Alliantie Wonen

Rijswijkers zijn trots op de woonkwaliteiten van hun stad, zo blijkt uit onderzoek. Je kunt redelijk rustig en groen wonen in een stad waar bijna alle voorzieningen dichtbij zijn.

Inwoners, ondernemers en belangengroepen vormen samen per wijk een woonalliantie. Hierin benoemen zij welke ambities ze hebben voor hun wijk en hoe ze die samen in willen gaan vullen: De Wij. Woonalliantie.

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in zo een alliantie aangepakt wil zien:

  • In Rijswijk kun je met elke portemonnee wonen: van villa tot portiekflat, Rijswijk heeft het. Het is goed voor de stad dat gemêleerd wonen in Rijswijk mogelijk is. Aan die gemêleerdheid moeten we wel blijven werken. Wijken mogen niet te eenzijdig voor de minder draagkrachtigen worden gebouwd of juist alleen voor de beter gesitueerden;
  • Wij. wil in Rijswijk Buiten ook meer gaan bouwen voor jonge gezinnen die hun wooncarrière nog moeten starten en niet gelijk een middelduur koophuis kunnen betalen. Teveel Rijswijkers geven aan dat Rijswijk Buiten voor hen financieel onhaalbaar blijkt. Dat is onbestaanbaar voor zo’n groot stadsdeel;
  • Op inbreidingslocaties in de stad moet hoog stedelijk wonen in een middelduur segment mogelijk worden. Zo zijn onze wijken het best leefbaar en kunnen voorzieningen, op een laagdrempelige manier beschikbaar blijven voor ons allemaal;
  • Met woningcorporaties en huurders moeten prestatieafspraken worden gemaakt over het up-to-date brengen van de sociale woningvoorraad;
  • Voldoende woningvoorraad: in samenspraak met woningcorporaties moet de woningvoorraad vergroot worden en moeten we zoeken naar mogelijkheden voor starters;
  • Met ontwikkelaars, woningcorporaties, huurdersvertegenwoordigers en eigenaren moeten we samen koers en richting geven aan een duurzame toekomst van onze stad, zodat het wonen in Rijswijk een plaats is om trots op te blijven.

De buurten en wijken

Wij. wil inwoners nadrukkelijker betrekken bij de eigen leefomgeving. Te vaak wordt op het stadhuis bedacht wat een wijk nodig heeft. Ideeën van inwoners in de wijk op het gebied van inrichting van de openbare ruimte en inzet van welzijnsvoorzieningen kunnen daardoor geen doorgang vinden. Dat moet helemaal andersom. Wij. heeft in andere gemeenten gezien hoe de bewoners aan het roer kunnen staan, aan de hand van gesprekstafels of dialooggroepen. Dat wil Wij. ook in Rijswijk. Het is de ambitie om eind 2022 een goed model voor heel Rijswijk te hebben ingezet.