fbpx

Woningen voor iedereen!

De druk op de woningmarkt is groot en daarom is creativiteit nodig. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. “De realisatie van innovatieve woonconcepten zoals Our House en de Blauwe Parel  zijn het resultaat van een goede samenwerking tussen de ouders, initiatiefnemers, woningbouw en de gemeente!”, aldus Miranda Rennings (Wij. Rijswijk). 

We zien dat Rijswijkers geen woningen kunnen vinden. Jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Met initiatieven zoals Our House en de Blauwe Parel omarmen we dat bewoners meedenken om zoveel mogelijk inwoners  een passende woning te bieden.

Stichting Our House is een kleinschalig wooninitiatief in Rijswijk. Het initiatief is opgezet door ouders en geeft jongvolwassenen met een verstandelijke beperking een plek waar ze in harmonie met elkaar kunnen samenleven. Door de kleinschaligheid van wonen is het de bedoeling om de zelfstandigheid te vergroten. Een vast team ervaren begeleiders begeleidt de bewoners bij de dagelijkse gang van zaken en biedt op de bewoners individueel afgestemde zorg en ondersteuning. De plannen voor De Blauwe Parel zijn ontstaan als een inwoner initiatief van ouders die voor hun kind een plek wensten waar zij onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen.

Wij.Rijswijk zet zich in voor initiatieven zoals Our House en de Blauwe Parel, want #samenmakenwijrijswijk.