fbpx

Flitskasten op acht locaties in Rijswijk

Controle van 24 uur op verkeershufters

Marieke van Essen

Rijswijk gaat flitspalen plaatsen tegen hardnekkige wegmisbruikers. De drastische maatregel wordt genomen, omdat periodieke lasercontroles bestuurders niet genoeg afschrikken.

,,Op sommige plekken in Rijswijk wordt zodanig hard gereden of zelfs rood licht genegeerd, dat een controle van 24 uur per dag gewenst is”, zegt verkeerswethouder Björn Lugthart.
Rijswijk lijkt steeds vaker op het circuit van Zandvoort. Nadat eerder bij een straatrace op de Generaal Spoorlaan een 62-jarige fietser uit Rijswijk werd doodgereden, ging het afgelopen juli gruwelijk mis op de Schaapweg. Bij een aanrijding met een 34-jarige automobilist uit Den Haag kwam een 32-jarige scooterrijdster om het leven.

,,Veel inwoners zijn het asociale rijgedrag op de Rijswijkse wegen meer dan zat. Zo kan het niet langer. Er moet wat gebeuren. Niet alleen de gemeente, maar ook de politie en het Openbaar Ministerie zijn het daar mee eens”, aldus de wethouder. ,,Daarom trekken we samen op en treffen we voorbereidingen om flitskasten te plaatsen”.

De flitspalen komen te staan langs acht wegen, waar volgens de wethouder ‘stelselmatig sprake is van huftergedrag, zoals te hard rijden en door rood rijden’. ,,We pakken nu door. Genoeg is genoeg”, zegt hij.

Tegelijkertijd gaat de gemeente onverminderd door met intensieve snelheidscontroles. Ook doen twee politiestudenten aan de hand van laseracties onderzoek naar de snelheid van het Rijswijkse verkeer en de effecten hiervan.

Uit eerder metingen op onder andere de Prinses Beatrixlaan en Schaapweg blijkt dat de snelheidslimiet van 50 km/u hier flink wordt overschreden: zo’n 85 procent van de weggebruikers rijdt gemiddeld 12 km te hard.

Uit metingen naar de maximumsnelheid blijkt zelfs dat er op de Beatrixlaan met een snelheid tussen de 130 km/u en de 140 km/u is gereden. Dit gebeurt volgens de verkeerswethouder ’s avonds laat, ‘wanneer het rustig is op de weg’. De boetes kunnen flink oplopen: van 250 euro voor het door rood rijden tot een boete van 346 euro als de maximumsnelheid met dertig km/u wordt overschreden.

Het plaatsen van flitspalen in Rijswijk is in een stroomversnelling geraakt, nadat wethouder Lugthart eerder dit jaar in deze krant zijn beklag deed over de lastige aanvraagprocedure bij het Openbaar Ministerie. ,,Naar aanleiding hiervan heeft het OM mij gebeld en ik heb er alle vertrouwen in dat de flitspalen er nu ook snel gaan komen”.

Bron: Telegraaf 15 september W22

Flitskasten op acht locaties in Rijswijk2021-09-15T22:09:09+00:00

Wij gaan weer naar school

Komende week gaan de scholen weer beginnen. Na de vakantie is het voor kinderen weer wennen om naar school te fietsen. Daarom vraagt de gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid rondom scholen met de campagne ‘Wij gaan weer naar school’.

Voor veel kinderen en ouders is het spannend om weer naar school te fietsen. Met alle nieuwe indrukken is het lastig de aandacht er 100% bij te houden en zijn ze wat minder alert op het verkeer. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer even wennen. De campagne ‘Wij gaan weer naar school’ attendeert weggebruikers op schoolgaande kinderen. De campagne wordt jaarlijks in september door de gemeente ingezet  bij de start van het nieuwe schooljaar.

Dick Bruna

Op posters en borden verspreid over de stad zijn afbeeldingen van Dick Bruna figuurtjes te zien met de tekst ‘Wij gaan weer naar school’. Deze  zorgen ervoor dat verkeersdeelnemers beter opletten. Uit onderzoekt blijkt namelijk dat de Dick Bruna afbeeldingen effect hebben op het rijgedrag van automobilisten. Zij verlagen hun snelheid bij het zien van afbeeldingen.

Veilig naar school

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart benadrukt het belang van verkeersveiligheid: “Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Daarom vragen we weggebruikers om extra op te letten in het verkeer zodat de kinderen veilig naar school kunnen.”

Wij gaan weer naar school2021-08-27T17:19:28+00:00

Meer controles op snelheid

De komende tijd zullen er in Rijswijk vaker snelheidscontroles te zien zijn. Te hard rijden is een veel voorkomend probleem in Rijswijk. Het zorgt voor onveilige situaties en voor hinder voor bewoners.

De gemeente vindt verkeersveiligheid belangrijk en neemt daarom verschillende maatregelen. Een van die maatregelen is het handhaven op te hard rijden. In samenwerking met de politie worden regelmatig snelheidscontroles gehouden, zoals onlangs op de Schaapweg.

Verkeersveiligheid
Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart maakt zich hard voor de verkeersveiligheid in Rijswijk. “Ik krijg bijna dagelijks klachten van bewoners die zich grote zorgen maken over hardnekkige wegmisbruikers. Uit onderzoek blijkt dat 85 procent van de automobilisten op de Schaapweg meer dan 10 kilometer te hard rijdt. Daarom gaan we op de Schaapweg markeringen op het wegdek aanbrengen, waaronder de maximumsnelheid (50 km/u) en zigzaglijnen. Ook komen er fluorescerende borden voor voetgangers en worden de zebrapaden verhoogd. Tevens wordt de rijbaan versmald. Ook nemen we verkeersmaatregelen op de Sir Winston Churchilllaan en op de Generaal Spoorlaan. Zo wordt de voetgangersoversteek ter hoogte van de Rijswijkse Schouwburg beter zichtbaar gemaakt, zodat automobilisten snelheid terugnemen.”

Actieplan verkeersveiligheid
Om de verkeersveiligheid te vergroten zet de gemeente in op weginrichting, voorlichting en handhaving. Deze aanpak is onderdeel van het Actieplan verkeersveiligheid. Waar dat kan richt de gemeente de openbare ruimte zodanig in dat te snel rijden wordt tegen gegaan. Daarnaast wordt er ingezet op educatie en voorlichting, bijvoorbeeld met verkeerslessen op school en het inrichten van schoolzones. Met de politie werkt de gemeente samen als het gaat om handhaving. De politie voert geregeld snelheidscontroles uit.

Bron: Groot Rijswijk

Meer controles op snelheid2021-06-23T15:33:00+00:00

Verkeersveilige schoolzone voor Brede School Steenvoorde

Brede School Steenvoorde heeft sinds deze week een verkeersveilige schoolzone. De omgeving rond de school is aangepast zodat de leerlingen veiliger naar school kunnen. Donderdag 10 juni openden wethouder Mobiliteit Björn Lugthart en directeur Isolde Reynolds de schoolzone officieel.

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Het aanleggen van deze verkeersveilige schoolzones rondom basisscholen, herkenbaar aan verkeersborden met figuurtjes van tekenaar Dick Bruna, is een maatregel waarmee de gemeente verkeersveiligheid rondom scholen verbetert. Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente pakt die aan. De school zorgt voor educatie over verkeersveiligheid.

Veilig naar school

In de omgeving van de Steenvoordeschool zijn attentiepalen geplaatst om automobilisten te wijzen op overstekende kinderen. Daarnaast is er voor de school een oversteekplaats aangelegd. Deze maatregelen zorgen er voor dat de leerlingen veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen.

Oversteekplaats

Schooldirecteur Isolde Reynolds is blij met de schoolzone. “Na de brand twee jaar geleden kwamen we in een andere situatie terecht waardoor de kinderen voor de pauze de straat moesten oversteken. Dat was nogal onveilig. Daarom hebben we er voor gezorgd dat er een schoolzone werd gerealiseerd. Door de aanleg van de schoolzone is er nu een oversteekplaats en daardoor is er ook meer alertheid. Er wordt veel gebruik gemaakt van de oversteekplaats. “

Actieplan verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een speerpunt van wethouder Lugthart: “Daarbij leggen we de lat hoog. Met ons Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op de weginrichting, we zorgen voor voorlichting en educatie en we intensiveren de handhaving op gedrag in het verkeer. De inrichting van verkeersveilige schoolzones is daar een onderdeel van. Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen.”

Verkeersveilige schoolzone voor Brede School Steenvoorde2021-06-14T11:41:36+00:00

Investeren in bereikbaarheid Rijswijk

Bereikbaarheid, leefbaarheid en mobiliteit staan hoog op de agenda bij de gemeente Rijswijk. Met een mogelijke verbreding van de A4 komt er in de toekomst ook meer verkeer wat tevens effect heeft op Rijswijk, bijvoorbeeld op de Prinses Beatrixlaan en de Haagweg. Als antwoord op deze vooruitzichten wil wethouder mobiliteit Björn Lugthart juist nu investeren.

Rijswijk – Op verschillende plekken in Rijswijk zijn er mobiliteitsproblemen. Die drukte wordt alleen nog maar erger wanneer er de komende jaren een flink aantal woningen is bijgebouwd. Daarom is het juist nu tijd voor actie. “Naast de verbreding van de A4 speelt op dit moment ook de drukte op de Haagweg waar de tunnel van de Rotterdamsebaan niet de gewenste effecten realiseert, de Prinses Beatrixlaan waar de situatie nu echt nijpend wordt, en de ontsluiting van de Binckhorst”, legt Lugthart uit. Straks zijn er op de Prinses Beatrixlaan zo’n 70.000 verkeersbewegingen per etmaal. Die stroom moet met een ondertunneling in goede banen worden geleid.” Dat plan is overigens niet nieuw. Al in 2018 gaf de gemeenteraad opdracht om de mogelijkheden voor een tunnel op deze locatie te onderzoeken. Die mogelijkheden worden nu concreet. “Niets doen is hier geen optie.” Een tunnel is niet zomaar gerealiseerd. Daarvoor wordt het plan in twee fases opgedeeld. “In de eerste fase wordt de infrastructuur bovengronds aangelegd. Hierin nemen we alles mee wat sowieso al gedaan moet worden. Fase twee omvat de daadwerkelijke ondertunneling.” Een uitdagend plan dat een enorme investering vergt. “Samen met de burgemeester ben ik in gesprek geweest met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te kijken hoe we een andere vorm kunnen geven. In dat gesprek kregen we direct terug dat je de ambitie wel kunt hebben, maar dan ook substantieel moet bijdragen. Daarom wil ik de gemeenteraad voorstellen om hier de Enecogelden voor te gebruiken.” Die besluit tegen de zomer of zij wel of niet met dit investeringsvoorstel akkoord gaat.

Eerdere uitspraken hierover van de wethouder tegen een landelijk dagblad was voor een aantal partijen aanleiding om een spoeddebat aan te vragen. Tijdens dit debat gaf de wethouder tekst en uitleg. Een uiteindelijk voorstel om het functioneren van de wethouder in twijfel te trekken werd aan het einde van de vergadering door een meerderheid van de raad verworpen.

Bron: Groot Rijswijk, donderdag 25 maart 2021

Investeren in bereikbaarheid Rijswijk2021-03-25T09:02:51+00:00

‘Werk maken van verkeer Rijswijk’

‘Het staat nu al vaak muurvast’

door Marieke van Essen

RIJSWIJK

Rijswijk dreigt onbereikbaar te worden als er de komende jaren vierduizend woningen bij komen en ook in Den Haag zuid-west 10.000 huizen worden gebouwd. Dat stelt wethouder Björn Lugthart (WIJ), die snel werk wil maken van een aantal verkeersknelpunten.

,,De gemeente staat nu al muurvast”, zegt de verkeerswethouder. ,,Mobiliteit leeft sterk in Rijswijk. Regelmatig spreken inwoners mij aan over problemen rond verkeerveiligheid, parkeercapaciteit en verkeersdoorstroming. Het zijn de gevolgen van de toenemende drukte op de weg. Het verkeer is de afgelopen jaren toegenomen door de groei van het aantal woningen, het aantal inwoners en de economie. Daarmee staat het mobiliteitssysteem onder druk. Als we niets doen wordt het onleefbaar in Rijswijk. Actie is nodig. Daarom werken we aan oplossingen en maatregelen om Rijswijk ook de komende jaren bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden”.

Om onder inwoners te peilen wat de grootste problemen in het verkeer zijn, hield de gemeente recent onder 660 mensen een enquête. Hieruit blijkt dat met stip op 1 de Prinses Beatrixlaan staat: 31 procent wil dat er iets wordt gedaan aan de verkeersdrukte. De laan wordt binnen afzienbare tijd verlegd, maar uiteindelijk zal er hoe dan ook een tunnel moeten komen, zegt Lugthart. De bestuurder vindt dat overigens ook een verantwoordelijkheid van Den Haag. ,,Het Haagse college zou zich net zo hard moeten maken voor de ondertunneling als voor de 100 miljoen ze uittrekken voor het OV”. Andere ergernissen die Rijswijkers noemen zijn: het verkeer rondom de A4, slecht afgestelde verkeerslichten, de toegangswegen naar Den Haag en Rijswijk, de nog altijd overvolle Haagweg en hardrijders/coronaracers. Van de ondervraagden wil verder 37 procent meer en betere ruimte voor fietsen en 19 procent voor de auto. Ook een betere kwaliteit van de fietspaden, kortere wachttijd bij verkeerslichten, meer directe busverbindingen met gebieden buiten Rijswijk en een betere overstap van bus en tram op trein, staan op het verlanglijstje.

Lugthart komt de Rijswijkers op korte termijn al op een aantal punten tegemoet: stenen fietspaden worden vervangen door asfalt, er komen intelligente verkeerlichtinstallaties en het bestaande spoor krijgt een lightrailverbinding met extra halteplaats in de nieuwe wijk Rijswijk Buiten. Ook komt er in Rijswijk Buiten een pilot met een hub: een plek voor deelfietsen, -scooters en deelauto’s.

Bron: de Telegraaf, Haagland W26, woensdag 16 december 2020

FOTO ERWIN DIJKGRAAF

‘Werk maken van verkeer Rijswijk’2020-12-16T14:21:29+00:00

Veiliger oversteken dankzij nieuwe LED technologie

Op de kruising Laan van Oversteen met de Laan van Vredenoord kunnen fietsers en bromfietsers sinds kort veiliger oversteken. De kruising is aangepast door de toepassing van oplichtende LED lampjes in het wegdek. Hierdoor is de verkeersveiligheid op de locatie aanzienlijk verbeterd.

In de oude situatie was de fietsstrook op de kruising niet duidelijk zichtbaar voor automobilisten, waardoor dit gevaarlijke situaties opleverde. Er deden zich verschillende ongevallen met fietsers en bromfietsers voor. Dat was de aanleiding om de inrichting van de kruising aan te passen.

LED lampjes

Om de veiligheid van de overstekende fietsers en bromfietsers op deze kruising te verbeteren, zijn er detectoren in het fietspad aangebracht. De fietsers en bromfietsers worden met behulp van radar gedetecteerd en vervolgens gaan er voor de naderende automobilist LED lampjes knipperen op het wegdek om er zo op te attenderen dat er (brom)fietsers aan komen. Hierdoor zijn ze beter zichtbaar.

Minder wachtrijen

Binnenkort wordt ook de rijstrookrichting aangepast op de Laan van Oversteen en zullen de verkeerslichten anders ingesteld worden. Dit moet er voor zorgen dat de wachtrijen vanaf de Laan van Oversteen naar de kruising met de Laan van Hoornwijck minder lang worden waardoor de fietsoversteek bij de Laan van Vredenoord niet meer geblokkeerd wordt.

Verkeersveiligheid

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: “Met deze aanpassing is dit kruispunt aanzienlijk veiliger geworden. Dat is een mooi resultaat. En dit is niet de enige plek in Rijswijk die we aanpakken. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Rijswijk. Daarom zetten we diverse acties op vanuit het Actieplan verkeersveiligheid. We zetten in op weginrichting, handhaving en voorlichting, om er voor te zorgen dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen.”

Veiliger oversteken dankzij nieuwe LED technologie2020-09-18T12:38:17+00:00

Lopend naar school tijdens de Schoolbrengweek

Deze week was de Schoolbrengweek. Ouders en kinderen werden opgeroepen zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Dit draagt bij aan een verkeersveilige omgeving rondom school.

In Rijswijk deden de kinderen van de Mariaschool ook mee met de actie. Zij gingen lopend naar school en kregen daarbij gezelschap van wethouder Mobiliteit Björn Lugthart. Hij legde de kinderen uit waarom het goed is met de fiets of lopend naar school te gaan: “Het is gezond en goed  voor de verkeersveiligheid, maar vooral ook leuk! Met deze actie vragen we deelnemers aan het verkeer extra goed op te letten als jullie oversteken. Want ieder kind moet veilig naar school kunnen.”

Aanpak verkeersveiligheid

“Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Rijswijk”, legt wethouder Lugthart uit. “Van inwoners en ondernemers krijg ik regelmatig signalen en verzoeken om hier iets aan te doen. Met het Actieplan Verkeersveiligheid pakken we dit aan. Dat doen we door in te zetten op de weginrichting, op handhaving en op voorlichting. Verkeersveiligheid heeft namelijk voor een groot deel ook met gedrag te maken. Campagnes als deze helpen daar bij om mensen bewust te maken van hun rijgedrag in het verkeer. Want Rijswijk verkeersveiliger krijgen lukt alleen als we dat samen doen.”

De Schoolbrengweek is een evenement waar scholen in de hele provincie Zuid-Holland aan mee doen. De actie is er op gericht om verkeersveiligheid rondom scholen onder de aandacht te brengen. De campagne is een initiatief van SCHOOL op SEEF dat deel uitmaakt van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH).

Lopend naar school tijdens de Schoolbrengweek2020-09-18T11:53:37+00:00

Veiliger oversteken op de Geestbrugweg

Deze week zijn de scholen weer begonnen. Daarom vraagt de gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid rondom scholen. Maandag 31 augustus nam wethouder Mobiliteit Björn Lugthart samen met de schoolgaande kinderen en hun ouders het zebrapad op de vernieuwde kruising Penninglaan-Geestbrugweg officieel in gebruik. De inrichting van de kruising is door de gemeente aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Vandaag nam wethouder Mobiliteit Björn Lugthart samen met de schoolgaande kinderen en hun ouders het zebrapad op de vernieuwde kruising Penninglaan-Geestbrugweg officieel in gebruik. (Foto Erwin Dijkgraaf)De aanpassing van de kruising was al langer een wens van betrokken ouders met schoolgaande kinderen uit de buurt, omdat deze veel gebruikt wordt door schoolgaande kinderen. Zij hebben meegedacht over de inrichting. Die is zodanig aangepast dat voetgangers en fietsers veiliger en vlotter kunnen oversteken. Er zijn verkeerslichten geplaatst voor zowel voetgangers als fietsers en daarnaast is een middenberm aangelegd waar fietsers zich kunnen opstellen voor het verkeerslicht. Hierdoor hebben fietsers de ruimte om te wachten voor het verkeerslicht en kunnen de overige fietsers over de Geestbrugweg ongehinderd doorfietsen.
Verbetering

De aanpak van de kruising is de tweede verbetering in de buurt die de gemeente heeft uitgevoerd ten aanzien van de verkeersveiligheid. Vorig jaar zijn verkeersdrempels aangelegd om de verkeersveiligheid voor de voetgangers te verbeteren en rondom de Nicolaas Beetsschool is een veilige schoolzone aangelegd, om meer aandacht te vragen voor de schoolgaande kinderen.
Veilig naar school

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart benadrukt het belang van verkeersveiligheid: “Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Met het Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op inrichting van de weg, voorlichting en handhaving. De herinrichting van de kruising aan de Penninglaan met de Geestbrugweg is hier een mooi voorbeeld van. Samen met betrokken ouders uit de buurt hebben we ervoor gezorgd dat de oversteek veiliger is geworden. Zodat de kinderen veilig naar school kunnen.”
Aandacht voor verkeersveiligheid

De ingebruikname van kruising Penninglaan valt samen met de start van de campagne ‘Wij gaan weer naar school’. Op posters en borden verspreid over de stad zijn afbeeldingen van Dick Bruna figuurtjes te zien. Deze zorgen ervoor dat verkeersdeelnemers beter opletten. Uit onderzoekt blijkt namelijk dat de Dick Bruna afbeeldingen effect hebben op het rijgedrag van automobilisten. Zij verlagen hun snelheid bij het zien van de Dick Bruna afbeeldingen. Gedurende de maand september vraagt de gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid.

Veiliger oversteken op de Geestbrugweg2020-09-03T19:10:27+00:00

Bewoners Presidentenbuurt zijn racen zat

Petitie verkeer

De bewoners van de appartementen aan de Thomas Jeffersonlaan en President Kennedylaan hebben vandaag een petitie aangeboden aan wethouder Mobiliteit Björn Lugthart. Zij vragen hiermee aandacht voor het lawaai en het racen op de Generaal Spoorlaan en de Schaapweg.

Initiatiefnemer Peter Dejalle: ”Met het lengen van de dagen en het mooie weer zijn ook de jaarlijks terugkerende motorrijders weer actief geworden en wordt er weer (te) hard en buitengewoon luidruchtig gereden. Wij vragen de gemeente en de politie om hier wat aan te doen.”

Wethouder Lugthart beloofde de bewoners hiermee aan de slag te gaan: “Samen met de politie gaan we dit aanpakken. We zetten in op handhaving van de toegestane snelheid om asociaal rijgedrag tegen te gaan. Dat is ook een van de acties van het Actieplan verkeersveiligheid, waarmee we Rijswijk verkeersveiliger willen maken.”

Bewoners Presidentenbuurt zijn racen zat2020-07-17T16:57:29+00:00
Ga naar de bovenkant