zorg

/Tag: zorg

Lugthart: geen betere zorg met 24-uurs huisartsenpost in Rijswijk

Een huisartsenpost in Rijswijk die 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend is, zorgt niet voor betere of bereikbaardere zorg, concludeert wethouder Björn Lugthart (Volksgezondheid). Wel ziet hij een mogelijke samenwerking met de huisartsenpost Delft. Hij sprak met SMASH, de organisatie die ook in Rijswijk de huisartsenzorg buiten praktijkuren verzorgt.

Ook Lugthart vond het idee van een Rijswijkse 24-uurs huisartsenpost in eerste instantie sympathiek. Naar aanleiding van de politieke discussie over een 24-uurs huisartsenpost is hij daarom met alle betrokkenen om tafel gegaan, om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken.

Grote bezwaren
Uit overleg met deskundigen van SMASH blijkt dat een Rijswijkse 24-uurs huisartsenpost geen logische beslissing zou zijn. Zo’n post is namelijk bedoeld voor klachten die zo ernstig zijn dat ze niet tot het volgende spreekuur kunnen wachten. Dan is het beter om in de directe nabijheid van een spoedeisende hulp (SEH) te zitten, zodat mensen ook direct de benodigde behandeling kunnen krijgen. Met een post in Rijswijk zouden veel mensen alsnog naar een ziekenhuis moeten worden doorgestuurd.
De deskundigen geven bovendien aan dat een huisartsenpost alleen bemand wordt door Rijswijkse huisartsen. Als deze huisartsen samen de nacht- en weekenddiensten moet vullen heeft dit gevolgen voor de openingsuren van de eigen praktijk. Een huisarts die uit nachtdienst komt, kan ’s ochtends niet het spreekuur in.

Online discussies
Daarnaast komt de bereikbaarheid in het geding, omdat er voor Rijswijk tijdens de nacht- en avonddiensten maar één huisarts beschikbaar is, terwijl dit nu in principe drie huisartsenposten (Bronovo, MCH Westeinde en HAGA ziekenhuis) zijn. Ook zouden de extra kosten die een nieuwe post met zich meebrengt door de verzekeraars weer op de verzekerden verhaald worden.
Lugthart heeft ook de online discussies in Rijswijk gevolgd over dit onderwerp. “De onrust die dit onderwerp bij Rijswijkers heeft veroorzaakt moet worden weggenomen. Goede zorg zou het uitgangspunt moeten zijn, niet of je een leuk verkiezingspunt denkt te hebben.”

Huisartsenpost in Delft
Lugthart heeft in het gesprek met SMASH aangegeven dat het wenselijk zou zijn dat Rijswijkers ook bij de huisartsenpost in Delft terecht kunnen. Dat dit nu niet zo is, komt doordat Rijswijkse huisartsen zijn aangesloten bij SMASH (Den Haag) en niet bij de Huisartsenpost Delft (HAP). Voor delen van Rijswijk, zeker voor de nieuwe wijk RijswijkBuiten, is Delft echter dichterbij. Bovendien zijn veel Rijswijkers al patiënt zijn bij het ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft. SMASH gaf hierop aan met de HAP in overleg te willen, zodat dit wel mogelijk wordt. “Als dat zou lukken gaat de bereikbaarheid van zorg voor Rijswijkers wél omhoog,” aldus Lugthart.

Bron: Rijswijkse krant

Lugthart: geen betere zorg met 24-uurs huisartsenpost in Rijswijk 2018-04-02T12:30:34+00:00

Zorgaanbieders enthousiast over werkwijze Wij.

Wij. Rijswijk heeft voor de komende bestuursperiode, samen met zorgleveranciers én hun cliënten een visie opgesteld over zorg in Rijswijk. Daarmee geeft de beweging een voorproefje van haar werkwijze, waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds vaker de kans krijgen om zelf mee te beslissen over thema’s in de stad.

“We hopen dat deze werkwijze wordt doorgezet en dat de hele gemeenteraad zich hierbij aansluit”, zegt Barbara Berkelaar van Stichting Perspektief, die bij de bijeenkomst aanwezig was. “Op deze manier wordt iedereen die belang heeft bij het thema zorg betrokken. Door met elkaar in gesprek te gaan en samen plannen te maken, komen we tot de beste ideeën en oplossingen!” Marja Pelzer: “De organisaties hebben bijvoorbeeld afgesproken om oud-cliënten als ervaringsdeskundige aan te nemen!”

“De mensen maken de stad, niet de gemeente”, verduidelijkt Lugthart. “We gaan inwoners niet alleen online betrekken, maar gaan ook samen ‘rond de tafel’. Zo maken we politiek pas écht persoonlijk en bereikbaar. Dat het werkt, is al bewezen in andere gemeenten. Natuurlijk passen we de werkwijze, in samenspraak met inwoners, aan op de specifieke situatie in Rijswijk. Samen beslissen, daar gaat het om!”

Bron: de Rijswijkse Krant

Zorgaanbieders enthousiast over werkwijze Wij. 2018-03-31T10:10:49+00:00

Wij. bouwt wegwijzer zorg en welzijn voor Rijswijk

Rijswijk is een “sociale kaart” rijker dankzij beweging Wij. Linda de Reede, Sara Riezebos en Miranda Rennings (Wij.) bouwden de wegwijzer Rijswijk, een digitale wegwijzer voor inwoners en professionals, waar alle contactinformatie over organisaties en activiteiten rond wonen, zorg welzijn en veiligheid op één plek te vinden is.

Linda de Reede: “In Rijswijk zijn veel mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De wegwijzer helpt hen hierbij. Doordat mijn man al twintig jaar de ziekte van Parkinson heeft heb ik in de loop der tijd geleerd om organisaties op het gebied van zorg en welzijn te vinden. Ik kan wel zeggen dat ik daar in de loop der jaren redelijk goed in ben geworden. Het was informatie die wij zelf nodig hadden. Naast de mantelzorg voor mijn man en moeder verzorg ik de financiële administratie voor 3 mensen. Vaak is het een enorme zoektocht om te vinden waar je moet zijn als je bijvoorbeeld hulpmiddelen wilt aanschaffen of wat er mogelijk is op het gebied van aanpassingen of waar mijn man terecht kan voor begeleiding.” Sara Riezebos had dezelfde ervaringen. Ook zij is mantelzorger. Samen zorgen zij voor veel mensen en dan heb je al heel wat uitzoekwerk gedaan. “In gesprek met elkaar bedachten wij dat wij al veel van die informatie hadden verzameld en het eigenlijk zonde van de tijd is dat iedereen elke keer diezelfde speurtocht moet ondergaan. Daarom hebben wij met elkaar afgesproken zelf een sociale kaart Rijswijk te bouwen. En dat is gelukt, de wegwijzer is te vinden op www.wijrijswijk.nl/wegwijzer.

Miranda Rennings: “Met 2 muisklikken kom je via www.wijrijswijk.nl/wegwijzer uit op de informatie die je zoekt.De overzichtelijkheid van de pagina maakt deze zeer gebruiksvriendelijk. Ik wil iedereen van harte uitnodigen om te bekijken of er informatie ontbreekt, en dit te laten weten. Dat kan via info@wijrijswijk.nl.”

De ambitie van Wij. is om voor het einde van het jaar iedere regeling waar Rijswijkers gebruik van kunnen maken in kaart te hebben. Sara is ervan overtuigd dat dat gaat lukken.
Pascal Calabro, voorzitter Wij: Het mooie van deze kaart is dat die is opgesteld door ervaringsdeskundigen. Het zijn mensen die uit eigen ervaring weten wat er echt nodig is. “Door informatie op deze manier te presenteren helpen wij mensen die het nog net, of misschien net niet kunnen redden.”
Linda, Sara en Miranda geven aan dat met de wegwijzer alleen wij er nog niet zijn. Een coördinator of contactpersoon waarmee contact kan worden opgenomen als iemand er niet uitkomt is noodzakelijk. Voorlopig vervullen de dames zelf deze functie.

Linda: “Als de kaart zo’n groot succes zal blijken als wij verwachten, dan zal er een coördinator moeten worden aangesteld die dat doet. Als het zover is gaan wij in gesprek met de gemeente en uiteraard brengen wij dit in bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Voorlopig doen wij het zelf met heel veel passie en plezier.”
De sociale kaart is te vinden op www.wijrijswijk.nl/wegwijzer

Bron: de Rijswijkse Krant

Wij. bouwt wegwijzer zorg en welzijn voor Rijswijk 2018-03-31T10:26:53+00:00