijk moment vooral ook voor de inwoners. Hun Huis van de Stad wordt weer de iconische plek in Rijswijk van weleer.”

Bron: Groot Rijswijk

Meerderheid raad voor verhuizing naar Huis van de stad2019-11-18T01:30:20+00:00
Ga naar de bovenkant