fbpx

Renovatie Huis van de stad gaat door

Een stad moet leven, mag veranderen, maar moet ook wel een plek blijven waar je aan bent gewend, waar je je in herkent, waar je positieve associaties en herinneringen hebt. Alleen dan kun je je thuis voelen!

Goedkopere alternatieven zullen er best zijn en zijn ook al eerder geopperd. Het stadhuis en Trias slopen, nog meer flats bouwen om geld te verdienen en alles huisvesten in de Plaspoelpolder. Of gelijk alles samenvoegen en in Delft gaan zitten? Want wat maakt Rijswijk nog Rijswijk, als we toch alles slopen en volbouwen met flats?

Het gaat voor Wij. dus niet alleen over geld maar over de identiteit en ambities van Rijswijk.
We hebben het met Trias, Centrum voor de Kunsten, Bibliotheek Rijswijk en Welzijn Rijswijk bovendien wel over instituten die belangrijk zijn voor mensen, voor kinderen. Voor educatie, persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Die verdienen een plek waar die daar recht aan doet.

Natuurlijk kijken we bij Wij. Rijswijk naar meer dan sentiment. De kosten voor asbest hebben we ook als we de boel platgooien. Dan heb je een lege portemonnee en verder niets. Het Huis van de Stad blijft op langere termijn ook nog steeds vele malen goedkoper dan de optie ‘blijven in Hoogvoorde’.

Renovatie Huis van de stad gaat door2020-11-11T20:41:57+00:00

Wij. Rijswijk zorgt voor nieuwe bewaakte fietsenstalling

Danny van Dam van Wij. Rijswijk is zeer blij dat de gratis bewaakte fietsenstalling op het Eisenhowerplein, bij het station open gaat.

De komst van de nieuwe bewaakte fietsenstalling bevordert het gebruik van de fiets en dringt naar verwachting fietsendiefstal verder terug. De behoefte aan fietsparkeervoorzieningen is enorm toegenomen.

Bijkomende voordelen zijn dat de medewerkers van de Fietsenwacht op deze locatie werkervaring kunnen opdoen en de sociale veiligheid op het station wordt versterkt.

In de afgelopen jaren gaven bewoners van Steenvoorde Zuid en jongeren aan dat de situatie op het station van Rijswijk niet veilig is. Ze vroegen om een bewaakte fietsenstalling. Ook de fietsersbond heeft het belang van een bewaakte fietsenstalling benoemd.

Van Dam: “Wij. Rijswijk maakte zich er in 2018 voor het eerst hard voor. In 2019 werd reeds door het gemeentebestuur aangegeven dat de fietsenstalling er kwam. Zoals vaker bij ambtelijke processen, maar Het resultaat mag er zijn. Er is plaats voor 600 fietsen. Door de controle verwacht ik ook dat het aantal fietswrakken dat in de stalling staat zal afnemen.

Reizigersorganisatie Rover hield in 2016 een enquête met een ontluisterend resultaat voor Rijswijk. De reizigers kozen station Rijswijk tot het meest onaangename station van Nederland. Dat zal met een stalling niet direct verholpen zijn maar alle kleine beetjes helpen.

Bekijk hier het filmpje van Rijswijk.tv

Wij. Rijswijk zorgt voor nieuwe bewaakte fietsenstalling2020-08-24T22:24:59+00:00

Geen tramremise in Vrijenban

Wij. Rijswijk heeft bewoners bijgestaan in hun strijd om de tramremise in Vrijenban (Rijswijk-Zuid) tegen te houden. Het voorstel van de politieke beweging kreeg brede steun in de gemeenteraad. Als gevolg hiervan heeft de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (MRDH) laten weten dat er definitief geen remise in de wijk komt. Daarmee komt een einde aan jaren van onzekerheid.

Rijswijk – “We kregen veel berichten van bewoners die zich zorgen maakten over geluids- en lichtoverlast, aldus Danny van Dam (Wij. Rijswijk). Een enquête en handtekeningenactie van de bewonerscommissie hadden niet tot het gewenste resultaat geleid. De HTM liet namelijk weten niet op hoogte te zijn van een burgerinitiatief.”

“In het zomerreces hebben we vorig jaar zelf een uitgebreid eigen onderzoek gehouden”, vervolgt Van Dam. “Daaruit bleek inderdaad dat de wijk totaal niet zit te wachten op een remise in hun achtertuin. De zorgen zijn ook terecht, want onderzoek van de GGD wijst uit dat overlast van een opstellocatie zou kunnen leiden tot gezondheidsproblemen voor omwonenden. Jarenlang is er niet genoeg naar de inwoners geluisterd, vier jaar onzekerheid is veel te lang! We zijn blij dat we de wijk in de gemeenteraad hebben kunnen ondersteunen!”

“De HTM zegt een nieuwe remise of in elk geval een opstellocatie nodig te hebben in het buitengebied, omdat haar trams anders ‘s ochtends en ‘s avonds te lang onderweg zijn naar de routes waar ze moeten zijn. Van Dam: “Wij. Rijswijk vindt goed en betrouwbaar openbaar vervoer in de regio erg belangrijk, maar een remise moet komen op een daarvoor geschikte plek zonder overlast en gezondheidsrisico’s voor omwonenden. De MRDH gaat op zoek naar andere locaties en alternatieve stallingsmogelijkheden.”

“De bewoners van de wijk Vrijenban zijn zeer opgelucht dat de gemeente Rijswijk heeft bevestigd dat de MRDH heeft aangegeven dat de locatie ‘Zuiderweg’ niet langer aan de orde is voor een remise”, stelt bewoner Henk Demkes. “De bewonersbeweging ‘STOP HTM remise in Vrijenban’ blijft de ontwikkelingen uiteraard volgen.”

Bron: Groot Rijswijk

Geen tramremise in Vrijenban2019-11-18T00:16:00+00:00

Wij.Rijswijk gaat gesprek aan

De fractie Wij.Rijswijk is vrijdag 22 maart uitgenodigd voor een gesprek met BvR, D66, CDA en GBR. Er heeft inmiddels een verkennend gesprek plaatsgevonden, maar zoals de fractie zelf meldt is het nog geen uitgemaakte zaak dat de fractie ook daadwerkelijk deelneemt aan de nieuwe coalitie.

“Wij. loopt niet weg voor verantwoordelijkheid, maar een succesvolle uitkomst is uiteraard nog niet gegarandeerd. Na overleg met onze leden, afgelopen maandag, hebben we besloten in elk geval het gesprek verder aan te gaan. Wij. is van mening dat de huidige situatie – een minderheidscoalitie- slecht is voor Rijswijk en dat belangrijke dossiers, zoals het Huis van de Stad, de Prinses Beatrixlaan, Rijswijk Buiten en de leegstand van winkelcentrum in de Bogaard en de gewenste revitalisering van de Plaspoelpolder zo snel mogelijk doorgang moeten vinden.”

“Bovendien hebben alle combinaties zonder Wij., de afgelopen zeven weken, zonder succes aan tafel gezeten. Om die redenen is Wij. bereid om te verkennen of de beoogde coalitie tot de mogelijkheden behoort en of we de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad kunnen normaliseren. Dat proberen we in het belang van de stad én de Rijswijkse inwoners en ondernemers.”

Wij.Rijswijk, met Marja Pelzer (foto) als fractievoorzitter en Bjorn Lugthart als wethouder, heeft als voorwaarde gesteld dat externe hulp wordt ingeschakeld. “BVR-fractievoorzitter Bentvelzen heeft daarvoor Joost Eerdmans aangetrokken. Alle partijen in de gemeenteraad zullen door hem worden gesproken, maar hij zal in eerste instantie onderzoeken of de door BVR beoogde coalitie een kans van slagen heeft en of verschillen overbrugbaar zijn. In het belang van Rijswijk zullen wij de gesprekken met open vizier aangaan.”

Bron: Rijswijks Dagblad

Wij.Rijswijk gaat gesprek aan2019-11-09T21:04:02+00:00
Ga naar de bovenkant