fbpx

Uitgangspunten

De manier waarop we naar de wereld kijken, hebben we vertaald in uitgangspunten:

Wij. is een beweging die op een positieve manier naar Rijswijk kijkt.

We wonen in een mooie stad en geloven in de kracht van Rijswijk. Voor ons hoort iedereen erbij die mee wil doen om van Rijswijk nog meer een thuis te maken. Samen maken we er het beste van. Daarom moeten we op elkaar kunnen rekenen.

Dit brengt Wij. ook zelf in de praktijk. Veel van onze mensen zijn zelf actief met initiatieven voor Rijswijk.  De één realiseert een woonvoorziening voor kinderen met een beperking. Een ander probeert jongeren zoveel mogelijk aan het sporten te krijgen.  Wij. vindt dat een gemeente die initiatieven uit de samenleving moet faciliteren als dat nodig is, want de samenleving maakt de stad, de gemeente niet.

De gemeente moet een professionele organisatie zijn, die goede dienstverlening levert aan inwoners en ondernemers. Excellente dienstverlening op alle niveaus.  Of het nou onze ouderen of jongeren zijn die ondersteuning nodig hebben of ondernemers, ze moeten kunnen rekenen op een serviceverlenende gemeente. Een gemeente die doet wat ze belooft en betrouwbaar is. 

Rijswijk staat ook de komende jaren weer voor grote uitdagingen.  Wij. wil uitdagingen goed aanpakken. Dat wil zeggen niet altijd voor de meest makkelijke oplossing kiezen, maar voor een goede en duurzame oplossingen waar onze stad jaren mee vooruit kan