fbpx

Rijswijkse coalitie gaat voorbij aan wens stemmers

Veel bla bla, nul verandering en gebrek aan toekomstplannen

Het collegeakkoord is niet meer dan een beperkte set aan afspraken die voorgesteld wordt als akkoord maar het niet is. Voor Rijswijk moeten grote knopen worden doorgehakt over groen, wonen, energie, mobiliteit/verkeersveiligheid. Hierover staat niets in het akkoord. De Rijswijkse inwoners, ondernemers en verenigingen weten niet waar ze aan toe zijn aldus Danny van Dam van Wij. Rijswijk. De partij maakt zich sterk voor stevige oppositie, want dat heeft dit college nodig. 

Onderwerpen die Rijswijkers belangrijk vinden lezen we niet terug
Zo wordt bijvoorbeeld niet gezegd hoe het groenonderhoud op peil wordt gebracht en hoe de verkeersveiligheid wordt verbeterd. En bovendien wordt ieder controversieel punt vermeden. Want Rijswijkers willen nu bijvoorbeeld wel eens weten wat de plannen zijn met het asielzoekerscentrum. Ons is geen sportvereniging bekend die terug wil verhuizen naar de Marimbahal en toch wil dit college dat onderzoeken. We zijn nog geen inwoner tegengekomen die warm wordt van de bouwdrift waardoor al het groen in Rijswijk verdwijnt en hoge torens een schaduw over de stad werpen .En dat alles zonder plannen voor bereikbaarheid en goed OV waardoor we hier helemaal vast komen te staan.

Halen deze partijen de eindstreep wel?
Danny van Dam van Wij. Rijswijk: “Eigenlijk hebben deze partijen helemaal geen akkoord bereikt. Het is een samenraapsel van afspraken van partijen met totaal tegenovergestelde standpunten. Veel bla bla, nul verandering en gebrek aan toekomstplannen. Het lijkt mij overigens onmogelijk dat deze partijen de eindstreep in 2026 gaan halen want er moeten de komende jaren echt een aantal grote knopen worden doorgehakt voor Rijswijk als het gaat om groen, wonen, energie en mobiliteit/ verkeersveiligheid. Dat wordt met deze partijen knap ingewikkeld. Toen het in 2019 spannend werd wist de VVD niet hoe snel ze de stekker uit de coalitie moesten trekken. 

Valse verkiezingsbeloftes?
Wat duidelijk is, is dat deze coalitie vooral weet wat ze niet willen. Keuzes durven ze niet te maken. Verder dan een onderzoekje hier en daar komt het niet. Onderzoeken die in de afgelopen jaren al hebben plaatsgevonden en waarvan de uitkomsten al vast staan worden op kosten van de Rijswijkse belastingbetaler nog eens opnieuw gedaan. “Het is een coalitie die volledig voorbijgaat aan de wens van kiezer”, zegt van Dam. 

Dat het ingewikkeld is om overeenstemming te krijgen blijkt ook wel uit de afspraken uit dit akkoord. “Ze hebben elkaar in de onderhandelingen geen punt willen gunnen”, zegt Van Dam. Hoog van de toren over Pasgeld groen (Groenlinks en de PVDA), AZC sluiten en een ondergrondse parkeergarage voor Huis van de Stad (Beter voor Rijswijk). 4 jaar lang een open Van Rijnweg in RijswijkBuiten voor autoverkeer en een groot plan voor de grote wegen Den Haag én financieel degelijk (VVD). Niets daarover terug in het akkoord. Wel wordt het onderbrengen van de kwijtschelding voor mensen met minimuminkomens gepresenteerd als een boekhoudkundige verschuiving. Terwijl dat een gat van tonnen in de begroting slaat zonder dat er een dekking wordt gevonden. Van Dam: “De VVD zou moord en brand gegild hebben drie maanden geleden, maar het pluche lonkt en nu kan alles!

40 procent kiezers koos lokaal, nu een coalitie met vooral landelijke partijen
Ook doet deze coalitie geen recht aan de verkiezingsuitslag. Meer dan 40 procent van de Rijswijkers heeft gekozen voor een lokale politieke partij. En toch besluit Beter voor Rijswijk in zee te gaan met alleen landelijke partijen. Tel daarbij op dat de Rijswijkse stemmer de VVD zwaar heeft afgestraft, waardoor zij de grote verliezer van de verkiezingen waren. 

Rijswijk heeft robuust toekomstplan nodig
“Deze coalitie heeft geen idee en dat blijkt ook uit de tegenstrijdigheden en het ontbreken van een robuust toekomstplan. Juist dat laatste is nodig om Rijswijk de komende jaren leefbaar, veilig en groen te houden. De groei van Rijswijk, met zoveel extra woningen, inwoners en verkeer kan niet zonder dat er fors wordt geïnvesteerd in de infrastructuur, maar daar is niets over opgenomen. Betaalbaar wonen, de energietransitie, zorg en armoedebestrijding. Belangrijke onderwerpen voor inwoners. Maar de nieuwe plannen blijven vaag en tegenstrijdig, vooral als het wonen betreft. 

Onze slogan is ‘samen maken wij Rijswijk’, dat zegt Wij. niet voor niets
Een samenleving weet zelf het beste wat er moet gebeuren in de straat, de buurt en de wijk. Een stad wordt niet bestuurd vanuit de ivoren gemeentehuis toren. Maar precies daar is, in de achterkamertjes, door deze vijf partijen een akkoord geschreven. Een akkoord zonder dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners er iets van mochten vinden. En dat deze coalitie niet weet wat er in de samenleving speelt, dat blijkt wel als je naar de inhoud van het akkoord kijkt. Je komt daar van alles tegen waarvan je je afvraagt, wie heeft dat bedacht en welke ondernemer of inwoner vindt dat een goed idee?  

#collegerijswijkheeftgeenidee
Het akkoord spreekt over een gezonde groei Nu al is het veel te druk in de stad. Concrete plannen om de drukte en verkeersonveilige wegen aan te pakken zijn er niet. Terwijl de stad wel moet groeien, met een verslechtering van de leefbaarheid voor huidige inwoners. Of zoals de VVD het in de vorige collegeperiode verwoordde:  “het gaat goed met de stad zolang je heipalen hoort.” Wij hebben dan ook maar de hashtag #collegerijswijkheeftgeenidee in het leven geroepen en roepen inwoners op deze te gebruiken bij armzalige plannen.

Wij. Rijswijk maakt zich sterk voor stevige oppositie
dat heeft dit college nodig.