fbpx

Afvalbakken in Rijswijk onvindbaar

Er is nog steeds te veel zwerfafval in Rijswijk. Wij. Rijswijk vraagt al langere tijd aandacht voor voldoende afvalbakken op zichtbare plekken. Samen zorgen we voor opgeruimd Rijswijk.

Zwerfafval staat in de top 3 ergernissen van Nederland. Daarom is het belangrijk dat we de juiste dingen doen met ons afval. De Gemeente Rijswijk is bezig om een uniform straatbeeld te creëren wat betreft afvalbakken op straat. 

Een opgeruimd Rijswijk blijft een uitdaging. “Daarbij horen passende maatregelen” zegt Anthony Zoghbi, raadslid van Wij. Rijswijk. “Ik hoor ook met grote regelmaat dat inwoners de afvalbakken niet weten te vinden. Dat komt voor een groot deel omdat er echt te weinig zijn zoals in speeltuinen, maar ook omdat ze op de verkeerde plaatsen staan. Zo is het niet meer dan logisch om bij zitplaatsen ook een afvalbak te plaatsen.

Logische plekken

Ook staan afvalbakken vaak op onlogische plekken.“Ik noem als voorbeeld het parkeerterrein bij de Schilp” zegt Zoghbi “De meeste afvalbakken staan niet op de stoep maar tussen de auto’s. Op het moment dat er auto’s geparkeerd staan zijn de afvalbakken niet zichtbaar. 

“Wij. heeft in het verleden al meerdere keren aandacht gevraagd voor de afvalproblematiek in de wijken en parken” aldus Zoghbi. “Eerder al is de ambitie uitgesproken om maatregelen te nemen en bewustwording te creëren voor het weggooien van afval in nabije prullenbakken. Uit recente stukken blijkt dat hier nog niets aan is gedaan. Een gemiste kans.” 

Zoghbi stelt dat er op plekken waar regelmatig overlast is van zwerfvuil gekeken moet worden naar de zichtbaarheid en aanwezigheid van afvalbakken. Dit kan in veel gevallen stukken beter.