fbpx

Gaan mooie plannen in de prullenbak?

Bewoners van Rijswijk Buiten werden tot hun verbazing per brief en op sociale media voor de tweede keer opgeroepen om mee te denken over de inrichting van het buitenterrein van de Hof van Sion. Volgens de gemeente is er sprake van nieuwe behoeften. Bij dit nieuwe traject wordt echter dezelfde insteek gebruikt als in 2019. 

“Wij. Rijswijk is groot voorstander van participatie van inwoners en ziet dat de gemeente op dit vlak goede stappen maakt. Maar misschien zijn ze nu iets té voortvarend”, grapt Irene Jansen Dirkx. “Vindt de gemeente participatie zo belangrijk dat ze het dubbel doet? Of is er iets misgegaan? Er over dit stukje grond namelijk al in 2019 een uitgebreid traject geweest waaruit een mooi plan is voortgekomen.”

Wij. Rijswijk denkt dat inwoners die eerder meededen het gevoel kunnen krijgen dat ze niet serieus worden genomen: participatie mag nooit een wassen neus zijn. “We vragen ons dan ook af wat er met de eerdere plannen gaat gebeuren en waarom er een compleet nieuw traject wordt uitgevoerd. Het leidt immers ook tot dubbele kosten. Een briefje naar de eerdere deelnemers met uitleg was wel netjes geweest.”

Nu er een nieuw traject komt maken de bewoners van de Hof van Sion zich zorgen dat het nog langer duurt voordat er ruimte komt voor hun kinderen om veilig te spelen. “Onze kinderen moeten door deze vertraging op straat blijven spelen en dat is met het autoverkeer niet erg veilig.”, aldus bewoner Michael. Daarom vraagt Wij.Rijswijk ook om in samenspraak met bewoners tot een tijdelijke oplossing te komen tot het buitenterrein een definitieve invulling krijgt.