fbpx

Overhandiging Profielschets Burgemeester

Woensdag 1 juni is in een speciale raadsvergadering de profielschets voor een nieuwe burgemeester van Rijswijk goedgekeurd. Namens de gemeenteraad overhandigde Irene Jansen van Wij. Rijswijk de profielschets aan de Commissaris van de Koning van Zuid Holland, de heer Jaap Smit. 

De profielschets werd samengesteld uit de input van bewoners, de raad en de ambtelijke organisatie van Rijswijk. samen met de leden van Wij. bij de laatste ledenavond is er met de fractie nog nagedacht over wat voor soort burgemeester Rijswijk nodig heeft. Die input is meegenomen in deze profielschets. 

Belangrijkste punten van het profiel:

» Een warme, gezaghebbende persoonlijkheid heeft en op een prettige, maar besliste wijze kan verbinden, communiceren en sturen;

» Met een motiverende stijl van handelen, persoonlijk leiderschap (van anderen) stimuleert;

» Zich ondergeschikt maakt aan de zaak en daardoor komt bovendrijven en daarmee een voorbeeldfunctie heeft;

» Een antenne heeft voor het maatschappelijk debat en kan anticiperen en agenderen;

» Inclusief denkt en handelt, aan zelfreflectie doet en feedback weet te waarderen;

» Flexibel is, gemakkelijk kan schakelen, timing beheerst en dit alles op krachtige maar subtiele wijze inzet in stakeholder- en relatiemanagement.

Kortom, een burgemeester met gezag.

Nu de profielschets is vastgesteld kan er gestart worden met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester in december wordt geïnstalleerd.