fbpx

Verkiezingsbeloftes coalitie in mist opgegaan

Rijswijk moet de komende jaren hard aan de slag met bereikbaarheid, leefbaarheid en groengebieden volgens Wij. Rijswijk. Fractievoorzitter Danny van Dam geeft namens Wij. Rijswijk richtlijnen mee voor de begroting van 2023.

Vreemd
Bij een kaderdebat wordt normaliter door alle partijen aangegeven waar de gemeente het komend jaar geld aan uitgeeft. Door in een speech aan het college aan te geven wat je partij belangrijk vindt en anders wilt dan het voorstel van het zittende college. Om je wensen kracht te geven kun je voorstellen en moties indienen. “Dit jaar verliep dat anders” aldus van Dam. “Er kwam geen voorstel vanuit het college. Ze zeiden af te wachten wat er vanuit de partijen kwam. Ook de coalitiepartijen reflecteerden enkel op het coalitieakkoord zonder concrete wensen op tafel te leggen. We hadden hier graag van hen gehoord hoe zij de verkiezingsbeloftes gaan realiseren. Die zijn in de mist opgegaan.”

Besteed aandacht  aan  leefbaarheid en bereikbaarheid in onze gemeente
Van Dam: “Door toevoegen van woningen komen de wegen nog meer onder druk te staan. We moeten eerst tijd maken om te kijken naar onze mobiliteit voordat we nieuwe bouwplannen gaan ontwikkelen. Gebieden zoals de Plaspoelpolder maar ook verkeersaders zoals de Beatrixlaan, de Geestbrugweg en de Huis te Landelaan zijn niet berekend op nóg meer verkeer. Ook het openbaar vervoer komt steeds meer onder onder druk te staan. De gemeente moet middelen inzetten om de kwaliteit van het openbaar vervoer te borgen.” 

Naast verkeer vraagt Wij. Rijswijk tijdens het kaderdebat ook aandacht voor groen en leefbaarheid. Maak ruimte in de begroting voor herinrichting van de Rijswijkse parken zodat er meer ruimte komt voor recreëren, sporten en spelen voor alle inwoners van Rijswijk.  Van Dam: “We moeten ook echt werk maken van inclusieve speeltuinen en ontmoetingsplekken voor jongeren. Zij krijgen nog steeds niet de aandacht van onze gemeente die ze wel verdienen. Faciliteiten voor deze leeftijdsgroep zijn dan ook hard nodig.” 

Eerste resultaten Wij.
In het coalitieakkoord staat dat de stad samen met de inwoners bestuurd wordt. Helaas ziet Wij. Rijswijk hierover bij het opstellen van het akkoord niets van terug. Wij. Rijswijk dringt er bij het college op aan om te investeren in deze samenwerking om door te kunnen bouwen op wat nu is neergezet. Deze motie werd overgenomen. We gaan in Rijswijk kijken naar wijkbudgetten. 

De hulpverlening moet veel beter. De sociale kaart is hier een hulpmiddel bij.  Het is voor veel mensen nog moeilijk om de juiste hulp te vinden. De kaart  helpt inwoners de juiste zorg te vinden. Ook deze motie van Wij. werd overgenomen. De zichtbaarheid van deze sociale kaart wordt verbeterd.  Zo wordt de kaart die alleen online te vinden was nu ook offline beschikbaar gemaakt voor degene die niet digitaal vaardig zijn. “Hiermee heeft Wij. Rijswijk goede stappen kunnen zetten voor twee onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma” aldus van Dam. “We houden zeker goed in de gaten wat er vanuit het college zélf gaat komen. Belangrijk blijft dat de bestuurders van Rijswijk  weten wat ze willen voor deze mooie stad. Voor nu heeft het #collegerijswijkgeenidee. Wij. Rijswjk zal ze in ieder geval de komende jaren scherp houden.”