fbpx

Geen antwoord op vragen van Wij. Rijswijk over coalitieakkoord

Hoe verder met beloftes over Pasgeld, het AZC en mobiliteit? Tijdens de raadsvergadering van 21 juni stelde Fractievoorzitter Danny van Dam van Wij. Rijswijk vragen aan de nieuwe coalitiepartijen tijdens het bespreken van het coalitieakkoord. Hierop kwam van de partijen geen antwoord. 

De coalitiepartijen voerden tijdens de verkiezingen stevig campagne over onderwerpen als Pasgeld, het AZC en mobiliteit. Van Dam reageerde uitgebreid op het coalitieakkoord tijdens de raadsvergadering. Waarom wil de PvdA en GroenLinks alsnog woningbouw toestaan in Pasgeld? Terwijl de PvdA in de campagne zo nadrukkelijk in dezelfde wijk flyerden dat zij dit echt niet gingen laten gebeuren.

Bewoners Pasgeld lieten zich horen tijdens de vergadering
Zij maakten gebruik van het spreekrecht. Wij. Rijswijk had graag van de coalitiepartijen gehoord waarom zij hun belangrijkste speerpunt zo makkelijk van tafel schuiven. Van Dam “De inwoners van Pasgeld verdienen hier een antwoord op. Zij waren hiervoor naar het stadhuis gekomen”. 

 Het AZC wordt in het akkoord niet eens genoemd
Ook over de toekomst van het AZC-terrein had Wij. vragen. De opvangcrisis is groter dan ooit. Hoe kan het dat hierover in het akkoord niet is opgenomen? Wij. had graag van de partijen gehoord hoe Rijswijk hier het hoofd aan gaat bieden. Zeker gezien het feit dat de partijen in de coalitie op dit punt lijnrecht tegenover elkaar staan.

Geen plannen rondom mobiliteit
Hoe houden we Rijswijk bereikbaar met toenemend verkeer nu het nieuwe college vooral inzet op het bouwen van huizen? Geen enkel plan rondom mobiliteit is verwerkt in het akkoord. Alleen een onderzoek wordt genoemd. Met name de VVD heeft in zijn campagne duidelijk gesteld dat Rijswijk altijd goed bereikbaar moet blijven, maar in het akkoord wordt alleen gesproken over een onderzoek. 

Geen enkele coalitiepartij beantwoordt vragen van de Raad
Op een korte reactie van Larissa Bentvelzen van Beter van Rijswijk na nam geen enkele coalitiepartij de moeite om een reactie te geven op de bijdrage van Wij. Rijswijk of één van de andere partijen. Dat doet toch wat met het vertrouwen in de samenwerking tussen coalitie en oppositie.